Meeste migreen

04.11.2022

Prof. Toomas Toomsoo

On harjutud teadmisega, et migreen on naistel esinev peavalu, kuid aina enam satub migreenikaebustega arsti juurde ka mehi. Tänapäevastele teadusandmetele tuginedes esineb meestel migreene umbes poole võrra vähem kui naistel. Kui naistel on migreenide esinemine üldrahvastikus umbes 18%, siis meestel 9%. Miks esinevad migreenid nüüd ka meestel? Eks need on kogu aeg olnud, kuid sellest pole varasematel aastakümnetel lihtsalt räägitud ja pole olnud ka piisavalt statistilisi andmeid. Praegusel ajal on see teema aktuaalseks muutunud, sest mehed tulevad peavalude tõttu kergemini arsti juurde, mitte ei vali kannataja rolli.

Migreen meestel ja naistel

Üldjuhul on palju sarnast, kuid meeste migreenid erinevad veidi naiste migreenidest. Mehed on migreenihoogude ajal rohkem valgustundlikumad ja meeleolu kipub olema oluliselt halvem. Naised seevastu tunnetavad migreenide ajal erilisemalt lõhnu ja esineb enam iiveldust. Pole vahet, kas olete mees või naine – migreenihood võivad ikka olla kas harvad, sagedased või kroonilised. Samamoodi esineb nn tavalisi migreene ja auraga migreene – kuigi auraga migreene esineb veidi enam naistel, ei jää nendest puutumata ka mehed. Samuti on tekkepõhjused üsna sarnased.

Mis eristab ikkagi meeste migreeni naiste migreenist?

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) avaldatud ülemaailmses haiguskoormuse uuringus loetleti migreeni kolmeteistkümnendaks puude põhjuseks Euroopas. Meestel moodustas see kuni 2% kõigist kaotatud eluaastatest.

Meestel mõjutab migreen sissetulekut olulisemalt rohkem kui naistel. USA-s tehtud uuringutes on leitud, et peaaegu 38% meestest pidid migreeni tõttu puuduma töölt kuni nädal aega. Samuti vähenes meeste võimekus teha kodus majapidamistöid kuni 80%-l juhtudest. 50% meestest on arvanud, et ilma migreenita oleksid nad paremad lapsevanemad. Ka on leitud, et meestel on peavalu viies põhjus erakorralise meditsiini osakonna külastamiseks, moodustades peaaegu 1% juhtudest.

Mehed püüavad sageli hakkama saada ilma meditsiinilise abita – peavalu korral otsib arsti juurest abi vaid 40% meestest. Samas, seljavalude korral pöördub arsti poole 80% meestest. Mees kardab langeda nn haige rolli. Üks põhjus, miks mehed ei taha arstile pöörduda, on ka naisarstide suur osakaal. Meestel võib esineda sagedamini hoopis teist tüüpi peavalusid, mis ei ole migreenid, näiteks kobarpeavalu. Samas esineb meestel vähem pingepeavalu. Muude peavalude poolest on esinemissagedus meeste ja naiste seas üsna võrdne.

Poisist meheks

Tehtud on mitmeid uuringuid, milles on vaadeldud poiste ja tüdrukute migreenide sagedust. Taanis läbiviidud uuringust selgus, et peaaegu 9000 lapse kohta oli poiste ja tüdrukute migreenide esinemissagedus 7–9-aastaste seas võrdne (2,5% vs. 2,4%), 10–12-aastastel poistel 3,9% ja tüdrukutel 5,4% ning 13–15-aastastel poistel 4,0% ja tüdrukutel 6,4%. Samas uuringus selgus, et peaaegu 23% lastest saavad migreenidest vabaks puberteediikka jõudes, sealjuures 34% poistest ja 15% tüdrukutest. Nendel, kellel migreenid jätkuvad, kestavad need ühtlaselt kuni 50. eluaastani ja vähenevad/ kaovad soost sõltumata umbes 46%-l.

Meestel esineb enam migreeni iseloomu muutumist- see algab episoodilisena, hiljem muutub krooniliseks.

Migreeni kliiniline erinevus

  • Meestel esinevad migreeniatakid on lühema kestusega.
  • Valude intensiivsuses erinevusi ei ole.
  • Meestel esineb peaaegu kaks korda harvem migreeniatakkide kordumist kahe tunni jooksul, kuid pole erinevusi migreeniatakkide kordumises 24–48 tunni jooksul.
  • Migreeni puuet hindava skaala alusel on meestel migreenist põhjustatud puue väiksem kui naistel.
  • Mehed on migreeni tõttu voodirežiimil keskmiselt 4,5 tundi ja naised 6 tundi.

Millised on meeste migreeniravi eripärad?

Meestele määratakse vähem triptaane ehk spetsiifilisi migreeniravimeid. Samas on leitud, et migreeniravimite efektiivsus ja nende jõudmine vereringesse on meestel kehvem. Selle tõttu võib tekkida arusaamine, et kui ravimid ei toimi, pole tegemist migreeniga. Kui ravimiaine valproaat sünnitamise eas naistele ja topiramaat raseduse ajal pole lubatud, siis meestel need piirangud puuduvad.

Mis vallandab meestel migreene?

Suuri erinevusi võrreldes naistega pole. Enamasti stress, pinge tööl ja kodus ning normist kõrgem vererõhk. Samuti on leitud, et migreenide all kannatavatel meestel võib olla muutusi testosteroonitasemes veres. Meeste puhul peetakse migreenide vallandamisel oluliseks ka alkoholi mõju. Alkoholi mõjul (õlu, vein) on täheldatud nii kohest ehk varast peavalu ja ka hilist peavalu. Enamikul juhtudest on põhjustajad alkoholi metaboliidid (atsetaat), mis on ka nn pohmeluspeavalu tekitajad.

Kokkuvõte

Migreenide käsitlus meestel ei erine migreenide käsitlusest naistel. Migreenihoogude sagedus meestel on harvem ja neil esineb vähem elukvaliteedi langusest põhjustatud puuet. Meestel on suurem risk peavalude krooniliseks muutumisel võrreldes naistega, sest mehed kipuvad vähem kasutama ennetavat ravi. Meeste seas peab olema suurem teadlikkus sellest, et migreen on ajuhaigus, mis põhjustab sagedaste hoogude korral rasket puuet ja häiret igapäevases elus.

Migreeni on võimalik ravida ja haigussümptomeid oluliselt leevendada.

Loe lähemalt või broneeri aeg: