vaimne tervis psühholoog psühhiaater vaimse tervise õde ärevus depressioon stress vaimne pinge psüühika käitumishäired ADHD dementsus rahustid neuropsühholoog suhtekriis kurnatus halb meeleolu

Psühhiaatria ja kliiniline psühholoogia (vaimne tervis)

Kliiniline psühholoog tegeleb psüühika- ja psüühikahäirete seaduspärasuste ning häiret säilitavate tegurit uurimise, hindamise ja raviga, kasutades erinevaid testimis- ja psühhoteraapia meetodeid.

Psühhiaater tegeleb inimeste vaimse tervise probleemidega keskendudes psüühika- ja käitumishäirete diagnoosimisele, hindamisele, ravimisele ja ennetamisele.

Peamised probleemid ja põhjused, miks pöördutakse kliinilise psühholoogi või psühhiaatri vastuvõtule: meeleoluhäire, ärevushäire, unehäire, isiksusehäire, keskendumisraskused, mäluhäire. Kui ei tea, kelle juurest alustada, soovitame vaimse tervise õe konsultatsiooni, et saada esmane hinnang ning soovitused selle kohta, kelle juures jätkata.

Lisaks on Confido Vaimse Tervise Keskuses vaimse tervise õde, neuropsühholoog, vaimse tervise coach ning tegevusterapeut.

Vaimse tervise spetsialisti vastuvõtule saab pöörduda saatekirjata.

Vaata lisaks:

Valige allolevast rippmenüüst sobiv teenus

  Lastepsühhiaatri vastuvõtt

  Näita vabasid aegasid

  Laste- ja noorukitepsühhiaater tegeleb üldjuhul kuni 18-aastaste laste ja noorukite psüühika-ja käitumishäirete diagnostika ning raviga.

  Psühhiaatri peamiseks uurimismeetodiks on psühhiaatriline intervjuu nii lapse kui ka tema vanematega (või seadusliku eestkostjaga). Terviklikuma hinnangu tegemiseks võib lastepsühhiaater suunata last/noorukit teise spetsialisti (kliiniline psühholoog, logopeed, eripedagoog, pereterapeut) vastuvõtule. Lisaks võib ta paluda arvamust lapse/nooruki käitumise ning toimetuleku kohta lasteaia-või kooliõpetajatelt. Kasutatavad sekkumis- ja raviviisid on individuaalsed ja vajaduspõhised, seega sõltuvad eelkõige lapse vaimse tervise probleemi olemusest ning raskusastmest.

  Lastepsühhiaatri poole on soovitatav pöörduda, kui allpool loetletud probleemid takistavad lapse/nooruki igapäevast heaolu ja eakohast toimetulekut.

  Soovitame lastepsühhiaatri poole pöörduda, kui lapsel esinevad:

  • muutused meeleolus (harjumuspärasega võrreldes alanenud, kõrgenenud või heitlik meeleolu)
  • huvitus ja elutüdimus (mh suitsiidmõttedja -plaanid)
  • ülemäärane ärevus (mh erinevad hirmud)
  • suhtlemisraskused
  • keskendumisraskused
  • emotsioonide reguleerimise raskused
  • liigne aktiivsus ja impulsiivne reageerimislaad
  • sundmõtted ja-käitumine
  • väljendunud muutused söömiskäitumises
  • väljendunud muutused une-ja ärkvelolekurütmis
  • ebatavalised tajuelamused (kuulmis-või nägemismeelepetted, reaalsustaju häired jmt)
  • õpiraskuste korral on eelkõige soovitatav pöörduda Rajaleidja keskusesse www.rajaleidja.innove.ee

  Broneeri aeg

  Tallinn
  Esmane vastuvõtt Saadaval ka videokonsultatsioon
  270 €
  kuni 75 minutit
  Korduv vastuvõtt Saadaval ka videokonsultatsioon
  180 €
  kuni 50 minutit
  Konsultatsioon ravi jälgimiseks Saadaval ka videokonsultatsioon
  90 €
  kuni 25 minutit
  Tartu
  Esmane vastuvõtt Saadaval ka videokonsultatsioon
  200 €
  kuni 75 minutit
  Korduv vastuvõtt Saadaval ka videokonsultatsioon
  160 €
  kuni 50 minutit
  Konsultatsioon ravi jälgimiseks Saadaval ka videokonsultatsioon
  80 €
  kuni 25 minutit

  Seda teenust osutame

  Confido Meditsiinikeskus
  Veerenni 51, Tallinn
  Kaugvastuvõtt
  Internetis või telefonitsi
  Confido Tartu Raatuse kliinik
  6. korrus, Raatuse 21, Tartu

  Broneeri aeg online’is

  Teenus: Lastepsühhiaatri vastuvõtt

  Otsi vabasid aegasid