Psühholoogid

Confidos töötavad psühholoogid, kliinilised psühholoogid ja neuropsühholoogid.

Psühholoogid tegelevad vaimse tervise probleemide tekke ennetamise, psühholoogilise heaolu ja eneseteostuse toetamisega ning psühholoogilise nõustamisega. Kliinilised psühholoogid tegelevad psüühika- ja psüühikahäirete hindamise ja raviga, kasutades erinevaid testimis- ja psühhoteraapiameetodeid. Neuropsühholoogid tegelevad ajutegevuse ja inimese käitumise vaheliste seoste uurimise, samuti ajukahjustusega kaasnevate häirete ja neuropsühhiaatriliste häirete diagnostika ja raviga.

Pereteraapia

Süsteemse pereteraapia puhul keskendutakse lähedaste inimeste omavahelistele suhetele ja nende kvaliteedile. Pereteraapia eesmärk on toetada inimeste omavahelist mõistmist, emotsionaalset toetust ja lähedust.

Sageli vajavad inimesed tuge tulemaks toime elus ette tulevate muutustega (lapse sünd, lasteaeda-kooli minek, teismeiga, noore täiskasvanu iseseisvumine, lahutus, pereliikme kaotus, lein jm). Sellised arengukriisid võivad esile kutsuda probleeme, näiteks ärevust ja depressiooni, ületöötamist, stressi, toitumishäireid, erinevaid sõltuvusi, lähisuhtevägivalda, seksuaalsusega seotud probleeme, laste ja noorukite psüühilisi, käitumis- ja kooliprobleeme.

Nende eluliste etappide läbimiseks on vajalikud rollide ja ülesannete ümberkorraldamine ning muutused hoolitsuses ja emotsionaalses läheduses. Eriti tundlikud on lapsed ja noorukid.

Pereteraapias käsitletakse peret kui süsteemi, mille ühe osa muutumine toob esile muutuse kogu süsteemis. Pereterapeut aitab ravitavas süsteemis kutsuda esile muutuse, mis võib toimuda perekonnaliikmete käitumises, emotsionaalses või psüühilises seisundis, suhetes või perekonna üldises toimimises.

Hea teada:

  • Pereteraapia toimub valdavalt vestluse vormis, kus kõigil pereliikmetel on võimalus avameelselt ennast väljendada ning saada ära kuulatud.
  • Parimate tulemuste saavutamiseks kaasatakse teraapiasse tihti kõik olulised lähedased.
  • Esmalt soovitame pereteraapiasse pöörduda lastel koos vanematega või lähedastel pereliikmetel koos.
  • Püsivate muutuste saavutamiseks on oluline läbida teraapia tervikuna. Vajalike kordade arv sõltub püstitatud eesmärgist ja võib varieeruda ühest korrast nädalas kuni ühe korrani kuu-kahe jooksul.

Perearsti suunamisega tasud Sina omaosalustasu 60 eurot.


Hind

100 €

Kestus

kuni 80 minutit

Broneeri aeg

triin-ketlin siska

Triin-Ketlin Siska

Psühholoog, pereterapeut

Spetsialistist lähemalt
aivi reiman

Aivi Reiman

Kliiniline psühholoog, pereterapeut

Spetsialistist lähemalt
anna haasma

Anna Haasma

Kliiniline psühholoog, psühhoterapeut

Spetsialistist lähemalt
karin lätt

Karin Lätt

Kliiniline psühholoog, psühhoterapeut

(lapsehooldus-

puhkusel)

Spetsialistist lähemalt
Jane Rannamets-Heinsalu

Jane Rannamets-Heinsalu

Psühholoog, superviseeritav pereterapeut

Spetsialistist lähemalt
rein heinsalu

Rein Heinsalu

Psühholoog, superviseeritav pereterapeut

Spetsialistist lähemalt
Broneeri aeg