Vaimse tervise tugi

Laste vaimne tervis on nii füüsilise kui ka psüühilise heaolu seisund, mis võimaldab lapsel läbida olulisi arengulisi etappe, omandada vajalikke eluoskusi ning saavutada kehalist, vaimset ja sotsiaalset küpsust.

Vaimse tervise mõiste hõlmab heaolu kõrval ka vaimse tervisega seonduvaid probleeme, sh psüühikahäireid.

Psüühikahäirete kujunemisel mängivad olulist rolli nii pärilikud kui ka keskkondlikud tegurid, sh järjepidevat stressi tekitavad elusündmused. Märgiline roll on ka last ümbritsevatel suhetel, eriti lapse suhetel oma vanematega.

Seega laste vaimse tervise probleemidega tegelemiseks on vajalik koostöö võimalikult paljude lapsega kokku puutuvate täiskasvanute vahel.

Lastepsühhiaatrias toimub psüühikahäirete diagnoosimine ja sekkumiste kavandamine enamasti lastepsühhiaatrilise meeskonna liikmete koostöös. Meie meeskonda kuulvad lastepsühhiaater, kliiniline lapsepsühholoog, laste neuropsühholoog, pereterapeut, logopeed, eripedagoog ja kunstiterapeut.

Vali

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire test – QbTest

QbTest on objektiivne viis aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) kolme põhitunnuse – hüperaktiivsuse, tähelepanu puudulikkuse ja impulsiivsuse – mõõtmiseks lastel, noorukitel ja täiskasvanutel. Seda testisüsteemi kasutatakse diagnoosi toetamiseks ning ravivastuse ja ravi edenemise kindlaks määramiseks.

Testi sooritatakse arvuti ees hinnates tähelepanuvõimet. Kasutades spetsiaalset pulti hinnatakse impulsiivsust ning samaaegselt tähelepanuvõime mõõtmisega, analüüsitakse ka aktiivsuse taset liikumisanduri abil.

Testi viib läbi vaimse tervise õde ning psühhiaater tõlgendab tulemusi ning planeerib koos teiega edasised tegevused. Uuritavatele, kes ei ole ravil Confido Vaimse Tervise Keskuses, väljastame testitulemused paberil.

Testi vastused on inglisekeelsed ja meditsiiniliseks kasutamiseks. Tulemuste tõlgendamiseks peab pöörduma vastava testi tõlgendamise väljaõppe saanud spetsialisti poole.

Testi kestus on 45 minutit ning on kasutatav vanusevahemikus 6-60 eluaastat.

Oluline teada

Testist üksi ei piisa, et vastata küsimusele, kas esineb aktiivsus- ja tähelepanuhäire. Selle jaoks soovitame aktiivsus ja tähelepanuhäire esmast diagnostikat.

Broneeri aeg

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire test - QbTest
170 €
kuni 45 minutit

Seda teenust osutame

Confido Meditsiinikeskus
Veerenni 51, Tallinn
Confido Tartu Raatuse kliinik
6. korrus, Raatuse 21, Tartu