Dr Šamrai on lõpetanud Sumy Ülikooli meditsiiniteaduskonna (2016) suurepärase tulemusega ning omandanud üldarsti kvalifikatsiooni Tartu Ülikoolis (2020). Dr Šamrai peab oluliseks esmatasandi arstiabi head kättesaadavust ning kõrget kvaliteeti. Väga tähtsal kohal on patsiendiga suhtlemine, arsti oskus nõustada ning küsimustele vastata. Esmatasandi arstiabi peab olema suunatud eeskätt haigusseisundite ennetamisele, alles seejärel vajadusel ravile ning seda põhimõtet peab ta oma töös kõige olulisemaks.