Töö ja tervis

Juhtide coaching

Juhtide coaching lähtuvalt ettevõtte huvidest on eelkõige seotud organisatsiooni vajadustega. Püstitatud eesmärgid keskenduvad nii tööalastele kui ka individuaalsetele väljakutsetele, kuid on kooskõlastatud ettevõtte osanike või juhtkonnaga.

Tulemustele suunatud coaching keskendub mõtteviisi täiustamisele, mis aitab ellu viia positiivseid muutusi ja loob võimaluse juhi õpirännakuks. Koostöös coachiga keskendutakse sellele, kus praegu ollakse ja kuidas on võimalik saavutada püstitatud eesmärke.

Tulemustele suunatud coachingu protsess keskendub mõtteviisi täiustamisele. Koostöös coachiga keskendutakse sellele, kus ollakse täna ja kuidas on võimalik saavutada püstitatud eesmärke.

Tulemustele suunatud coaching


 • Isejuhitud õpe
  Meie aju loob paremad võimalused õppimiseks, kui leiame ise oma lahendused. Coach on sellel teekonnal toetav kaaslane, kes struktureeritud küsimuste kaudu aitab jõuda lahendusteni ja muuta vajadusel mõttemustreid.
 • Lahendusele keskenduv
  Probleemi põhjuste otsimise asemel parima lahenduse leidmisele keskendumine aitab tekitada energiat meie mõtetes ja luua võimaluse uutele ideedele.
 • Struktureeritud
  Coaching toimub konkreetses raamistikus ja ajakavas selgeid eesmärke silmas pidades.
 • Pingutust nõudev
  Mõttemaailma muutmiseni ja asjade teistmoodi tegemiseni jõutakse väljakutsete ja pingutuste kaudu, milleks on vaja õiget annust positiivset stressi. Igal inimesel on see tase erinev ja nõuab individuaalset lähenemist.
 • Positiivne tagasiside
  Coaching toimub juhi positiivsete külgede tugevdamise kaudu, mitte puudustele keskendumise kaudu. Tunnustus aitab kaasa positiivsete emotsioonide tekkimisele, mistõttu soovitakse teha midagi enamat.

Looking

Sky

Coaching´u protsess

Coachingu optimaalne periood koosneb tavaliselt 12 sessioonist ja kestab 3–6 kuud.

 • Tutvustav kohtumine
  Hetke olukorra ja ootuste väljaselgitamine, teineteisega tutvumine
 • 1. sessioon
  Eesmärkide leidmine ja sõnastamine
 • 2. sessioon
  Strateegia ja tegevuste paikapanek
 • 3.-11. sessioon
  Töö eesmärkide saavutamiseks
 • 12. sessioon
  Kokkuvõte, tagasiside, edasised sammud

Üldjuhul toimub coachingu sessioon näost-näkku kohtumiste raames ja kestab 1 tunni. Vajadusel võib sessiooni läbi viia ka interneti vahendusel nii video- kui ka audiosüsteemi kasutades.

ACC-coach Tiina Keskküla

Tiina Keskküla on süvendatult õppinud nii psühholoogiat kui ka coachingut ning ta on rahvusvaheliselt tunnustatud coach ACC (assosiated certified coach).

Pikk aeg tippspordis ja kakskümmend aastat rahvusvahelise personaliotsingufirma juhina on andnud Tiinale haruldase pagasi, et mõista erinevate inimeste püüdlusi oma eesmärkide saavutamisel. Coachina on Tiinal unikaalne oskus luua eeldused, et inimesed saaksid liikuda oma unistuste suunas, tehes teadlikke otsuseid ja olles ise oma elu peremees.

Aega broneerima
“See ei ole see, et ma ei tea, mida teen, vaid see, et ma ei tee seda, mida tean.” T. Gallwey, “The Inner Game of Tennis”
Tiina Keskküla

Tiina Keskküla

Coach (ACC) Spetsialistist lähemalt »