Analüüsid, uuringud, protseduurid

Autismispektri häire uuring täiskasvanutele

Otsi vabasid aegasid

Autismispektri häire uuringule on oodatud täiskasvanud, kes tajuvad igapäevaelus raskusi, mis avalduvad eelkõige sotsiaalsetes suhetes, tundlikkuses sensoorsetele stiimulitele või ka oma emotsioonide reguleerimisel.

Autismispektrihäire diagnoosimine aitab inimesel ja tema lähedastel paremini mõista, miks nad tajuvad teatud olukordades raskusi, ja aitab korrigeerida varem püstitatud vaimse tervise häirete diagnoose, mille tulemusel saab inimene asjakohasemat abi ning tuge, et parandada igapäevaeluga toimetulekut.

Autismispektri häired tulenevad aju arengulistest iseärasustest, mille keskseteks sümptomiteks on püsivad raskused sotsiaalses suhtlemises, korduvad ja jäigad käitumismustrid, vastuseis muudatustele ning piiratud huvid. Sümptomid varieeriuvad indiviiditi, võivad ulatuda kergetest sümptomitest raske häirituseni ning olla erinevatel eluettapidel erinevad. Seda mõjutavad olulisel määral ka võimalikud kaasuvad häired.

Autismispektri häirega inimesed tajuvad sageli raskusi olukordades, kus on vajalik kognitiivne ja käitumuslik paindlikkus – neil esineb raskusi enda emotsioonide reguleerimisel ja sensoorse info töötlemisel ning nende sensoorne tundlikkus on erinev. Enamasti ilmnevad häired väikelapseeas ning üldiselt on tegemist elukestva häirega – vaid harvadel juhtudel on autismile omased iseärasused täiskasvanueaks möödunud.

Autismispektri häire korral võib esineda:  

 • raskusi pilkkontakti hoidmisel teiste inimestega suheldes
 • üksinda tegutsemise eelistamine ja vähene oma mõtete ning emotsioonide jagamine
 • raskused vestluste pidamisel
 • sageli vestlustes liigne ennast huvitavale teemale keskendumine olenemata vestluskaaslase reaktsioonidest
 • omapärase tonaalsusega kõne ning žestid
 • keeruline mõista teiste vaatpunkti,  tegevusi või ka raskused seda ette näha, kuidas teised inimesed võiksid mingites olukordades reageerida
 • keeruline oma käitumist kohandada vastavalt sotsiaalsele olukorrale
 • raske luua sõprussuhteid
 • korduvad käitumismustrid või ebatavaline käitumine
 • püsivad, intensiivsed huvid kindlate teemade osas
 • häiritus plaanide ja rutiini muudatuste korral
 • tugevam tundlikkus valguse, heli, temperatuuri või erinevate tekstiilide struktuuri osas

Vastuvõtt sisaldab:

 • Kliiniline intervjuu ja küsimustike täitmine emotsionaalse seisundi hindamiseks
 • Struktureeritud diagnostiline intervjuu
 • Tulemuste analüüs ja kokkuvõtte koostamine

Diagnoosi püstitamiseks võivad vajalikuks osutuda täiendavad protseduurid nagu intervjuu lähedasega, täiendav testimine.

Oluline info uuringu kohta: 

 • Uuringut teostatakse alates 18-eluaastast
 • Uuringule soovitame tulla värske ja puhanuna
 • Intervjuu ja testide läbiviimine toimub esimesel kohtumisel. Arvesta selleks 3 tundi.
 • Uuringu tulemuste kohta tagasiside andmine toimub eraldi kohtumisel, milleks lepitakse patsiendi soovi korral kokku sobiv aeg.
 • Diagnoosi kinnitab psühhiaater, kes toetub inimeselt endalt saadud infole, psüühilise seisundi hinnangule ja kliinilise psühholoogi poolt läbiviidud uuringutulemustele.
 • Uuringule peab eelnema uuringu eelne konsultatsioon, mis on oluline läbi viia just uuringut teostava psühholoogi juures.

Uuringu teostamiseks on vajalik eelnev konsultatsioon vastava eriala spetsialistiga

Asukohad

Confido Meditsiinikeskus
Veerenni 51, Tallinn
Confido Tartu Raatuse kliinik
6. korrus, Raatuse 21, Tartu

Hind

Teenus
Hind
Kestus kuni
Uuringu eelne konsultatsioon
110 €
60 min
Autismispektri häire uuring täiskasvanutele (Tallinn)
350 €
3 h
Autismispektri häire uuring täiskasvanutele (Tartu)
330 €
3 h
Uuringu tagasiside
60 €
30 min

Teenuste eest saad tasuda ka mitmes osas, järelmaksu või väikelaenuga. Loe lähemalt SIIT.

BRONEERIMINE

Broneeri iseteeninduses