vaimne tervis psühholoog psühhiaater vaimse tervise õde ärevus depressioon stress vaimne pinge psüühika käitumishäired ADHD dementsus rahustid neuropsühholoog suhtekriis kurnatus halb meeleolu

Psühholoog

Confidos töötavad psühholoogid, kliinilised psühholoogid ja neuropsühholoogid. Psühholoogid tegelevad vaimse tervise probleemide tekke ennetamise, psühholoogilise heaolu ja eneseteostuse toetamisega ning psühholoogilise nõustamisega. Kliinilised psühholoogid tegelevad psüühika- ja psüühikahäirete hindamise ja raviga, kasutades erinevaid testimis- ja psühhoteraapiameetodeid. Neuropsühholoogid tegelevad ajutegevuse ja inimese käitumise vaheliste seoste uurimise, samuti ajukahjustusega kaasnevate häirete ja neuropsühhiaatriliste häirete diagnostika ja raviga.

Vali

Autismispektri häire sümptomaatikat hindav uuring

Näita vabasid aegasid

Autismispektri häired on ajutalitluse eripärast tulenevad psühholoogilise arengu häired, millele on iseloomulikud püsivad sotsiaal-emotsionaalse taju ja vastastikkuse suhtlemise raskused ning piiratud, jäigad käitumismustrid, harjumused ja huvid. Sõltuvalt lapse vanusest, vaimsest võimekusest, kaasuvatest häiretest ning ka keskkonnast võivad nimetatud probleemid väljenduda erinevates olukordades vägagi erineval määral ja viisil.

Autismispektri häire on püsiv seisund, mida ei ole võimalik n-ö välja ravida. Küll aga on võimalik sobilike käitumuslike ning hariduslike sekkumiste abil nagu pereliikmete nõustamine ja juhendamine, lapse ja/või nooruki elu- ja õpikeskkonna kohandamine, kindlate oskuste õpetamine, autismispektri häirega lapse ja tema lähedaste toimetulekut olulisel määral parandada.

Selleks et seda teha, on vaja püstitada õige diagnoos, mis aitab mõista täpsemalt autismispektri häire olemust ning sellega kaasnevaid murekohti (on oluline nii lapse enda kui ka teda ümbritseva tugivõrgustiku seisukohalt).

Meie kliinilised psühholoogid teostavad autismispektri häire diagnostikaks ja diferentsiaaldiagnostikaks vajalikke uuringuid, kasutades selleks ADOS-2 testipatareid (vaatlus, vestlus ja mängulised tegevused lapsega) ja/või ADI-R poolstruktureeritud intervjuud (lapsevanema või hooldajaga läbiviidav poolstruktureeritud intervjuu), küsimustikke, vaatlusi ning vestlust.

Autismispektri häire diagnoosi kinnitab lastepsühhiaater, toetudes lapsevanematelt saadud infole, lapse psüühilise seisundi hinnangule ja kliinilise psühholoogi poolt läbiviidud uuringutulemustele. Soovi korral koostatakse koostöös lapsevanematega ka edasine tegevuskava ja sobilik sekkumisplaan.

Uuring
350 €
Kuni 120 min
Uuringu tagasiside ja konsultatsioon
60 €
Kuni 30 min

Seda teenust osutame

Confido Meditsiinikeskus
Veerenni 51, Tallinn

Broneeri aeg online’is

Teenus: Autismispektri häire sümptomaatikat hindav uuring

Otsi vabasid aegasid