Kodanikualgatus “Teeme pai” kutsub üles õdedele puhkust võimaldama ja õe tööd väärtustama!

09.04.2021

PAI-kampaania on kodanikualgatus – reaalne, silmale nähtav ja käega katsutav tänuavaldus õdedele ja hooldustöötatajatele, kes hoolitsevad meie tervise eest ja võitlevad pandeemias meie elude nimel.

Õed ja hooldustöötajad on otse patsientide kõrval, aga samas on neid kõige enam puudu. Nendest suurem osa on pereinimesed, kes on viimase aasta jooksul oma lähedasi väga vähe näinud. Paljud pole saanud piisavalt puhkust, sest töötatakse suure koormuse ja sageli mitme tööandja juures.

PAI-kampaania esimene eesmärk on kinkida neile sageli nähtamatuks jäävatele kangelastele võimalus koos oma kallitega võtta ette midagi toredat, et pandeemia vähemalt korraks unustada. Sõltumata sellest, millises linnas, vallas, haiglas või hooldekodus õed ja hooldustöötajad täna igapäevaselt tegutsevad, tahame kinkida neile oma tänu koos reaalse emotsiooniga!

Teise eesmärgina tahame juhtida tähelepanu sellele, kui teravaks on muutunud õdede puudus Eestis. Eestis on õdesid ja hooldustöötajaid ligi 17 000 ja neid on ikka liiga vähe! See kriis on äratuskell, mis näitab väga teravalt  õdede ja hooldustöötajate puuduse suurust Eesti tervishoiusüsteemis. Kampaania-pai küll tunnustab õdede üliinimlikku panust COVID-19 kriisiga võitlemisel, aga see ei asenda väärilist palka. Meie õdede ja hooldustöötajate töötingimusi tuleb parandada, nende sissetulekuid tõsta ning õdesid Eesti tervishoidu juurde koolitada. 

Algatusega luuakse ja võetakse kasutusele PAI kaardid, mida õed ja hooldustöötajad saavad kasutada PAI-ga liitunud turismi-, kultuuri- ja meelelahutusettevõtetes üle Eesti käesoleva aasta lõpuni, võttes aja maha tööst ja muredest pisikeseks puhkuseks.  

Algatuse partneriks on Sihtasutus Kuressaare Haigla Toetusfond, mis konverteerib annetuse ilma teenustasu võtmata edasi PAI kaartideks. Fond on seisuga 01.04.2021 Maksu- ja Tolliameti tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjas, seega on annetused maksuvabad ja märgitavad teie 2021. aasta tuludeklaratsioonis. Coop Pangas on avatud Sihtasutus Kuressaare Haigla Toetusfond eraldi arveldusarve EE824204278618211200, kuhu annetust tehes lisa märksõna ”PAI”. Lisaks koostöös Teliaga on avatud annetustelefonid 9000105 (annetus 5 €) ja 9000110 (annetus 10 €)

Kui soovid annetuse tegemisel jääda anonüümseks, märgi see info kindlasti maksekorraldusel. PAI annetusi ootame kuni 1. juunini 2021. aastal. PAI kaartide jagamine on planeeritud mais ja juunis ning nende kasutamise periood on 1. juunist kuni 31. detsembrini 2021. a.

Kui paljude inimesteni PAI sõnumid jõuavad, sõltub juba Sinu ja meie kõigi panusest. Confido annab oma panuse, anna Sina ka!

Rohkem infot kampaania kohta leiad "Teeme pai" kampaanialehelt.

Teeme Pai
https://www.ena.ee/pai/