Töö ja tervis

Tööandjale

Terve inimene on tegus ja õnnelik – hea tervis tagab soovi areneda ja tegutseda. Igaüks tahab töötada ettevõttes, kus väärtustatakse töötajaid ja hoolitakse nende tervisest. Töötajate tervise eest hoolitsemine on investeering ettevõtte arengusse ja tulevikku.

Töötajate tervisekontrolli tulemusena saab tööandja arsti otsuse ja asjatundlikud soovitused töökeskkonna parandamiseks. Nende abil on võimalik edendada töötajate tervist ja ennetada haigestumistest tingitud puudumisi.

Tegutseme täna, et muuta homset.

Vaimse tervise pakett

Meie toel saab nii tööandja kui ka töötaja juhtida ise aktiivsemalt oma tervisekäitumist ning tajuda omaenda rolli tervena elatud ja töötatud aastate lisandumisel. Inimese tööelukvaliteedi tõstmine tähendab seda, et tervena elatud ja töötatud aeg on pikem ning täiuslikum. Heast elukvaliteedist võidavad kõik: tööandjad, kelle ettevõtte tervis on täpselt nii hea, kui terved ja kui heas vormis on nende töötajad ning iga inimene, olles tervem, rõõmsam ja õnnelikum.


 • Tervisedenduse strateegiale vastavad lahendused
  Aitame koostöös ettevõtte esindajatega töötada välja organisatsiooni vaimse tervise edendamiseks vajaliku programmi, mille sammhaaval juurutamine aitab kaasa töötajate elukvaliteedi tugevnemisele ja läbi selle organisatsiooni psühhosotsiaalse kliima positiivsele muutusele.
 • Töötaja psühhosotsiaalse tervise hindamine
  Meie spetsialistide teravdatud pilgu all on töötaja psüühiline tervis, mis mängib olulist rolli teotahtelise meeskonna tekkimisel ja hoidmisel ning omab otsest seost tööefektiivsusega.
 • Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia
  Kõikidel inimestel tuleb elus ette probleeme, pingeid ja keerulisi olukordi. Professionaalne tugi seisneb töötaja ootuste ja vajaduste selgitamises koos psühholoogilise nõustajaga (sh personaalsed soovitused, probleemide vältimise kava, motiveeriv nõustamine).
 • Psühhiaatriline hindamine ja ravi
  Koostöös psühhiaatriga kaardistatakse inimese probleemid ning mõjutavad tegurid, antakse soovitusi probleemidega toimetulekuks ja nende ennetamiseks. Vajadusel püstitatakse ka psühhiaatrilise häire diagnoos ning tehakse raviplaan. Medikamentoosse ravi määramisel kombineeritakse seda psühhoteraapia ja erinevate nn elustiili sekkumistega.
 • Sõltuvusnõustamine
  Isikliku taastumiskogemusega sõltuvusnõustajad aitavad diskreetselt ja inimlikult sõltuvusest vabaneda ning sellega kaasnevast häbist ja süütundest üle saada. Vajadusel kaasatakse meeskonda teisi spetsialiste ja eriarste. Lähemalt »
 • Elustiili- või individuaalne coaching
  Tervislik toitumine, füüsiline aktiivsus ning hea unekvaliteet tagavad ka suurema efektiivsuse ja keskendumise tööl. Elustiili coach aitab kaardistada murekohad elus ning seejärel koos leida lahendused, mida elus muuta, et tunda end kodus ja tööl paremini ja enesekindlamalt.
 • Juhtide coaching
  keskendub läbi ettevõtte huvide juhi mõtteviisi täiustamisele ja eesmärgile suunatud muutuste elluviimisele. Lähemalt »

Küsi pakkumist
629 9277
info@confido.ee

Girl

Stretch

Tervisepakett

Tervisepakett on põhiteenus kõikidele töötajatele, mis aitab inimesel olla tervem ja rahulolevam töötaja. Tervisepaketti saab tulenevalt ametikoha ohuteguritest, tööandja ootustest ja vajadustest personaliseerida. Siin on levinumad teenused, mida Tervisepakett sisaldab.


 • Tervisekontrolli eeltöö
  Analüüsime töötaja tervisedeklaratsiooni ja digiloo terviseandmeid. Sinna hulka kuulub varasemate haiguste, pärilike haiguste ja raviskeemide kaardistamine ning töötaja tervisedeklaratsioonis esile toodud probleemide eelnev analüüs.
 • Õe vastuvõtt olulise sisendi saamiseks
  Õe vastuvõtul mõõdame pikkust, kaalu, vööümbermõõtu, vererõhku ja arvutame kehamassiindeksit (antropomeetria). Viime läbi vestluse elustiili, unekvaliteedi ja füüsilise koormuse teemadel. Oleme tervisedeklaratsiooni andmetest teinud eelselektsiooni ja vajadusel täidab inimene depressiooni- ja stressiküsimustikku. Täiendavad testid/küsimustikud lähtuvad individuaalsest vajadusest.
 • Analüüside võtmine
  Konkreetsed analüüsid sõltuvad valitud paketist.
 • Nägemiskontroll
  Mõõdame nägemisteravust ja kontrollime silmapõhjasid ja -rõhku. Vajadusel määrame prillid ja suuname silmaarsti juurde põhjalikule uuringule (ravifondi olemasolul) ning anname ravisoovitusi.
 • Töötervishoiuarsti vastuvõtt
  Viime läbi küsitlused töötajatega nende tervise kohta. Kontrollime inimese liikuvust ning kõrvalekallete puhul selgitame välja põhjuse. Hindame töö eripärast tingitud tervisehäireid, vaatame läbi probleemsed elundkonnad, kaardistame töövõimet säilitavate oskuste/motivatsiooni, anname juhiseid enesejuhtimisvõtete kasutamiseks ja töövõime hoidmiseks/taastamiseks. Määrame ka vajalikud analüüsid ning vajadusel kaasame diagnoosi täpsustamiseks eriarstid (uuringufondi olemasolul ja selle piires). Visiidi tulemusena vormistab töötervishoiuarst otsuse töökohal töötamise sobivuse kohta.
 • Peremeditsiini eriarsti vastuvõtt
  Teostame töötaja põhjaliku läbivaatuse elundkondade kaupa. Tulemusest lähtuvalt otsustame, kas on tarvis teha täiendavaid analüüse ja uuringuid. Muuhulgas võtame arvesse varasemaid uuringuid, et vältida topeltuuringuid. Teeme otsuse ja vajadusel anname soovituse eriarsti või spetsialisti konsultatsioonile pöördumise osas (nt füsio-, toitumis- või psühhoterapeut). Teeme motiveerivat nõustamist, mille raames selgitatame välja töötaja vastutuse haiguste ennetamisel ja tervisekäitumise sisu lähtuvalt inimese terviseriskidest. Vestleme läbipõlemissündroomist ja stressi maandamisest ning anname personaalseid soovitusi ja ülevaate tervisekontrolli tulemustest.
 • Psüühilise seisundi hindamine
  Teeme töötajale psühhosotsiaalse testi ning täiendavaid spetsiifilisemaid teste, et saada ülevaade vaimsest seisundist ja vajadusest ravisoovitustele ja nõustamisele.
 • Pakume muuhulgas järgmisi uuringuid
  EKG, koormustest, kopsuröntgen, spirograafia (kopsufunktsiooni test), audiomeetria (kuulmisuuring) ja ultraheliuuring.
 • Tervisekontrolli kokkuvõte
  Teeme iga töötaja tervisekontrolli kokkuvõtte kogutud info, uuringute ning analüüside põhjal ja saadame selle e-tervise patsiendiportaali.
 • Analüüside- ja uuringufond
  See on iga töötaja jaoks kokku lepitud summa, mida tööandja on valmis tasuma arsti poolt soovitatud täiendavate uuringute, analüüside või erialaspetsialistide terviseteenuste eest.

Küsi pakkumist
629 9277
info@confido.ee

Teadmiste pakett

Teadmiste paketis pakume workshoppe ja terviseloenguid, mis sobivad nii kõigile kui ka osadele töötajatele motivatsioonipaketiks. Kõrgem terviseteadlikkus aitab ennetada füüsilise ja vaimse tervise probleeme ning sageli suurendab töötaja rahulolu ettevõttes kuna tunneb end väärtustatuna.


 • Toitumis- ja liikumisalased loengud (nt tervisepäevade raames)
  Kuidas toitumine toetab tervislikke eluviise
  Tark ja teadlik liikumine
  Kuidas toitumine aitab ennetada peavalusid
 • Elustiilialased loengud
  Une olulisus tervise hoidmisel
  Mis on stress ja mida sellega peale hakata
  Keha kui tervik
  Eesmärgistamine
 • Psühhosotsiaalsete ohuteguritega seotud loengud
  Stress ja läbipõlemine
  Ajaplaneerimine kui stressiennetus
  Kontoritöö varjatud ohud
  Usaldus ja uskumused
  Motivatsiooni leidmine ja hoidmine
 • Supervisioon meeskondadele ja ettevõtetele
 • Executive coaching parema juhtimise tagamiseks:
  Coachingu pakett osakonnajuhtidele või juhtkonnale

Küsi pakkumist
629 9277
info@confido.ee

Read

Grapes

Mida annab töötaja tervisekontroll tööandjale?


 • Motivatsioonipakett töötajale näitab hoolivust
  Terviseteenuse hüvitamise asemel saaks tööandja tõsta töötaja palka alla kümne euro kuus, samas on terviseteenuse hüvitamine oluline lisaväärtus, mis mõjutab töötaja rahulolu ja lojaalsust.
 • Terviseteenuse kulu on võrdne ühe haigusepäevaga
  Terviseuuring tasub end kiiresti ära, kui selle abil hoitakse ära kasvõi ühepäevane spetsialisti haigestumine ja töölt eemalolek.
 • Riskide maandamine ja kulude kokkuhoid
  Töötajate tervise jälgimine ja haiguste ennetamine tagab katkematu töötegemise ka viiruste hooajal. Pikaajalist ravi vajavate haiguste ennetamine toob märkimisväärse kulude kokkuhoiu.

Confido tervisekontrolli eelised


 • Oma valdkonna tipptegijad
  Confidos töötavad kogenud ja kõrgelt hinnatud oma valdkonna tipptegijad. Meie keskuses kaastakse töötajate tervisekontrolli töötervishoiuarst ja suurte kogemustega peremeditsiini eriarstid. Töötaja saab meie spetsialistidelt personaalset tervisenõu, hinnangu oma tervisele ja vajadusel ka probleemide ennetamise kava.
 • Tervisemurede lahendamine
  Meie arstid aitavad igati kaasa töötaja tervisemurede lahendamisele ka siis, kui see ületab tööandja poolt soovitud terviseauditi mahu. Kokkuleppel töötajaga oleme valmis aitama ja jälgima töötaja tervist probleemide lahendamiseni. Anname töötajale konkreetsed soovitused vajalikeks lisategevusteks ja uuringuteks. Oleme pikaajaliseks partneriteks hea tervise nimel.
 • Psühhosotsiaalsete tegurite jälgimine
  Meie spetsialistide teravdatud pilgu all on töötaja psühhosotsiaalne tervis, mis mängib olulist rolli teotahtelise meeskonna tekkimisel ja hoidmisel ning omab otsest seost tööefektiivsusega.

Confido on tööandja koostööpartner

 • Süvendatud tervisekontrollide läbiviimine, sh nägemiskontroll
 • Erinevate spetsialistide kaasamine töötaja tervise vajadustest lähtuvalt
 • Psühhosotsiaalsete parameetrite testimine
 • Töötervishoiualane nõustamine
 • Töökeskkonna parameetrite mõõdistamised
 • Tervisetõendid (autojuhid, toidukäitlejad, õpetajad, relvaomanikud)
 • Vaktsineerimised (gripp, puuk, reisivaktsineerimine jm)
 • Diagnostika (röntgen, ultraheliuuringud, koormustestid jpm)

Top

Heart

Partnerid kiidavad

Meie koostööpartnerite seas on nii nimekaid suurettevõtteid kui väiksemaid meeskondi, ent kõik meie kliendid hindavad paindlikku ja põhjalikku tervishoiuteenust. Professionaalne ja südamega oma tööd tegev arstide ning spetsialistide meeskond on oluline erineva suurusega ettevõtetele.

 • „Proekspert on tervist edendav tööandja ja koostöö Confidoga on aidanud meie inimeste elukvaliteeti oluliselt tõsta. Oleme ennetanud läbipõlemist, samuti sai üks meie kolleeg abi seljaprobleemidele ning vabanes toitumisnõustamise abil on 25 kg üleliigsest kilost. Suur tänu, et olemas olete!“ ütleb tööõnnespetsialist Tiina Saar-Veelmaa Proekspertist.
 • „Meie esmane kokkupuude Confidoga oli aastal 2014 ja me ei osanud siis veel aimata, et oleme usaldanud oma tervise parimate spetsialistide kätte. Oleme oma kollektiiviga südamest tänulikud, et olete meie jaoks olemas! Väga sõbralik ja professionaalne teenindus.“ ütleb kvaliteedijuht Merily Vakker Interzonist.

Meie töötaja tervisekontrolli meeskond

Dr Marju Kiplok

Dr Marju Kiplok

Töötervishoiuarst

“Terve inimene on tegus ja õnnelik – hea tervis tagab soovi areneda ja tegutseda.“

Dr Eret Jaanson

Dr Eret Jaanson

Peremeditsiini eriarst

“Oleme inimese esmaseks nõustajaks kõikide terviseprobleemide ja -küsimuste korral kogu elu jooksul.“

Marko Ölluk

Dr Marko Ölluk

Peremeditsiini eriarst

“Peame oluliseks, et abivajaja saaks põhjaliku ja adekvaatse info oma kaebuste ja murede lahenduste osas.“

Tiina Jõõts

Tiina Jõõts

Töötervishoiu spetsialist

“Soovime olla inimestele nende personaalsed tervise-eksperdid ja see töö meeldib meile.“

Dr Uno Kiplok

Dr Uno Kiplok

Töötervishoiuarst

“Oleme oma patsientidele toeks tänapäeva keerulises meditsiinisüsteemis.“

Dr Iris Koort

Dr Iris Koort

Peremeditsiini eriarst

“Rõõmustame, kui oleme leidnud lahenduse inimese pikka aega kestnud murele.“

Kristel Luur

Kristel Luur

Töötervishoiu valdkonna juht

“Soovime luua tugeva partnerluse tööandjatega nende töötajate tervise eest hoolitsemisel.“

Iga töötaja tervilikust seisundist lähtuvalt kaasab töötervishoiu põhimeeskond teisi arste ja spetsialiste, näiteks toitumis- ja kaalunõustaja, psühholoogi, terapeudi. Meie teised eriarstid ja spetsialistid »

Mida teha, kui oodatud edu ei saabu ja ootamatud tagasilöögid löövad mõra meie enesekindlusesse?

Kuidas mõjutavad meid mingil hetkel tekkivad raskused, kõhklused või süvenev pettumus? Läbikukkumistunne vaatamata eelnevale eduloole oma karjääris? Coaching aitab hakkama saada tagasilöökidega ning nendest õppides edasi liikuda. Kohaneda uues keskkonnas või leida uus perspektiiv oma eluvalikutele.

Olen pea 25 aasta jooksul kokku puutunud paljude edukate tippspetsialistide ja juhtidega, kellel on ette näidata mitmeid edulugusid. Kuid ei ole harv, kui uuel väljakutsel ei valmista tulemused ühtäkki enam rõõmu ja sõna “ebaõnnestumine” hakkab kummitama.

Miks mureneb meie sooritustase uuel positsioonil või uues keskkonnas, olgugi et teeme tööd, mida justkui oskame hästi? Kuidas oleks võimalik paremini mõista, mida ülemus või alluvad sinult ootavad? Lihtne vastus oleks mõistagi: “Küsi?”. Aga kui ei julge või ei oska või tundub, et see küsimus on rumal? Kasvav stressitase mõjutab nii enesekindlust kui tulemuslikkust. Mis aga juhtub eduka inimesega, keda ebaõnnestumised ja tagasilöögid kimbutama hakkavad?

Loen lähemalt »

Tiina Keskküla

Coach (ACC) Coachist lähemalt »