Skeemiteraapia aitab neid, kelle probleemid pärinevad lapsepõlvest

20.03.2018
Skeemiteraapia põhineb eelduselt, et täna ilmnevate probleemide „juured“ asuvad minevikus – täpsemalt, et inimestel kujuneb varaste (ka traumaatiliste) kogemuste mõjul välja üks või mitu mittetoimivat skeemi, mis muudavad nad psüühiliste häirete suhtes haavatavaks. Mida tähendab „mittetoimivad skeemid“? Need arenevad (enamasti) lapsepõlves ja noorukieas suhetes oluliste inimestega – vanemate, õdede-vendade, sõpradega - , olles oluliselt mõjutatud lapse temperamendi tüübist. Skeemid on piltlikult öeldes nagu prillid või filtrid, mille kaudu inimesed ennast ja oma suhteid tõlgendavad. Skeem ei ole pelgalt mõte, see sisaldab ka tähendust andvaid tundeid, mälestuste aluseks olevaid sündmusi ja kogemusi ning nendega seotud kehalisi aistinguid ja reaktsioone. Mittetoimivad skeemid kujunevad olukorras, kus lapse põhivajadusi pole piisaval määral tähele pandud ning neile reageeritud. Hilisemas elus aktiveeruvad skeemid teatud emotsionaalsetes seisundites, mida skeemiteraapias nimetatakse rollideks, mille puhul on esiplaanil käitumuslik komponent ehk teisisõnu rollis avaldub skeem. Näiteks „läbikukkumise skeem“ aktiveerub kriitilise lapsevanema rollis hinnanguna „sa ei saa millegagi hakkama“ ja vältiva toimetuleku rollis käitumisena – inimene väldib situatsioone, kus teda võidakse hinnata.
Teraapiaseanss on vaheldusrikas ja kogemuslik, kasutatakse mitmesuguseid abivahendeid ning klient on aktiivselt kaasatud.
Skeemiteraapia eesmärk on aidata kaasa inimese põhivajaduste täitmisele, kusjuures oluline on aidata kliendil tundma õppida oma vajadusi ja nendega seotud mittetoimivaid skeeme ning rolle ja aru saada, kuidas see kõik tema praeguseid probleeme alal hoiab. Teraapia efekt tuleb läbi tehnikate, mille abil vähendatakse skeemidega seotud mälestuste, emotsioonide ja kehatunnete intensiivsust. Teraapiaseanss on vaheldusrikas ja kogemuslik, kasutatakse mitmesuguseid abivahendeid ning klient on aktiivselt kaasatud. Skeemiteraapia on mõeldud eelkõige neile, kelle käesoleva aja probleemid on seotud nende varaste kogemustega lapsepõlvest ja noorukieast. Lisaks on skeemiteraapia näidustatud klientidele, kes erinevatel põhjustel ei oma kõige paremaid enesepeegeldamise oskusi (nt emotsionaalse ülekoormatuse tõttu). Ja nii nagu selle looja, professor Jeffrey Young on öelnud, on skeemiteraapia näidustatud siis, kui kognitiiv-käitumisteraapia tehnikad ei ole oodatud tulemust toonud. Skeemiteraapiat kasutatakse töös laste, noorukite ja täiskasvanutega, on välja töötatud ka paaridele ja gruppidele suunatud formaadid. Skeemiteraapia on tunnustatud sekkumismeetod erinevate isiksusehäirete, söömishäirete ja posttraumaatilise stressihäire ravis. Lisaks saavad sellest kasu need, kelle puhul varasem psühhoterapeutiline sekkumine ei ole tulemusi andnud. Arvestada tuleks, et tegemist on pika teraapiaprotsessiga, mis võib kesta 1,5-2 aastat.