vaimne tervis psühholoog psühhiaater vaimse tervise õde ärevus depressioon stress vaimne pinge psüühika käitumishäired ADHD dementsus rahustid neuropsühholoog suhtekriis kurnatus halb meeleolu

Psühholoog

Confidos töötavad psühholoogid, kliinilised psühholoogid ja neuropsühholoogid. Psühholoogid tegelevad vaimse tervise probleemide tekke ennetamise, psühholoogilise heaolu ja eneseteostuse toetamisega ning psühholoogilise nõustamisega. Kliinilised psühholoogid tegelevad psüühika- ja psüühikahäirete hindamise ja raviga, kasutades erinevaid testimis- ja psühhoteraapiameetodeid. Neuropsühholoogid tegelevad ajutegevuse ja inimese käitumise vaheliste seoste uurimise, samuti ajukahjustusega kaasnevate häirete ja neuropsühhiaatriliste häirete diagnostika ja raviga.

Vali

Kliinilise psühholoogi konsultatsiooni pakett lastele (Tartu)

Näita vabasid aegasid

Kliiniline psühholoog tegeleb psüühika- ja psüühikahäirete seaduspärasuste ning häiret säilitavate tegurit uurimise, hindamise ja raviga, kasutades erinevaid testimis- ja psühhoteraapia meetodeid.
Kliinilise psühholoogi poole võib pöörduda kõigi vaimse tervise muredega nii esmase hinnangu ja soovituste saamiseks kui ka edasiseks raviks. Kliinilise psühholoogi juurde võib pöörduda ka selleks, et täpsustada, kas ja milliseid edasisi psühholoogilisi uuringuid oleks seisundi täpsemaks hindamiseks vaja.

Konsultatsioonile võib pöörduda, kui esineb:

  • meeloluhäireid
  • ärevushäireid
  • unehäireid
  • sundhäireid
  • posttraumaatilisi stressihäireid
  • impulsikontrollihäireid
  • isiksusehäireid
  • jt vaimse tervise häireid

Kliinilise psühholoogi esmane vastuvõtt hõlmab vaimse tervise seisundi täpsustamist ja probleemide määratlemist. Psüühikahäire tunnuste esinedes koostatakse sekkumisplaan ning valitakse sobivad tõenduspõhised psühhoterapeutilised ravimeetodid.

Konsultatsiooni paketti kuulub 3 kliinilise psühholoogi konsultatsiooni.

Kliinilise psühholoogi konsultatsiooni pakett lastele (Tartu)
220 €
3 x 50 min

Seda teenust osutame

Confido Tartu Raatuse kliinik
6. korrus, Raatuse 21, Tartu

Broneeri aeg online’is

Teenus: Kliinilise psühholoogi konsultatsiooni pakett lastele (Tartu)

Otsi vabasid aegasid