Eesti mees on tööloom, aga kui kauaks? 

01.11.2023

Eesti mehed seostavad oma tervist tugevalt tööga. Kantar Emori läbiviidud meeste tervisekäitumise uuring tuvastas, et meeste terviseprobleemid tulevad esile eelkõige pingelistel perioodidel, kui tööd on palju ja töö on raske.

Aeg on piiluda meie tööloomade kapoti alla, sest siiani meid edasi viinud ramm on raugemas ning meie mehed peavad enda tervise lõpuks luubi alla võtma. Statistikaameti andmetel on Eesti mehe keskmine oodatav eluiga 73,6 aastat, kusjuures tervena elatud aastaid on vaid 57,9. Meeste lühem oodatav eluiga võrreldes naistega on ootuspärane, kuna mehed on riskialtimad ja töötavad sageli füüsiliselt rasketes ning tervisele ohtlikes ametites.

Iga neljas Eestis elav mees on rasvunud ja ligi pooled ülekaalulised

Eestis on südame-veresoonkonnahaigused surmapõhjusena esikohal, moodustades 46% meeste suremusest (Statistikaamet, 2023). Meeste tervisekäitumise uuringust ilmnes, et mehed ei pööra liikumisele ja toitumisele piisavalt tähelepanu tiheda töögraafiku tõttu. Žongleerides töö, pere ja teiste kohustuste vahel, on raske seada prioriteediks tervislikku toitumist. Paraku pole see jätkusuutlik lähenemine, kuna tervislik toitumine on südame-veresoonkonnahaiguste üldriski vähendamise lahutamatu osa. Südame- ja veresoonkonnahaigused vajavad varast diagnostikat, et säilitada võimalikult kaua elujõud ja töövõime. Paraku näitab terviseteenuste kasutus, et neid võimalusi ei kasutata piisavalt.

Mida sellest järeldada? Mees peab pöörduma oma murega arsti juurde õigel ajal ja tegema juba varakult ennetavaid kontrolle. Hea juhend selleks on SIIN.

Mees tahab kõigega ise hakkama saada

Peamine takistus, miks mehed õigel ajal arsti juurde ei jõua, on autonoomsus ehk vajadus ise hakkama saada. Selle mõtteviisiga saavad kaasa minna ja selles mehi toetada ka tööandjad. Tööandjad saavad anda meestele teadmised ja vahendid, et mees ise enda tervise eest hoolt kannaks. Olgu selleks siis vabatahtlik tervisekindlustus, sporditoetus või hoopiski kasulik terviseinfo ettevõtte infokanalites.

„Näeme tööandjate aina kasvavat huvi oma töötajate kindlustamiseks vabatahtliku ravikindlustusega. Tegemist on maksuvaba hüvega, mis mängib olulist rolli tööandjate väärtuspakkumises, kuid mitte ainult. Terve töötaja on motiveeritud meeskonna alustala. Meie peamine eesmärk on pakkuda töötajale turvatunnet, et tervisemure korral saab ta pöörduda erameditsiiniasutusse kiire arstiabi saamiseks, ilma et peaks muretsema sellega kaasneva raviarve pärast. Vähemalt sama oluline on võimalus tegeleda tavapärasest enam tervisemurede ennetamisega. Näeme, et meeste osakaal Confido Terviselahenduse kasutajate seas aina kasvab, mistõttu usun, et tööandja ravikindlustus on meeste tervisekäitumise parandamise seisukohalt võimalus, mis toob suure muutuse,“ selgitab Confido Terviselahenduse tootejuht Liis Ader.

Toetus nii sõnades kui ka tegudes

Muuhulgas tuli meeste tervisekäitumise uuringust välja, et ka pahedega tegelemine on mehe enda asi – olgu selleks suitsetamine, alkohol või rämpstoit. Iga mees peaks sellega justkui ise hakkama saama. Aga taaskord – see on asjatu lisakoormus mehe õlule. Teada on, et professionaalse abi otsimise tõenäosus on suurem, kui seda soovitab lähedane või tervishoiutöötaja. Seega, märka meest enda lähedal, märka ka tema pahet ning ole toeks sellest loobumisel, kasvõi toetava sõnaga.

November on meestekuu ja seetõttu julgustame nii naisi kui mehi, emasid ja isasid, isegi ettevõtjaid: hoolitseme oma töölooma eest! Hoolitseme, et ta oleks terve, puhanud ja õnnelik, sest nii on ta meiega veel rohkemateks aastateks.

Vaata lähemalt: