Spetsialistid

Confidos töötavad vaimse tervise meeskonnas erinevad spetsialistid, kes tegelevad vaimse tervise hoidmise, probleemide ennetamise ning häiretega toimetuleku parandamisega. Spetsialistid töötavad sõltuvalt pöörduja soovist, seisundist ja ravivajadusest lähtuvalt kas üksi või meeskonnana koos vaimse tervise keskuse teiste erialade esindajatega.

Individuaalne kunstiteraapia

Ootame kliente alates 7.eluaastast.

Loovteraapia (creative arts therapy) on põhjendatud, eesmärgipärane ja planeeritud tegevus psühhoterapeutilises ravis ja rehabilitatsioonis, kus selgelt määratletud kliendi- terapeudi suhtes rakendatakse loovus- ja kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid kliendi tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide saavutamiseks.

Loovteraapia loob võimaluse kaheks paralleelseks kommunikatsioonikanaliks, mis:

 • võimaldab suhtlust neil juhtudel, kus verbaalne suhtlus on piiratud, takistatud, mittesoovitud või võimatu
 • loob võimaluse saada lisaks kliinilisele intervjuule täiendavat informatsiooni, mida kasutatakse ka diagnostilistel eesmärkidel
 • loob võimaluse jõuda loomingulise protsessi kaudu oluliste ressursside ja edasiviivate lahendusteni, mis verbaalses suhtluses ei pruugi esile tulla.

Visuaalkunstiteraapia on üks loovteraapia suundadest. See on teraapia vorm, kus kliendiga töös kasutatakse visuaalkunsti vahendeid ja tehnikaid. Vahendites kasutatakse erinevaid värve, savi, fotosid, graafikat, maalimist, skulptuuride tegemist, pildistamist ja filmimist. Teraapia eesmärgiks on aidata kliendil parandada oma eluga toimetulekut. Konkreetsed eesmärgid sõltuvad iga kliendi individuaalsetest vajadustest.

Kellele kunstiteraapiat soovitame?

 • Sobib erinevatele klientidele väikelastest kuni eakate inimesteni
 • Soovitame lastele, kellel on õpiraskused, emotsionaalsed ja/või käitumuslikud probleemid
 • Sobib noortele ja täiskasvanutele, kes kannatavad pikaajalise stressi ja läbipõlemise all
 • Meeleoluhäirete puhul
 • Toetamaks krooniliste haigustega toimetulekul
 • Kohanemisraskuste ja enesehinnangu languse puhul
 • Emotsioonide/mõtete teadvustamiseks elumuutustega toimetulekul
 • Soovitame ka Alzheimeri tõve või muu dementsuse vormi puhul

Mida on hea teada kunstiteraapia kohta?

 • Loovteraapias rakendatakse nn kolmiksuhte printsiipi: terapeut- klient-kunstilooming
 • Ei eelda kogemust kunstiga tegelemisel, joonistamisoskust
 • Toetab spontaanset eneseväljendust
 • Terapeut ei diagnoosi klienti kunstitöö põhjal: kunst on kliendi looming ja terapeut on kaasteeline, kes aitab mõista kliendi sisemaailma

Hind

50 €

Kestus

kuni 60 minutit

Broneeri aeg

grete siimut

Grete Siimut

Kunstiterapeut

Spetsialistist lähemalt
Broneeri aeg