Terviselahenduse liitumisavaldus – Tartu Ülikooli töötajatele / Health Plan registration application – for University of Tartu employees

Tervis 400 TÜ

Kindlustusmakse terve perioodi kohta on 400 eurot, mille TÜ hüvitab kuni 200 euro ulatuses / The insurance payment for the entire period is 400 €, which university reimburses up to 200 €.Kindlustushüvitis (€) / Insurance benefitKindlustusjuhtumi hüvitatav osakaal (%)/ The compensable share of the insured case
Ambulatoorse ravi kindlustuskaitse / Outpatient treatment insurance coverage6000 €80 %
Eridiagnostika / Special diagnostics300 € 80 % 
Haiglaravi / Inpatient treatment2000 €80 %
Vaimse tervise teenused / Mental health services500 € 80 %
Taastusravi / Rehabilitation300 €80 %
Hambravi / Dental care300 €80 %
Ennetav tervisekontroll, vaktsineerimine, prillid / Preventive health check-up, vaccination, glasses175 €100 %
Kindlustussumma kokku perioodil / Total sum insured in the period9575 € 

Tervis 200 TÜ

Kindlustusmakse terve perioodi kohta on 200 eurot, mille TÜ hüvitab kuni 200 euro ulatuses / The insurance payment for the entire period is 200 €, which university reimburses up to 200 €.Kindlustushüvitis (€) / Insurance benefitKindlustusjuhtumi hüvitatav osakaal (%)/ The compensable share of the insured case
Ambulatoorse ravi kindlustuskaitse / Outpatient treatment insurance coverage2000 €75 %
Eridiagnostika / Special diagnostics200 € 75 %
Haiglaravi / Inpatient treatment75 %
Vaimse tervise teenused / Mental health services150 € 75 %
Taastusravi / Rehabilitation100 €75 %
Hambravi / Dental care100 €75 %
Ennetav tervisekontroll, vaktsineerimine, prillid / Preventive health check-up, vaccination, glasses50 €75 %
Kindlustussumma kokku perioodil / Total sum insured in the period2600 € 

NB! Terviselahendusega saab liituda kuni 25.04.2023 kell 23.59. / NB! You can join the Health Plan until 25.04.2023 at 23.59.

Registreerimine / Registration

Confido Terviselahendus on Eesti suurim vabatahtlik ravikindlustus, mille olemasolu annab võimaluse ennetada või lahendada oma tervisemuresid erameditsiiniasutustes, tasudes raviarvest vaid omaosaluse.

Tartu Ülikooli töötajana on Teil võimalus liituda Confido Terviselahendusega. Terviselahendusega liitumiseks palun valida allolevatest sobiv pakett ning teha kindlustusmakse.

Tervis 400 TÜ– paketi maksumus kindlustusperioodiks on 400 €, millest Tartu Ülikool kompenseerib 200 €. 

  • Esimene osamakse summas 200 € tuleb tasuda Terviselahendusega liitudes. Sellest 100 € kompenseerib Teile Tartu Ülikool tervisetoetusest.
  • Teise osamakse arve summas 200 € edastatakse teile 01.04.2024. Ka sellest kompenseerib Teile 100 € Tartu Ülikool tervisetoetusest.

Tervis 200 TÜ– paketi maksumus kindlustusperioodiks on 200 €, millest Tartu Ülikool kompenseerib 200 €. 

  • Esimene osamakse summas 100 € tuleb tasuda Terviselahendusega liitudes. Sellest 100 € kompenseerib Tartu Ülikool tervisetoetusest.
  • Teise osamakse arve summas 100 € edastatakse teile 01.04.2024. Ka sellest kompenseerib Teile 100 € Tartu Ülikool tervisetoetusest.

Kindlustusega liitumiseks palume end registreerida perioodil 07.12.2023–05.01.2024. Kindlustusperiood on 01.01–31.12.2024.

In English:

Confido Health Plan is a voluntary health insurance that reimburses the costs of health services.

The purpose of this form is to invite you to join the Confido Health Plan. To join the Health Plan, please choose a suitable package from the ones below and make an insurance payment.

Tervis 400 TÜ – the cost of the package for the insurance period is 400 €, of which the University of Tartu reimburses 200 €.

  • The first installment in the amount of 200 € must be paid when joining the Health Plan. Of this, 100 € will be compensated by the University of Tartu from the health allowance.
  • The invoice for the second installment in the amount of 200 € will be sent to you on 01.04.2024. Of this, 100 € will be compensated by the University of Tartu.

Tervis 200 TÜ – the cost of the package for the insurance period is 200 €, of which the University of Tartu reimburses 200 €. 

  • The first installment in the amount of 100 € must be paid when joining the Health Plan. Of this, 100 € will be compensated by the University of Tartu from the health allowance.
  • The invoice for the second installment in the amount of 100 € will be sent to you on 01.04.2024. Of this, 100 € will be compensated by the University of Tartu.

The insurance period is 1.01–31.12.2024.

  • Annan ASle LHV Kindlustus nõusoleku edastada mulle nii LHV Kindlustuse kui ka teiste LHV grupi ettevõtete* väärtuslikke pakkumisi ja infot LHV toodete, teenuste, kampaaniate, ürituste, koolituste jmt kohta minu poolt avaldatud elektroonilistel kontaktandmetel. / I give consent to AS LHV Kindlustus to forward me valuable offers of both LHV Kindlustus and other companies of the LHV group* and information about LHV products, services, campaigns, events, trainings, etc., using the electronic contact data published by me.