Kes on eriõde ja milliste tervisemuredega tema poole pöörduda?

17.01.2022

Spetsialiseerunud õdesid on koolitatud juba 15 aastat, kuid eriõe mõiste on paljudele endiselt võõras ning tervisemurega pöördutakse ikka arsti poole. Tegelikult saab paljude muredega abi ka eriõelt. Millega eriõed tegelevad ja millal võib patsient nende poole pöörduda, selgitavad Confido õendusjuht Silja Tina ning eriõed Liina Hürden ja Kristi-Liina Vilbiks.

Eriõde on õde, kes on lõpetanud spetsialisti- või magistriõppe. Eriõed tegutsevad neljas valdkonnas: terviseõendus, kuhu alla kuuluvad peremeditsiin, kooliõendus, töötervishoid ja koduõendus, vaimse tervise õendus, intensiivõendus ning kliiniline õendus, kuhu alla kuuluvad kõik teised meditsiini valdkonnad. „Confidos töötavad kõigi eelpool mainitud erialade esindajad. Mitmed osutavad oma teenuseid koos meeskonnaga, iseseisvad vastuvõtud on hetkel avatud terviseõel ja vaimse tervise õel,“ rääkis õendusjuht Silja Tina.

Eriõde võib patsiendi teekonnal täita mitmeid eri rolle: olla nõustaja, toetaja, suunaja, julgustaja, usaldusisik või koolitaja. Näiteks uroloogia õe vastuvõtule tulevad enamasti juba uroloogi juures käinud patsiendid, kes vajavad terviseseisundi jälgimist ja nõustamist kodus hakkamasaamise osas. „Teostame operatsioonide järgset haavahooldust, haava õmbluste eemaldamist ning analüüside võtmist, samuti nõustame patsiente ja nende lähedasi näiteks kateetri hoolduse osas. Hormoonravi saavaid eesnäärmevähi patsiente juhendame süstimisel ja ravi graafiku planeerimisel. Oma tegevustes lähtume arsti poolt koostatud jälgimisjuhendist,“ selgitas 25-aastase õe staažiga uroloogia eriõde Kristi-Liina Vilbiks.

Nõustamist pakuvad ka vaimse tervise eriõed. „Kui vaimse tervise probleemiga patsient on arstilt raviplaani saanud, siis edasi võib jätkuda patsiendi teekond eriõe juures. Õde jälgib ravimi toimet ja kõrvaltoimete esinemist, annab nõu probleemide ilmnemisel, teeb tihedat koostööd raviarsti ja teiste spetsialistidega ning vajadusel suunab patsiendi tagasi oma raviarsti või mõne muu spetsialisti juurde,“ kommenteeris 21 aastat õena töötanud vaimse tervise eriõde Liina Hürden.

Eriõdedel on suur roll terviseprobleemide ennetusel

„Lisaks oma ala professionaalsetele teadmistele peab eriõde tundma ka tervishoius kehtivaid regulatsioone, olema kursis ravijuhendite ja uuemate ravisuundadega. Kuigi haigusest tingitud tagajärgedega tegelemine moodustab hetkel suurema osa igapäevatööst, on näha, et patsiendid tegelevad aina enam ka enda tervise hoidmise ja väärtustamisega,“ ütles Tina.

Näiteks vaimse tervise hoidmisel on suur roll inimese elustiilil. „Vaimse tervise häired ei ole vaid rasked psüühikahäired, mis vajavad tablettravi. Paljud probleemid võivad saada leevendust ka sellest kui vaadata üle patsiendi päevakava ja harjumused ning arutada, mis põhjustab ebamugavust, ärevust või kurbust. Koos patsiendiga saame leida tema ressurssi arvestades parima lahenduse või abi viisi,“ selgitas vaimse tervise eriõde.

Tema sõnul võikski psühhiaatrias, nagu ka mitmel teisel erialal, alata patsiendi teekond eriõe vastuvõtust. „Õdedel on tänapäeval haridus ja oskused, mis võimaldavad patsiendi seisundit hinnata ja suunata ta vajalikule raviteekonnale. Kui keeruliste ja kohest sekkumist või ravi vajavate juhtumite puhul nagu suitsiidiplaan või psühhoos oleks esmalt vaja pöörduda arsti poole, siis ärevus- ja meeleoluhäirete, stressi, mõnuainete tarvitamise või  inimsuhetega seotud probleemide korral võib alustada eriõest,“ juhendas Hürden. 

Eriõed on patsiendi teekonnal asendamatu lüli

Õendusjuht Tina sõnul on oluline, et ühiskonnas tekiks usaldus eriõdede pädevuse ja professionaalsuse osas ning patsiendid jõuaksid vastuvõtule võimalikult varakult. „Kindlasti lühendab eriõe töö populariseerimine ravijärjekordi – eriõde on arstile väärtuslik partner, kes teeb ära suure osa eeltööst, et arstile jääks võimalus keskenduda raviprotsessile,“ kommenteeris Tina. 

Näiteks korduvasse uroloogilisse kontrolli kutsutud patsiendid suunatakse Confidos esmalt õe vastuvõtule, kus teostatakse arsti määratud analüüsid ja uuringud. „Nii on uroloogil vastuvõtu ajaks kogu vajalik info juba olemas ja ta saab keskenduda uuringute tulemuste tõlgendamisele ning edasise raviplaani arutamisele,“ täiendas uroloogia eriõde.

Eriõed on usaldusväärsed partnerid ka patsiendile, kelle puhul võib just mure jagamine ja nõu saamine anda tõuke enda tervise hoidmisega aktiivselt tegeleda. Täna ei saa eriõed avada haiguslehte ning ka retsepte saavad väljastada ainult lisakoolituse läbinud õed – loodan, et need õigused laienevad õige pea ka eriõdedele,“ ütles Tina.