Raviprogrammid

Sõltuvusest vabanemisel mängib olulist rolli kogemuste ja emotsioonide jagamine nii sõltuvusnõustajaga kui ka teiste inimestega, kellel on sarnane kogemus. Raviprogrammidega liitunu osaleb grupiteraapias, loengutel ja treeningutel, kus õpetatakse iseennast avama, teisi toetama ja ise toetust vastu võtma.

Treenerid ja õpetajad on oma alade tipud, kes on pühendunud sellele, et toetada inimeste vaimset tervist. Treeningrühmad on personaalsed, maksimaalselt saab osaleda kuni 12 inimest, et oleks võimalik kõiki juhendada.

Valige allolevast rippmenüüst sobiv teenus

  Sõltuvushäire programm “Kaine elu”

  Minnesota mudel ehk 12 sammu programm on maailmas aina enam praktiseeritav edukas sõltuvusraviprogramm, mis kestab 12 kuud: kolm kuud on intensiivne baasprogramm, millele järgneb üheksakuuline jätkuprogramm.

  Programm hõlmab probleemi mõtestamist ja individuaalset raviplaani, mida toetavad individuaal- ja grupiteraapiad, loengud, füüsilised treeningud ja samal ajal tihe koostöö sõltuvusnõustajaga, selleks et valmistada inimene ette iseseisvaks sõltuvusaineteta eluks. Sellele järgneb järelravi ning iseseisvam periood, mille ajal toetutakse tugirühmale.

  Taastumisprogrammi eesmärk on aidata inimesel mõista, kuidas sõltuvusainete tarvitamine on mõjutanud kogu tema elu. Programmis õpitakse praktilise meetodi abil saavutama ja säilitama sõltuvusainevaba elu.

  Programmi juhivad isiklike positiivsete taastumiskogemustega nõustajad, kes mõistavad suurepäraselt taastumisprotsessi erinevaid staadiume, võõrutusega kaasnevaid emotsioone ja keerulisi võtmetähtsusega olukordi, õpetades ja julgustades nendega toime tulema.

  Mida programm sisaldab ja miks sellega liituda?

  • Probleemi mõtestamine ja raviplaan
   Programmiga liitumise eelduseks on sõltuvushäire hindamine, mille põhjal kaardistatakse inimese tervisepilt ning töötatakse sõltuvusnõustaja ja psühhiaatri koostöös välja individuaalne raviplaan. Raviplaan sisaldab nädalakava järgnevaks kolmeks kuuks. Ravimite tuge kasutatakse ainult vajadusel. Programmi edu tagab kokkulepitud raviplaani täitmine, kuid eelkõige peab klient vabatahtlikult otsustama raviplaani järgida.
  • Individuaalne tugi
   Individuaalsed kohtumised sõltuvusnõustajaga toimuvad esialgu vähemalt kord nädalas, hiljem vastavalt vajadusele. Individuaalsetel seanssidel tegeletakse kindlate teemadega struktureeritud kava alusel. See on oma olemuselt teraapia, mille raames hinnatakse ühiselt tervenemise teekonda, arutatakse, kuidas on õnnestunud kokkulepitud kava järgida ja tehakse ühiselt edasised plaanid järgmiseks nädalaks.
  • Grupiteraapia
   Sõltuvusest vabanemisel mängib olulist rolli kogemuste ja emotsioonide jagamine nii sõltuvusnõustajaga kui ka teiste inimestega, kellel on sarnane kogemus. Programmiga liituja saab osaleda rühmateraapiates ja loengutel, kus õpetatakse iseennast avama, teisi toetama ja ise toetust vastu võtma.
  • Eesmärgile suunatud eneseareng
   Programmis on oluline roll iseseisval tööl, lugemisel ja kirjalikel ülesannetel, mis aitavad paremini mõista 12 sammu filosoofiat ja töötada läbi eluliste probleemidega seotud teemad.
  • Keha ja vaimu turgutamine
   Igal nädalal on võimalus osaleda vähemalt ühes treeningus (jooga, Pilates), selleks et vabastada keha pingetest ja aidata meelel rahuneda. Programmiga liitudes on oluline osata sisustada vaba aega erinevate kasulike tegevustega ning püüda sammhaaval juurutada uusi harjumusi.
  • Ettevalmistus ja tugi liitumisel tugigrupiga
   Programmis osalemise ajal on sõltuvusnõustaja abiks sobivaima tugigrupi leidmisel ja toeks sellega liitumisel. Tugigrupp aitab hoida sõltuvusainevaba eluviisi ka pärast teraapia lõppu, et vältida tagasilangusi.
  • Tugivõrgustiku kujunemine
   Programmis osalemine aitab kaasa uute sõprade ja tugivõrgustiku tekkimisele., Neile saab hilisemate raskuste tekkimisel toetuda, et mitte vanasse tarvitamismustrisse tagasi langeda.
  • Lähedaste ja perekonnaliikmete toetamine
   Sõltuvushaige lähedased ja perekond kannatavad haiguse all samavõrd kui sõltuvushaige ise. Selleks, et sõltuvusest püsivalt terveneda, tuleb tervendada perekonnas toimivaid käitumismustreid ja omavahelist suhtlemist. Seetõttu nõustatakse ka programmis osaleja lähedasi, kellel on enamasti välja kujunenud kaassõltuvus. Kaassõltuvus on samuti sõltuvushäire, millest vabanemine eeldab teadlikku tööd iseendaga. Kaassõltuvuse nõustamisel järgitakse suhete tervendamise programmi, milles vaadeldakse lapsepõlvemustrite mõju hilisematele suhetele elus, teadvustatakse isiklikke vajadusi ja piire, tervendatakse suhet esmalt iseenda ja seejärel teiste inimestega. Kaassõltlased saavad osaleda rühmateraapias, kus sarnase elukogemusega inimestel on võimalus üksteist toetada. Kaassõltuvuse olemusest antakse ülevaade ka programmis osalejatele.
  • Eluviisimuutuste kinnistamine
   Sõltuvushäirest vabanemisel on oluline roll asendada senine sõltuvusega seotud eluviis ja ka inimesed uute ja sõltuvusvaba elu toetavate inimeste ja tegevustega. Paraku ei muutu me üleöö uuteks inimesteks. Eluviisimuutused on vaja kinnistada teadlike ja järjepidevate tegevuste kaudu. Programmis õpetame sobivaid tegevusi ja harjumusi eristama ning kinnistama.

  Põhiprogrammile lisandub treeningute ja individaalvastuvõtu hind.

  Hea teada
  „Kaine elu“ programm sobib ka alkoholist ja/või narkootilistest ainetest tingitud riskikäitumise all kannatavatele inimestele. Programm on pälvinud prokuratuuri heakskiidu. Kriminaalmenetluse seadustiku § 202 lõike 7 alusel võib prokuratuur kriminaalmenetluse lõpetada määrates kahtlustatavale tema nõusolekul kohustuse, milleks võib teiste seas olla ka kohustus läbida “Kaine elu” programm. Karistusseadustiku § 75 järgi võib kohus määrata programmi läbimise nii menetluse lõpetamisel kui ka käitumiskontrolli lisatingimusena. Programm kestab 3 kuud, kokku toimub 10 grupi kohtumist 1 x nädalas.

  Sõltuvushäire põhiprogramm
  480 €
  3 kuud

  Seda teenust osutame

  Confido Meditsiinikeskus
  Veerenni 51, Tallinn