Koroonatestide ABC: mida on vaja teada reisieelsetest koroonatestidest

26.08.2021

Koroonaviirusega kimpus maailmas ei ole inimeste põhivajadused siiski muutunud – reisitakse endiselt, nii töö pärast kui ka puhkuseks ja rutiini murdmiseks. Küll aga on reisimine muutunud senisest keerulisemaks, sest reisijal tuleb tõendada enda nakkusohutust. Üks võimalus selleks on reisieelsed koroonatestid.

Eestis tehakse kaht tüüpi reisieelseid koroonaviiruse teste – PCR-testid ning antigeenitestid. Nende vahe on proovi analüüsimise metoodikas, kiiruses ja hinnas.

Esimene, PCR-test on disainitud tuvastama viiruse RNAd, määrates seda laboris nn klassikalisel real-time PCR (Polymerase Chain Reaction) meetodil. See on väga tundlik test, mida kasutavad haiguse diagnoosimiseks ja lähikontaktsete testimiseks ka Terviseamet ja perearstid. Sisuliselt näitab negatiivne tulemus seda, et koroonaviirust organismis antud ajahetkel ei leidu.

Teine, koroona kiirtestina tuntud antigeenitest on oma olemuselt skriiningtest ehk mõeldud selleks, et kiirelt tuvastada nakkusohtlikud inimesed reisimisel või enne üritusi. Antigeenitest on disainitud tuvastama mitte RNAd, vaid koroonaviirusele omaste valkude olemasolu proovis. Sellisena ei välista negatiivne tulemus koroonaviiruse esinemist organismis küll täielikult, kuid välistab ülisuure tõenäosusega aktiivse haiguse faasis ehk nakkusohtliku inimese. Reisimiseks või üritustel nakkusohutuse tagamiseks sellest piisab.

Milline test reisimiseks valida?

Kas teha nakkusohutuse tõendamiseks üks või teine test, on patsiendi vaba valik. Otsustamisel on abiks alljärgnev tabel.

Koroonaviiruse PCR-testSARS koroonaviiruse antigeeni test (nn kiirtest)
SARS koroonaviiruse PCR-test on viiruse RNA-d tuvastav test, mille positiivne tulemus kinnitab, et olete koroonaviirusega nakatunud.SARS koroonaviiruse antigeeni test määrab koroonaviirusele omaste valkude olemasolu proovis – kui test on positiivne, viitab see, et olete koroonaviirusega nakatunud. Test on kõige tundlikum perioodil, mil viiruse hulk organismis on kõige suurem – reeglina mõni päev enne kuni umbes viis päeva pärast haiguse sümptomite teket.
Hind: 58–70 € (oleneb teenusepakkujast)Hind: 49 €
Ajakulu vastuse saamiseks: 24–48 tundiAjakulu vastuse saamiseks: 15–30 minutit
Kasutatav reisidokumendina: jah, aga vaid juhul, kui testiga koos on tellitud vastav sertifikaat (lisatasu eest).Kasutatav reisidokumendina: jah, vastav sertifikaat sisaldub hinnas.
Kehtivusaeg: tavaliselt kehtib negatiivne tulemus reisimiseks 48 kuni 72 tundi. Aga kuna iga riik seab omad piirangud, tuleb need enne reisi alati sihtriigist üle kontrollida.Kehtivusaeg: tavaliselt kehtib negatiivne tulemus reisimiseks 24 kuni 48 tundi. Aga kuna iga riik seab omad piirangud, tuleb need enne reisi alati sihtriigist üle kontrollida.
Mida näitab? Kas oled koroonaviirusega nakatunud ja potentsiaalselt nakkusohtlik.Mida näitab Positiivne tulemus viitab, et olete värskelt koroonaviirusesse haigestunud ja potentsiaalselt teistele nakkusohtlik. Positiivne antigeenitesti tulemus tuleb üle kinnitada PCR-testiga.
Miks teha? Haiguse diagnoosimiseks, nakkuse kandja tuvastamiseks ning reisimise või ürituse külastamise eesmärgil, et tõestada enda nakkusohutust.Miks teha? Reisimise või ürituse külastamise eesmärgil, et tõestada enda nakkusohutust.
Kuidas proov võetakse? Ninaneelust spetsiaalse vatitampooniga või kurguloputusvedelikust.Kuidas proov võetakse? Ninaneelust spetsiaalse vatitampooniga.

Perearsti tõendiga reisima ei pääse

Oluline on tähele panna, et reisimiseks tuleb koroonatest teha tasulise teenusepakkuja juures. Riiklik arstisüsteem võimaldab testimist ainult haiguskahtlusega inimestele ja lähikontaktsetele ning teistele, kelle jaoks see on möödapääsmatult vajalik, et haiged kiirelt tuvastada, isolatsiooni suunata ning nakkuse edasikandumist piirata.

Perearsti ja lähikontaktse saatekirja alusel tehtud testi tulemust reisimiseks kasutada ei tohi – ja tegelikult ei saagi. Piiril on võimalik kontrollida, kas reisile mineja on testi eest tasunud ise või kasutanud saatekirja. Reisimiseks vajalikule tõendile kuvatakse automaatselt tellimuse tunnus ning kui sellist sertifikaati püüda kasutada reisimiseks, on see karistatav väärteona. Rikkujaid on võimalik karistada aresti või kuni kolmesaja trahviühikuga.

Mul on vaktsiin tehtud, kas enam pole vaja testi teha?

Erienvad riigid seavad riiki sisenemiseks erinevad piirangud. Kui oled COVID-19 vastu vaktsineeritud, võib ELi vaktsineerimistõendist piisata, kuid seoses uute viirusetüvede pealetungiga on üha enam riike kehtestanud testi nõude ka vaktsineeritutele.

Kuna piirangud võivad igal ajahetkel muutuda, siis on eriti oluline reisi plaanides tutvuda sihtriigi nõuetega riiki sisenemisel. Info teistesse riikidesse sisenemise tingimuste kohta leiad Reisi Targalt veebilehelt.

Kuidas suhtuda kodustesse kiirtestidesse?

Kodused koroona kiirtestid on enamasti oma olemuselt antigeenitestid – tehnoloogia on sarnane. Küll aga on koduse antigeenitesti puhul oluline silmas pidada, et testi täpsus sõltub oluliselt proovi võtmise viisist – kui täpselt on jälgitud testi kasutusjuhendit (nt söögi-joogi keeld enne süljetesti!), testi säilitamise tingimusi. Süljetestid ja ninaõõne testid võivad olla vähem tundlikud kui ninaneelust võetavad testid.

Ninaneelust proovi võtmine on küll ebamugav ja ninasõõrmest tundub see mugavam, aga oluline on kontakt ninaneelu limaskestaga. Kui proov ei ole korralikult võetud, st kontakt ei ole piisav, ei näita test õiget tulemust. Kuna testi tulemus sõltub nii paljudest muutujatest, siis turvaliseks nakkusohutuse tagamise viisiks kodust koroonatesti siiski pidada ei saa.