Dr Liis Puis on lõpetanud arstiteaduse eriala Tartu Ülikoolis 2017. aastal ning seejärel astunud otse reumatoloogia residentuuri, mille lõpetas 2022. aastal. Residentuuri ajal huvitasid teda lisaks reumatoloogiale ka üldmeditsiinilised probleemid ja enesetäiendamine, seega osales ta audiitorina mitmel Eesti Haigekassa auditil (Depressiooni diagnostika ja ravi esmatasandil; Ärevushäire käsitlus esmatasandil, töötas ühe aasta vältel sisehaiguste valvearstina maakonnahaiglas ning kroonilistele haigetele suunatud projekti PAIK arstina Viljandi Haiglas. Reumatoloogiaalaselt on ta end iga-aastaselt täiendanud rahvusvahelistel veebikoolitustel ja osalenud ka Euroopas erinevatel reumatoloogiaalastel konverentsidel. Erialalisi artikleid on ta kirjutanud erinevatesse meditsiinilistesse väljaannetesse nagu Eesti Arst, Lege Artis, Perearst. Dr Puis kuulub Eesti Nooremarstide Ühendusse ja Eesti Reumatoloogia Seltsi.

Osutatavad teenused