Sõltuvused

Taastumisprogramm

Kutsume liituma Minnesota mudelil põhineva maailmas aina enam praktiseeritava 12 sammu sõltuvusraviprogrammiga, mis on tõenduspõhise meditsiini poolt tunnistatud kõige efektiivsemaks sõltuvusest taastumise meetodiks.

Programmis õpitakse praktilise meetodi abil saavutama ja säilitama sõltuvusainevaba elu. Programmi juhtivatel töötajatel on isiklik taastumiskogemus – nad on ise olnud alkoholisõltlased või kannatanud alkohoolikust pereliikme tõttu.

Programm koosneb kahest osast:

 • 3 kuuline intensiivne põhiprogramm
 • 9 kuuline iseseisev jätkuprogramm

12 sammu programm sõltuvushäirest taastumiseks

Minnesota mudel ehk 12 sammu programm on maailmas aina enam praktiseeritav edukas sõltuvusraviprogramm, mis kestab 12 kuud: kolm kuud on intensiivne baasprogramm, millele järgneb üheksakuuline jätkuprogramm.

Programm hõlmab probleemi mõtestamist ja individuaalset raviplaani, mida toetavad individuaal- ja grupiteraapiad, loengud, füüsilised treeningud ja samal ajal tihe koostöö sõltuvusnõustajaga, selleks et valmistada inimene ette iseseisvaks sõltuvusaineteta eluks. Sellele järgneb järelravi ning iseseisvam periood, mille ajal toetutakse tugirühmale.

Taastumisprogrammi eesmärk on aidata inimesel mõista, kuidas sõltuvusainete tarvitamine on mõjutanud kogu tema elu. Programmis õpitakse praktilise meetodi abil saavutama ja säilitama sõltuvusainevaba elu.

Programmi juhivad isiklike positiivsete taastumiskogemustega nõustajad, kes mõistavad suurepäraselt taastumisprotsessi erinevaid staadiume, võõrutusega kaasnevaid emotsioone ja keerulisi võtmetähtsusega olukordi, õpetades ja julgustades nendega toime tulema.

Põhiprogrammi maksumus 1120 €
Põhiprogrammi kestus 3 kuud

Jätkuprogrammi kestus 9 kuud. Põhiprogrammi läbijale osalemine tasuta (1 kord nädalas).

Mida programm sisaldab ja miks sellega liituda?

 • Probleemi mõtestamine ja raviplaan
  Programmiga liitumise eelduseks on sõltuvushäire hindamine, mille põhjal kaardistatakse inimese tervisepilt ning töötatakse sõltuvusnõustaja ja psühhiaatri koostöös välja individuaalne raviplaan. Raviplaan sisaldab nädalakava järgnevaks kolmeks kuuks. Ravimite tuge kasutatakse ainult vajadusel. Programmi edu tagab kokkulepitud raviplaani täitmine, kuid eelkõige peab klient vabatahtlikult otsustama raviplaani järgida.
 • Individuaalne tugi
  Individuaalsed kohtumised sõltuvusnõustajaga toimuvad esialgu vähemalt kord nädalas, hiljem vastavalt vajadusele. Individuaalsetel seanssidel tegeletakse kindlate teemadega struktureeritud kava alusel. See on oma olemuselt teraapia, mille raames hinnatakse ühiselt tervenemise teekonda, arutatakse, kuidas on õnnestunud kokkulepitud kava järgida ja tehakse ühiselt edasised plaanid järgmiseks nädalaks.
 • Grupiteraapia
  Sõltuvusest vabanemisel mängib olulist rolli kogemuste ja emotsioonide jagamine nii sõltuvusnõustajaga kui ka teiste inimestega, kellel on sarnane kogemus. Programmiga liituja saab osaleda rühmateraapiates ja loengutel, kus õpetatakse iseennast avama, teisi toetama ja ise toetust vastu võtma.
 • Eesmärgile suunatud eneseareng
  Programmis on oluline roll iseseisval tööl, lugemisel ja kirjalikel ülesannetel, mis aitavad paremini mõista 12 sammu filosoofiat ja töötada läbi eluliste probleemidega seotud teemad.
 • Keha ja vaimu turgutamine
  Igal nädalal on võimalus osaleda vähemalt ühes treeningus (jooga, Pilates, Qi gong, TRE-harjutused), selleks et vabastada keha pingetest ja aidata meelel rahuneda. Programmiga liitudes on oluline osata sisustada vaba aega erinevate kasulike tegevustega ning püüda sammhaaval juurutada uusi harjumusi.
 • Ettevalmistus ja tugi liitumisel tugigrupiga
  Programmis osalemise ajal on sõltuvusnõustaja abiks sobivaima tugigrupi leidmisel ja toeks sellega liitumisel. Tugigrupp aitab hoida sõltuvusainevaba eluviisi ka pärast teraapia lõppu, et vältida tagasilangusi.
 • Tugivõrgustiku kujunemine
  Programmis osalemine aitab kaasa uute sõprade ja tugivõrgustiku tekkimisele., Neile saab hilisemate raskuste tekkimisel toetuda, et mitte vanasse tarvitamismustrisse tagasi langeda.
 • Lähedaste ja perekonnaliikmete toetamine
  Sõltuvushaige lähedased ja perekond kannatavad haiguse all samavõrd kui sõltuvushaige ise. Selleks, et sõltuvusest püsivalt terveneda, tuleb tervendada perekonnas toimivaid käitumismustreid ja omavahelist suhtlemist. Seetõttu nõustatakse ka programmis osaleja lähedasi, kellel on enamasti välja kujunenud kaassõltuvus.

  Kaassõltuvus on samuti sõltuvushäire, millest vabanemine eeldab teadlikku tööd iseendaga. Kaassõltuvuse nõustamisel järgitakse suhete tervendamise programmi, milles vaadeldakse lapsepõlvemustrite mõju hilisematele suhetele elus, teadvustatakse isiklikke vajadusi ja piire, tervendatakse suhet esmalt iseenda ja seejärel teiste inimestega. Kaassõltlased saavad osaleda rühmateraapias, kus sarnase elukogemusega inimestel on võimalus üksteist toetada. Kaassõltuvuse olemusest antakse ülevaade ka programmis osalejatele.
 • Eluviisimuutuste kinnistamine
  Sõltuvushäirest vabanemisel on oluline roll asendada senine sõltuvusega seotud eluviis ja ka inimesed uute ja sõltuvusvaba elu toetavate inimeste ja tegevustega. Paraku ei muutu me üleöö uuteks inimesteks. Eluviisimuutused on vaja kinnistada teadlike ja järjepidevate tegevuste kaudu. Programmis õpetame sobivaid tegevusi ja harjumusi eristama ning kinnistama.
Loe programmist lähemalt TSF kliiniku kodulehelt »
Feet

Kaja Heinsalu

Sõltuvusnõustaja Spetsialistist lähemalt »

Oksana Kozlova

Sõltuvusnõustaja Spetsialistist lähemalt »

Dr Mari-Liis Laanetu

Psühhiaater Doktorist lähemalt »