Parkinsoni tõvega inimese kõneprobleemid – aidata saab logopeed

01.10.2021

Parkinsoni tõvega kaasnevatele spetsiifilistele motoorikahäiretele lisanduvad haiguse jooksul tihti kaebused ka kõnelemise osas. Patsiendi elukvaliteeti silmas pidades on kõne arusaadavuse säilitamine ja parandamine väga oluline. Logopeed Marine Lillemets selgitab, millised on kõnehäire esimesed märgid ning kuidas neid leevendada.

Kõneprobleeme võib uuringute andmetel esineda kuni 90% Parkinsoni tõvega patsientidest. Sageli märkavad kõnehäiret kõigepealt just patsiendi lähedased, mitte patsient ise.

Haiguse mistahes etapil võib Parkinsoni tõvega inimestel tekkida oluline hääle kvaliteedi ja valjuse langus. Hääldus võib muutuda ebaselgemaks, tekkida võivad kogelusele sarnased ebasujuvused kõnes ning lisaks võivad ilmneda probleemid ka kõne tempo ja intonatsiooniga. See kõik kahjustab patsiendi kõne arusaadavust ning sekundaarselt ka patsiendi sotsiaalsust ja igapäevast toimetulekut.

Kõnehäire võib inimeste elukvaliteeti olulisel määral mõjutada. Parkinsoni tõvega patsientide puhul on seega tähtis kõneprobleeme varakult märgata ning nendega tegeleda. Kõnehäire kahtluse korral on soovituslik pöörduda logopeedi poole, kes hindab erinevaid kõne omadusi (nt kõnehingamine, hääl, hääldus jm) ja kõnega seotud lihaste tööd ning annab soovitusi kõne arusaadavuse säilitamiseks ja parandamiseks.

Parkinsoni tõvega patsientidele on välja töötatud spetsiaalsed kõneteraapiaprogrammid: näiteks Lee Silvermani hääleteraapia LSVT LOUD® ja SPEAK OUT!® kõneteraapia. Teraapiates võetakse põhifookusesse hääle valjuse tõstmine ning hääle kasutamine erinevates ülesannetes ja vestluses. Valjema hääle ja sobiva pingutuse kasutamine aitab kaasa ka hääldustäpsusele ja sujuvamale kõnetempole, mis võivad oluliselt parandada kõne arusaadavust. Teraapia käigus pannakse eraldi rõhk sellele, et saavutada harjutatud oskuste kasutamine ka igapäevases elus.

Olenevalt patsiendil esinevast kõnehäirest ja kaasuvatest probleemidest, võivad erinevatele patsientidele kõnehäire parandamiseks sobida ka erinevad võtted ja lahendused. Kõnehäire hindamisel ja õigete harjutuste leidmisel nõustavad patsiente meie logopeedid. Confido Meditsiinikeskuses saab oma kõneprobleemiga pöörduda ka LSVT LOUD® ja SPEAK OUT!® teraapiate sertifikaadiga spetsialisti poole. Vajadusel on teraapiat võimalik viia läbi ka kaugteraapiana.