Ketamiinravi – uus meetod depressiooni ravis

21.09.2021

Ravile raskesti alluva depressiooni puhul võib patsient abi saada seni peamiselt anesteetikumina kasutusel olnud ketamiinist. Üha kasvav hulk kliinilisi uuringuid on näidanud ketamiini kiiret antidepressiivset toimet ja seda ka patsientidel, kelle puhul tavapärased ravivalikud ei ole soovitud mõju avaldanud.

Depressioon on üks sagedasematest ja ühiskonda enam koormavatest tervisehäiretest. Arvatakse, et isegi kuni iga viies inimene põeb elu jooksul depressiooni. Depressioon võib tekkida kõigil sõltumata vanusest, soost, rahvusest, haridusest, ametist või jõukusest ning seda seostatakse suurenenud töövõimetuse ja suremusega.

Klassikalised meetodid depressiooni raviks on antidepressandid ja erinevad psühhoteraapia vormid. Lisaks kasutatakse ravimeid muudest klassidest (näiteks meeleolustabilisaatorid, antipsühhootikumid ja stimulandid) ning erinevaid ajustimulatsiooni meetodeid (näiteks elekterimpulssravi, rTMS ja tDCS).

Paraku ei ole need raviviisid kõigile patsientidele tõhusad või põhjustavad talumatuid kõrvaltoimeid. Vaid umbes 50% depressiooni patsientidest saab ravivastuse esimesena valitud antidepressandile ja ligi kolmandik patsientidest ei saavuta remissiooni ka pärast mitut ravikuure erinevate preparaatidega. Klassikaliste antidepressantide puhul on probleemiks ka ravitoime hiline algus, mis võtab üldjuhul vähemalt kuu aega. Depressiooni puhul, mis on raviresistentne ehk ei allu kahele või enamale erinevast klassist antidepressandile vähemalt kuuenädalase raviperioodi jooksul, on väike tõenäosus, et järgmine tavapärane antidepressiivne ravim toimet avaldab. Neile patsientidele võibki abi olla ketamiinravist.

Ketamiin on seni peamiselt kasutuses olnud anesteetikumina lühiaegsete protseduuride valutustamisel. Ketamiini kiiresti avalduv antidepressiivne toime avastati umbes 15 aastat tagasi ja seda on hiljem kinnitanud üha kasvav hulk kliinilisi uuringuid. Lisaks tavapärasele depressioonile on ketamiin näidanud efektiivsust ka bipolaarse häire depressiivse faasi ravis.

Kuigi USA-s on juba aastaid olnud suhteliselt suur võrgustik ketamiinravile spetsialiseerunud kliinikuid, siis Euroopas on kohti, kus ketamiinravi pakutakse, veel võrdlemisi vähe. Üksikute näidetena võib tuua Ühendkuningriigi, Saksamaa, Tšehhi, Norra ja Mallorca. Alates 2021. aasta kevadest pakub ketamiinravi ka Confido Meditsiinikeskus Tallinnas, olles ainus omalaadne kogu regioonis.

Ketamiinravi graafik pannakse paika vastavalt patsiendi ravivastusele

Ketamiini manustatakse väikeses annuses veenikaudse infusioonina. Ravi toimub kuurina, mis algab tavaliselt 6–12 järjestikkuse infusiooniga sagedusega üks või kaks korda nädalas. Esialgse raviplaani eesmärk on selgitada välja, milline on just konkreetsele patsiendile sobiv ravi teostamise intervall ja annus. Vastavalt ravivastusele muudetakse ravimi annust kas suuremaks või väiksemaks ning otsustatakse, kui sageli infusioone teostada tuleb. Konkreetsele patsiendile sobiv individualiseeritud raviplaan selgitatakse välja praktika käigus.

Protseduurid toimuvad lõõgastumist toetavas privaatses palatis. Patsient on ravimi manustamise ajal täielikult ärkvel ning saab kuulata kõrvaklappidest muusikat. Üks infusioon kestab umbes tund aega ning patsient on kogu aja monitorjälgimisel ja õdede järelevalve all. Kliinikus on vajadusel kättesaadavad ka konsulteeriv psühhiaater ja anestesioloog.

Pärast infusiooni jääb patsient kaheks tunniks meditsiinipersonali valve alla. Ketamiini tüüpilised kõrvaltoimed on uimasus, pearinglus, nägemise hägustumine, tasakaaluhäired ja muutused kehatajus. Kirjeldatud mõjud mööduvad üldjuhul kahe tunni jooksul. Harvem võib esineda eufooriat, ärevust, iiveldust ning vererõhu ja pulsisageduse mõõdukat tõusu. Vajadusel on võimalik protseduur katkestada. Samale päevale pärast ketamiinravi ei tohi planeerida mootorsõidukite juhtimist ega masinatega töötamist, samuti on parem vältida muid head koordinatsiooni nõudvaid tegevusi. Kuigi ketamiin on narkootiline ravim, on meditsiinilise järelevalve all kasutamise korral kirjeldatud ainult üksikuid hilisema kuritarvitamise juhtumeid.

Enamikel patsientidel, kellele see ravimeetod sobib, paranevad sümptomid vähemalt osaliselt juba esimese kolme infusiooni järel. Erinevate uuringute kohaselt on ketamiin efektiivne 50–80%-l depressiooni patsientidest.

Ketamiinravi võib olla just see õlekõrs, mida paljud depressiooni all kannatavad patsiendid on oodanud. Patsientide puhul, kes antidepressantidest abi saanud ei ole, võib just ketamiinravi anda neile jõu oma igapäevaeluga taas toime tulla.