Vaimse tervise tugi

Laste vaimne tervis on nii füüsilise kui ka psüühilise heaolu seisund, mis võimaldab lapsel läbida olulisi arengulisi etappe, omandada vajalikke eluoskusi ning saavutada kehalist, vaimset ja sotsiaalset küpsust.

Laste vaimne tervis on nii füüsilise kui ka psüühilise heaolu seisund, mis võimaldab lapsel läbida olulisi arengulisi etappe, omandada vajalikke eluoskusi ning saavutada kehalist, vaimset ja sotsiaalset küpsust.

Vaimse tervise mõiste hõlmab heaolu kõrval ka vaimse tervisega seonduvaid probleeme, sh psüühikahäireid.

Psüühikahäirete kujunemisel mängivad olulist rolli nii pärilikud kui ka keskkondlikud tegurid, sh järjepidevat stressi tekitavad elusündmused. Märgiline roll on ka last ümbritsevatel suhetel, eriti lapse suhetel oma vanematega.

Seega laste vaimse tervise probleemidega tegelemiseks on vajalik koostöö võimalikult paljude lapsega kokku puutuvate täiskasvanute vahel.

Lastepsühhiaatrias toimub psüühikahäirete diagnoosimine ja sekkumiste kavandamine enamasti lastepsühhiaatrilise meeskonna liikmete koostöös. Meie meeskonda kuulvad lastepsühhiaater, kliiniline lapsepsühholoog, laste neuropsühholoog, pereterapeut, logopeed, eripedagoog ja kunstiterapeut.

Laste neuropsühholoogi vastuvõtt

Neuropsühholoogia keskendub aju ja käitumise vaheliste seoste mõistmisele ja uurimisele. Näiteks püüab kliiniline neuropsühholoogia täpsustada, kuidas aju töötamine ja aju tervis mõjutavad inimese emotsioone, käitumist ja kognitiivseid võimeid (nt õppimist, mälu, tähelepanu, probleemi lahendamise oskust).Seega on laste neuropsühholoog on vaimse tervise spetsialist, kes omab süvendatud teadmised neuropsühholoogiast, kliinilisest psühholoogiast, neuroloogiast, arengupsühholoogiast ning sobivatest sekkumis- ja rehabilitatsiooni võimalustest.

Laste neuropsühholoog konsulteerib lapsi, lapsevanemaid ja vajadusel ka lasteaedade-koolide õpetajaid ja tugispetsialiste enamlevinud neuropsühhiaatriliste häirete ja probleemidega (nt ATH, autismispektri häired, epilepsia, ajutrauma, sotsiaal-emotsionaalsed ja käitumishäired) seotud toimetulekuraskuste korral.

Vajadusel hindab laste neuropsühholoog kliinilise intervjuu, vaatluse, küsimustike ja standardiseeritud testide abil lapse kognitiivset ja sotsiaal-emotsionaalset arengut ja toimetulekut ning kaardistab lapse tugevused ja arendamist ning toetamist vajavad valdkonnad (uuringute hinnad lisanduvad konsultatsioonile ja uuringuteks lepitakse kokku eraldi ajad).

Koostöös lapse, lapsevanema(te) ning vajadusel ja lapsevanema soovil ka lasteaedade-koolide õpetajate ning tugispetsialistidega koostatakse lapse jaoks individuaalne toetus- ja sekkumisplaan. Vajadusel võidakse protsessi kaasata ka lastepsühhiaater, eripedagoog, logopeed.

Soovitame laste neuropsühholoogi konsultatsioonile pöörduda, kui lapsel ilmnevad:

  • tähelepanu ja/või keskendumisprobleemid
  • enesekontrolliraskused
  • mälu ja õppimisega seotud probleemid
  • kohanemise ja/või sotsiaalse suhtlemisega seotud eripärad

Samuti võib laste neuropsühholoogi konsultatsioonile pöörduda, kui lapsevanem on mures oma lapse üldise kognitiivse arengu ja/või sotsiaal-emotsionaalse arengu pärast ning tunneb, et vajab nõustamist ja suunamist, kuidas lapse arengut paremini toetada.

Hind

Teenus
Hind
Kestus kuni
Laste neuropsühholoogi konsultatsioon (esmane)
Võimalik ka videokonsultatsioon
160 €
kuni 90 min
Laste neuropsühholoogi konsultatsioon (korduv)
Võimalik ka videokonsultatsioon
110 €
Kuni 50 min

Teenuste eest saad tasuda ka mitmes osas, järelmaksu või väikelaenuga. Loe lähemalt SIIT.

Seda teenust osutame

Confido Meditsiinikeskus
Veerenni 51, Tallinn
Kaugvastuvõtt
Internetis või telefonitsi

BRONEERIMINE

Broneeri iseteeninduses