Vaimne tervis

Uuringud

Meie keskuse kliiniline või neuropsühholoog viib läbi kognitiivse funktsiooni uuringut ning isiksuse uuringut. Enamasti annab uuringutele pöördumise soovituse psühhiaater või neuroloog, ent mõistagi võid uuringule tulla nii spetsialisti soovitusel kui omal soovil.

Isiksuse uuring annab objektiivse hinnangu isiksusele, on abiks iseenda tundmaõppimisel ja elus korduvate käitumismustrite väljaselgitamisel.

Oluline teada

 • Uuringuid teostatakse alates 18. eluaastast
 • Uuringud koosnevad kahest kohtumisest kliinilise või neuropsühholoogiga

Kognitiivse funktsiooni uuring

Kognitiivse funktsiooni hindamine toimub läbi kahe kohtumise kliinilise või neuropsühholoogiga. Hindamine sisaldab inimese erinevate kognitiivsete võimete ja tegevusprotsesside uurimist ning mõõtmist (mälu, taju, tähelepanu, visuaal-ruumiline mõtlemine, planeerimisoskus ja arutlusvõime), samuti inimese emotsionaalse seisundi hindamist.

Kognitiivse funktsiooni uuring on tihti ainus võimalus kognitiivsete muutuste tuvastamiseks, kui inimese probleemid igapäevaelus on tagasihoidlikud (näiteks on abiks otsustamisel, kas mälu halvenemine on seotud vananemise või hoopis neuroloogilise-psühhiaatrilise häirega).

Uuring on raviarstile oluliseks toeks õige diagnoosi ja ravi määramisel.

Hindamise järel saab keskenduda kahjustunud funktsioonide toetamisele läbi säilinud oskuste, paremini planeerida ja jälgida taastusravi kulgu (nt peale insulti, ajukahjustust jmt), samuti hinnata oskusi igapäevaelu tegevustega toimetulekul (auto juhtimine, arveldamine jmt).

Kognitiivse funktsiooni hindamine koosneb:

 • Kliiniline intervjuu üldise seisundi ja probleemide hindamiseks
 • Testide läbiviimine ja küsimustike täitmine meeleolu ning toimetuleku hindamiseks
 • Tulemuste analüüs ja kokkuvõtte koostamine
 • Uuringu tulemusi tutvustatakse, samuti antakse personaalseid nõuandeid ja soovitusi (sh lähedastele) eraldi kohtumisel

Hea teada

 • Uuringut teostatakse alates 18-eluaastast
 • Kui kasutad prille või kuuldeaparaati, võta need kaasa
 • Võta kaasa eelmiste uuringute tulemused, kui oled varem neid teinud
 • Võta kaasa psühhiaatri, neuroloogi või taastusravi arsti suunamiskiri
 • Uuringule soovitame tulla värske ja puhanuna
 • Uuringu kestvus sõltub personaalsest võimekusest ja üldisest lahenduskiirusest. Keskmiselt tuleks esimeseks kohtumiseks arvestada kuni 3 tundi
 • Uuringu tulemuste kohta tagasiside andmine toimub eraldi kohtumisel, milleks lepitakse kokku sobiv aeg. Teise kohtumise kestvus on kuni 45 minutit
Uuringu maksumus 280 €
Uuringu kestus 180 + 45 minutit
Aega broneerima
 • Heivi VarusHeivi Varus
 • Kai Rohulaid Kai Rohulaid

Heivi Varus

Neuropsühholoog
Spetsialistist lähemalt »

Kai Rohulaid

Kliiniline psühholoog, psühhoterapeut
Spetsialistist lähemalt »
 • Heivi VarusHeivi Varus
 • Kai Rohulaid Kai Rohulaid

Heivi Varus

Neuropsühholoog
Spetsialistist lähemalt »

Kai Rohulaid

Kliiniline psühholoog, psühhoterapeut
Spetsialistist lähemalt »

Isiksuse uuring

Isiksuse uuring aitab tuvastada käitumismustreid, mis panevad inimest ühetaoliselt jäigalt reageerima erinevates isiklikes ja sotsiaalsetes olukordades ning võivad ilmneda inimese mõtlemis- ja tajumisviisis, emotsioonides ja suhtlemisstiilis.

Väljakujunenud stiil võib häirida eluga toimetulekut ning tuua kaasa raskusi nii inimesele endale kui tema lähedastele. Isikuhäiretega võivad kaasneda depressioon, ärevus või teised psüühikahäired. Isiksusehäiretele viitavad jooned ilmnevad harilikult juba lapse- või noorukieas ning püsivad ka täiskasvanuna.

Isiksuse uuringu tulemused aitavad eristada probleeme, on toeks diagnostiliste otsuste langetamisel ning järgeva psühhoteraapia kavandamisel ja läbiviimisel.

Isiksuse uuring koosneb:

 • Kliiniline intervjuu ja küsimustike täitmine emotsionaalse seisundi hindamiseks
 • Struktureeritud diagnostiline intervjuu
 • Tulemuste analüüs ja kokkuvõtte koostamine
 • Tagasiside uuringu tulemuste kohta antakse eraldi kohtumisel kliinilise või neuropsühholoogiga

Hea teada

 • Uuringut teostatakse alates 18-eluaastast
 • Uuringule soovitame tulla värske ja puhanuna
 • Intervjuu ja testide läbiviimine toimub esimesel kohtumisel. Arvesta selleks 3 tundi ja 30 minutit.
 • Uuringu tulemuste kohta tagasiside andmine toimub eraldi kohtumisel, milleks lepitakse kokku sobiv aeg. Teise kohtumise kestvus on kuni 45 minutit.
Uuringu maksumus 215 €
Uuringu kestus 210 + 45 minutit
Aega broneerima