Vaimne tervis

Uuringud

Meie keskuse kliiniline või neuropsühholoog viib läbi kognitiivse funktsiooni uuringut ning isiksuse uuringut. Enamasti annab uuringutele pöördumise soovituse psühhiaater või neuroloog, ent mõistagi võid uuringule tulla nii spetsialisti soovitusel kui omal soovil.

Isiksuse uuring annab objektiivse hinnangu isiksusele, on abiks iseenda tundmaõppimisel ja elus korduvate käitumismustrite väljaselgitamisel.

Oluline teada

 • Uuringuid teostatakse alates 18. eluaastast
 • Uuringud koosnevad kahest kohtumisest kliinilise või neuropsühholoogiga

Kognitiivse funktsiooni uuring

Kognitiivse funktsiooni hindamine toimub läbi kahe kohtumise kliinilise või neuropsühholoogiga. Hindamine sisaldab inimese erinevate kognitiivsete võimete ja tegevusprotsesside uurimist ning mõõtmist (mälu, taju, tähelepanu, visuaal-ruumiline mõtlemine, planeerimisoskus ja arutlusvõime), samuti inimese emotsionaalse seisundi hindamist.

Kognitiivse funktsiooni uuring on tihti ainus võimalus kognitiivsete muutuste tuvastamiseks, kui inimese probleemid igapäevaelus on tagasihoidlikud (näiteks on abiks otsustamisel, kas mälu halvenemine on seotud vananemise või hoopis neuroloogilise-psühhiaatrilise häirega).

Uuring on raviarstile oluliseks toeks õige diagnoosi ja ravi määramisel.

Hindamise järel saab keskenduda kahjustunud funktsioonide toetamisele läbi säilinud oskuste, paremini planeerida ja jälgida taastusravi kulgu (nt peale insulti, ajukahjustust jmt), samuti hinnata oskusi igapäevaelu tegevustega toimetulekul (auto juhtimine, arveldamine jmt).

Kognitiivse funktsiooni hindamine koosneb:

 • Kliiniline intervjuu üldise seisundi ja probleemide hindamiseks
 • Testide läbiviimine ja küsimustike täitmine meeleolu ning toimetuleku hindamiseks
 • Tulemuste analüüs ja kokkuvõtte koostamine

Hea teada

 • Uuringut teostatakse alates 18-eluaastast
 • Kui kasutad prille või kuuldeaparaati, võta need kaasa
 • Võta kaasa eelmiste uuringute tulemused, kui oled varem neid teinud
 • Võta kaasa psühhiaatri, neuroloogi või taastusravi arsti suunamiskiri
 • Uuringule soovitame tulla värske ja puhanuna
 • Uuringu kestus sõltub personaalsest võimekusest ja üldisest lahenduskiirusest. Keskmiselt tuleks esimeseks kohtumiseks arvestada kuni 3 tundi
 • Uuringu tulemuste kohta tagasiside andmine toimub eraldi kohtumisel, milleks lepitakse patsiendi soovi korral kokku sobiv aeg. Tagasiside kestus on kuni 30 minutit, hinnaga 50 €
Uuringu maksumus 280 €
Uuringu kestus 180 minutit
Uuringu tagasiside 50 €
Tagasiside kestus 30 minutit
Aega broneerima
 • Heivi Varus Heivi Varus
 • Kai Rohulaid Kai Rohulaid
 • Eerik Kesküla Eerik Kesküla
 • Evelin Prees Evelin Prees

Heivi Varus

Neuropsühholoog
Spetsialistist lähemalt »

Kai Rohulaid

Kliiniline psühholoog, psühhoterapeut
Spetsialistist lähemalt »

Eerik Kesküla

Kliiniline psühholoog, Vaimse Tervise Keskuse Ärijuht
Spetsialistist lähemalt »

Evelin Prees

Kliiniline psühholoog
Spetsialistist lähemalt »
 • Heivi Varus Heivi Varus
 • Kai Rohulaid Kai Rohulaid
 • Eerik Kesküla Eerik Kesküla
 • Evelin Prees Evelin Prees
 • Aivi Reiman Aivi Reiman

Heivi Varus

Neuropsühholoog
Spetsialistist lähemalt »

Kai Rohulaid

Kliiniline psühholoog, psühhoterapeut
Spetsialistist lähemalt »

Eerik Kesküla

Kliiniline psühholoog, Vaimse Tervise Keskuse Ärijuht
Spetsialistist lähemalt »

Evelin Prees

Kliiniline psühholoog
Spetsialistist lähemalt »

Aivi Reiman

Kliiniline psühholoog, psühhoterapeut
Spetsialistist lähemalt »

Isiksuse uuring

Isiksuse uuring aitab tuvastada käitumismustreid, mis panevad inimest ühetaoliselt jäigalt reageerima erinevates isiklikes ja sotsiaalsetes olukordades ning võivad ilmneda inimese mõtlemis- ja tajumisviisis, emotsioonides ja suhtlemisstiilis.

Väljakujunenud stiil võib häirida eluga toimetulekut ning tuua kaasa raskusi nii inimesele endale kui tema lähedastele. Isikuhäiretega võivad kaasneda depressioon, ärevus või teised psüühikahäired. Isiksusehäiretele viitavad jooned ilmnevad harilikult juba lapse- või noorukieas ning püsivad ka täiskasvanuna.

Isiksuse uuringu tulemused aitavad eristada probleeme, on toeks diagnostiliste otsuste langetamisel ning järgeva psühhoteraapia kavandamisel ja läbiviimisel.

Isiksuse uuring koosneb:

 • Kliiniline intervjuu ja küsimustike täitmine emotsionaalse seisundi hindamiseks
 • Struktureeritud diagnostiline intervjuu
 • Tulemuste analüüs ja kokkuvõtte koostamine

Hea teada

 • Uuringut teostatakse alates 18-eluaastast
 • Uuringule soovitame tulla värske ja puhanuna
 • Intervjuu ja testide läbiviimine toimub esimesel kohtumisel. Arvesta selleks 3 tundi.
 • Uuringu tulemuste kohta tagasiside andmine toimub eraldi kohtumisel, milleks lepitakse patsiendi soovi korral kokku sobiv aeg. Tagasiside kestus on kuni 30 minutit, hinnaga 50 €
Uuringu maksumus 280 €
Uuringu kestus 180minutit
Uuringu tagasiside 50 €
Tagasiside kestus 30 minutit
Aega broneerima

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire uuring

QbTest on objektiivne viis aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) kolme põhitunnuse – hüperaktiivsuse, tähelepanu puudulikkuse ja impulsiivsuse – mõõtmiseks lastel, noorukitel ja täiskasvanutel. Seda testisüsteemi kasutatakse diagnoosi toetamiseks ning ravivastuse ja ravi edenemise kindlaks määramiseks.

Testi sooritatakse arvuti ees hinnates tähelepanuvõimet. Kasutades spetsiaalset pulti hinnatakse impulsiivsust ning samaaegselt tähelepanuvõime mõõtmisega, analüüsitakse ka aktiivsuse taset liikumisanduri abil.

Testi viib läbi vaimse tervise õde ning psühhiaater tõlgendab tulemusi ning planeerib koos teiega edasised tegevused. Uuritavatele, kes ei ole ravil Confido Vaimse Tervise Keskuses, väljastame testitulemused paberil.

Uuringu kestus on 30 minutit ning on kasutatav vanusevahemikus 6-60

Uuringu maksumus 150 €
Uuringu kestus 30minutit
Aega broneerima
 • Ingrid MursIngrid Murs

Ingrid Murs

Vaimse tervise õde Spetsialistist lähemalt »