Vibroakustilisest teraapiast ja oksütotsiinist

19.02.2020
Rahvusvaheline valdkondadevaheline teadusajakiri Music and Medicine avaldas 2017. a. suvel erinumbri vibroakustilisest teraapiast (edaspidi: VAT), milles teiste seas oli artikkel selle teraapiameetodi toimest 10 aastasele traumatiseeritud poisile. Selles artiklis tsiteeris Punkanen koos kaasautoritega Soome lastepsühhiaater Jukka Mäkelät, kes on arutlenud puudutuse tähtsuse üle lapse arengus ja on toonud esile suuna kasutada puudutust lapse psühhiaatrilises ravis: puudutus suurendab oksütotsiini taset ja uitnärvi toonust, misläbi see võib parandada ebaturvalisest kiindumuse st põhjustatud aju arengulisi defekte (1). Punkanen, jt, jätkasid: aju plastilise arengu printsiibi kohaselt korduv puudutus, ja käesoleval juhul VAT, võib alaealisele kliendile anda kompensatoorse kogemuse. Oluline on see, et laps saab teadlikuks, et on võimalik kogeda seesmist turvalisust (1). Kui 2017. a. sügisel Praha loomaaias orangutangide majas nägin kestvas kallistuses viibivat orangutangi ema ja last, tuli meelde toodud tekstilõik ehk puudutuse olulisus turvatunde loomisel. Fotol olevad ema ja laps viibisid selles asendis umbes kümme minutit, et seejärel ainult natuke oma jäsemeid kohendada ja samamoodi edasi olla. Ringi vaadates leidsin neist mõne meetri kaugusel teise tegelase (teisel fotol), kes nähtavasti tukkus, samas hoides ise enda ümbert kinni. Tagasi tulles VAT kui oksütotsiinitaseme suurendaja juurde: see näib kehtivat mitte ainult laste, vaid ka täiskasvanute puhul. Minu praktikas on olnud üks naissoost klient, kes töötab juba pea 20 aastat Eestist väljaspool. VATsse jõudis ta depressiooni ja generaliseerunud valuga. 10 intensiivse tihedusega seansi järel kirjeldas ta oma depressiooni sümptomaatika tugevat vähenemist konstanteeringuga "Ma olen jälle mina ise", ja kui alguses iseloomustas ta oma valuprobleemi lausega "Kõik kohad valutavad, ainult hambad mitte", siis VAT protsessi lõpus ütles ta selle vaevuse leevenemise kohta: " Säilinud on tavalisest suurem tundlikkus." Kuna ta töötab meedikuna ja teda huvitas, miks VAT toimib, siis tõin välja ka eelkirjeldatud VAT ja oksütotsiini taseme suurenemise vahelise seose. Ta kinnitas oksütotsiinitaseme suurendamise vajalikkust vaimse tervise probleemide puhul tõdemusega, et tema töökohariigi tegevusterapeut soovitas tal oma oksütotsiini taseme suurendamiseks isegi ennast ise kallistada, tema mentor soovitas lisaks sellele näiteks paitada ise enda põski. Hiljem käesolevas kontekstis teaduskirjandusest lisa otsides olen leidnud järgmist: oksütotsiin vabaneb muuhulgas naha madala intensiivsusega stimuleerimisel, nt vastusena puudutamisele, silitamisele, soojale temperatuurile jne. Sellist tüüpi interaktiivsete käitumiste tagajärjeks oleva sensoorse stimulatsiooni vastusena ajus vabanev oksütotsiin aitab kaasa igapäevasele heaolule ja võimele hallata stressi. Oksütotsiini stressivastased efektid on eriti tugevad kui oksütotsiin vabaneb vastusena naha madala intensiivsusega stimuleerimisele (2). Just selline, madala intensiivsusega puutetundlikkuse stimuleerimine puhta madalheli impulsside abil VAT-s toimubki, lisaks lõdvestav muusika või loodushelid kuulmismeele jaoks. Peale VAT mõjutust on nii mõnigi inimene (ka näites mainitu) öelnud, et siin on nii mõnus, turvaline, siia tahaks jääda pikemaks. Confido Vaimse Tervise Keskuse VAT täpsem info ja aja broneerimine SIIT. Allikad: (1) Punkanen, M., Nyberg, M., Savela, T. (2017). Vibroacoustic Therapy in the Treatment of Developmental Trauma: Developing Safety through Vibrations. Music and Medicine, 9 (3), 198-201. (2) Uvnäs Moberg, K., Handlin, L., Petersson, M. (2015). Self soothing Behaviors with Particular Reference to Oxytocin Release Induced by Non noxious Sensory Stimulation. Frontiers in Psychology , 5 (1529).