Psühhiaatrid

Kõikidel inimestel võib elu jooksul ette tulla kergemaid ja lühiaegseid või raskemaid ja kestvamaid vaimse tervise häireid. Psühhiaater hindab inimese psüühilist seisundit ning annab soovitused edasise raviplaani osas-lähtuvalt vajadusest määrab ravimeid, annab soovitusi psühhoteraapiasse minekuks või mõne muu spetsialisti poole pöördumiseks. Psühhiaatri konsultatsioonide sagedus ja ravi kestvus sõltub patsiendi seisundist ning haiguse kulust, reeglina on visiitide sagedus suurem ravi algusfaasis. Psühhiaatri peamiseks uurimismeetodiks on psühhiaatriline intervjuu, täpsustavaid uuringuid määratakse vajaduse ilmnedes. Sõltuvushäirele spetsialiseerunud psühhiaatri vastuvõtul vesteldakse sõltuvuskäitumisest, kliendi eluloost, perest, kaasuvatest haigustest. Vajaduse ilmnedes määratakse analüüsid, uuringud, konsulteeritakse teiste erialade spetsialistidega. Tehakse individuaalne raviplaan. Vastuvõtule võid broneerida aja konsultatsiooniks, psühhiaatrilise ravivajaduse hindamiseks, ravi korrigeerimiseks, raviplaani koostamiseks.

  Psühhiaatri konsultatsioon sõltuvusprobleemide korral

  Psühhiaater tegeleb sõltuvusprobleemide hindamisega, keskendudes seeläbi kaasuvate psüühika- ja käitumishäirete diagnoosimisele, hindamisele, ravimisele ja ennetamisele.

  Sõltuvushäire puhul on sageli kaasuvad teised vaimse tervise probleemid, mis võivad suurendada riski sõltuvushäireks või tagasilanguse episoodiks. Psühhiaater diagnoosib probleemi, vajadusel määrab uuringud ja ravi või suunab inimese psühholoogilisse teraapiasse, ravigruppi.

  Broneeri aeg

  Esmakonsultatsioon
  140 €
  kuni 50 minutit
  Korduv
  70 €
  kuni 25 minutit