Tervisetõend autojuhile, relvaloa taotlemiseks, õppima- ja tööle asumiseks

16.03.2019

Tervisetõendeid on tarvis näiteks autojuhilubade tegemiseks, relvaloa taotlemiseks, tihti ka õppima või rööle asumiseks. Kuidas tervisetõendeid väljastatakse ja milliseid tervisekontrolle selleks läbida tuleb, räägib lähemalt Confido keskuse õde Hille Alamaa.

Tervisetõendi ja sellele eelneva tervisekontrolli mõte on veenduda, et inimesel puuduvad tervisest tulenevad probleemid selleks tegevuseks, mille tarvis ta tõendit taotleb. Confidos on võimalus taotleda erinevaid tervisetõendeid:
mootorsõiduki juhtimiseks, relvaloa saamiseks ning nakkushaiguste suhtes enne teatud tööle või erialale õppima asumist, samuti lapsendamiseks ja psüühilise seisundi hindamiseks.

Mootorsõidukijuhi tervisetõend

Juhiloa tervisetõendi taotlemiseks tuleb patsiendil enne arsti poole pöördumist täita patsiendiportaalis www.terviseportaal.ee elektrooniliselt tervisedeklaratsioon oma terviseseisundi hindamiseks. Nii tekib eeltäidetud ehk taotlemisel olev tervisetõend ja patsient näeb, mida tal on vaja tõendi saamiseks teha, sh kas tal on diagnoose, mis võivad takistada tervisetõendi saamist soovitud kasutusalal.

See, kas diagnoos on tõendi väljastamisel takistuseks või mitte, otsustab igal konkreetsel juhul tervisekontrolli tegev arst, kes näeb samuti eeltäidetud tõendit.

Järgmiseks on vaja broneerida tervisekontrolli aeg. Confidos saab selle tihtilugu isegi samaks päevaks. Vastuvõtule tulles peab võtma kaasa isikut tõendava dokumendi, alaliselt või sõiduki juhtimise ajal ajutiselt kasutatavad abivahendid (prillid, kontaktläätsed, kuulmisaparaat, proteesid jms) ja uneapnoe sündroomi olemasolul ravis kasutatava meditsiiniseadme kasutamist tõendava eriarsti kinnituse.

Tervisekontrolli tegija teeb terviseseisundi tervisenõuetele vastavuse hindamiseks vajalikud terviseuuringud: mõõdab arteriaalset vererõhku, kontrollib nägemisteravust ja vaatevälja, arvutab kehamassiindeksi, mõõdab kaelaümbermõõtu ning teeb veresuhkru analüüsi.

Tervisekontrolli tulemuste alusel koostab ja väljastab arst tervisetõendi. Arstile jääb õigus soovida lisauuringuid ja tõendit mitte väljastada, kui patsiendi terviseseisund ei vasta nõuetele.

Tervisetõend tööle või õppima asumiseks

Nakkushaiguste uuringud teatud kutse- ja tegevusalale tööle või õppima asumiseks on kohustuslikud. Tervisekontrolli eesmärk on ennetada nakkushaiguste levikut klientidele, tarbijatele või patsientidele nakkusohtlike töötajate poolt tööprotsesside kaudu. Tööandjal on õigus saata töötaja ka töötamise ajal tehtud riskihindamise põhjal täiendavale tervisekontrollile.

Tervisetõendi taotleja broneerib aja õe vastuvõtule, kus määratakse või suunatakse taotleja kutse- või tegevusalast lähtuvatele uuringutele. Vastuvõtu käigus täidab tervisetõendi taotleja deklaratsiooni, millel kajastuvaid andmeid kinnitab oma nime ja allkirjaga.

Uuringute tulemused tulevad 3–5 tööpäeva jooksul, pärast seda teeb arst tervisedeklaratsiooni, tervisekaardi andmete ning määratud uuringute tulemuste põhjal otsuse kontrollitava terviseseisundi kohta.

Tervisetõend relvaloa taotlemiseks

Relvaloa taotlemiseks on vajalik psühhiaatri hinnang vaimsele tervisele (psüühilise seisundi hindamine) ja perearsti tervisekontroll. Confidos on võimalik külastada mõlemat arsti mugavalt ühes kohas, tihti on võimalik vastuvõtud leppida kokku samaks päevaks.

Ka relvaloa saamiseks vajaliku tervisetõendi taotlemiseks on vaja täita tervisedeklaratsioon riiklikus patsiendiportaalis www.terviseportaal.ee. Kui puudub võimalus tõendit elektrooniliselt täita, võib seda täita ka tervisekontrolli tegija juures paberkandjal.

Tervisekontrollile tulles peab kaasas olema isikut tõendav dokument ning alaliselt või ajutiselt kasutatavad abivahendid (prillid, kontaktläätsed, kuulmisaparaat, proteesid jms). 

Psühhiaater hindab kõigepealt taotleja psüühilist seisundit, kinnitades oma tõendiga relvaloa väljastamist välistavad psüühika- ja käitumishäired. Sellele järgneva tervisenäitajate kontrolli raames mõõdetakse arteriaalset vererõhku ning kontrollitakse nägemisteravust ja vaatevälja ning hinnatakse relvaloa taotleja üldist terviseseisundit.

Psüühilise seisundi hindamine

Psüühilise seisundi hindamise tervisetõend on kohustuslik relvaloa taotlejatele, aga sageli vajalik ka muudel juhtudel. Psüühilise seisundi hindamine on psühhiaatri hinnang inimese psüühilise seisundi kohta. Psühhiaatri arvamuse vajalikkus tuleneb sellest, et teatud ülesannete sooritamisel ei tohi inimesel esineda psüühikahäiret, millest tuleneva käitumisega võiks ta ohustada enda või teiste elu, tervist ja/või julgeolekut.

Psühhiaatri peamiseks uurimismeetodiks on psühhiaatriline intervjuu, kasutatakse ka sõelteste, vajadusel täpsustatakse seisundit põhjalikumate psühholoogiliste testidega ning toetutakse ka digiloos olevatele terviseandmetele. 

Oluline on teada, et kui inimesel esineb mõni tõendi väljastamist välistav terviserike, siis arst tõendit välja ei kirjuta.

NB! Tervisetõendi väljastamiseks on vaja eelnevalt broneerida aeg!