Liina Selgis

Liina Selgis

Eripedagoog (lapsehoolduspuhkusel)

Liina Selgis on lõpetanud Tallinna Ülikooli eripedagoogika eriala magistrikraadiga (2018). Liina peab oma töös oluliseks pidevat erialast arengut, perekonna toetamist ning individuaalset ja lahenduskeskset lähenemist. Talle on oluline ka kogemuste saamine väljaspool Eestit, olles seetõttu aastatel 2018–2019 Taanis erivajadustega noorte koolis vabatahtlik. Lisaks kuulub ta Eesti Eripedagoogide Liitu. Liina on koolitanud end palju autismispektrihäire vallas, aga erilist huvi pakuvad ka alternatiivkommunikatsioon, sensoorne dieet ning tunnetuslik suhtlemine.

Olen õnnelik inimene, kuna armastan seda, mida teen. Eripedagoogika on minu jaoks ääretult põnev ning pidevalt arenev valdkond. Mulle meeldib töötada inimestega ning avardada oma maailma inimeseks olemise võimalikkusest, vaatamata looduse korrektiividele. Usun, et meil kõigil on õigus täisväärtuslikule elule ning eneseväljendusele, isegi kui on häireid kommunikatsioonis, füüsilises liikumises või üleüldises maailmatajus. Oma töös pean oluliseks perekonna toetamist erivajadusega lapse kasvatamisel ning individuaalset ja lahenduskeskset lähenemist. Kasutan erinevaid eripedagoogilisi metoodikaid ning sekkumisi vastavalt kliendi vajadustele. Minu erialast tööd toetab ka isiklik kogemus elust erivajadusega inimesega. Suudan mõista selle teekonna keerukust ning igapäevaseid rõõme.

Töökeeled

  • Eesti
  • Inglise

Haridus

2016 – 2018
Tallinna Ülikool, eripedagoogika MA
2012 – 2015
Tallinna Ülikool, eripedagoogika BA, cum laude
2004 – 2007
Tartu Kivilinna Gümnaasium, inglise keele eriklass

Töökogemus

2020 – …
Confido Meditsiinikeskus, eripedagoog- nõustaja
2020 – …
Käo Põhikool, õpetaja (hooldusõpe)
2019
Salu Kool, toimetulekuklassi õpetaja
2017 – 2018
Randvere Kool, väikeklassi õpetaja
2015 – 2017
Saku Lasteaed Terake, eripedagoog
2013 – 2014
Põhja-Eesti Autismiliit, autismispektrihäirega lapse tugiisik

Kuulumine erialaorganisatsioonidesse

Eesti Eripedagoogide Liit (2018)

Olulised erialased täiendkoolitused

Oma töös pean oluliseks pidevat erialast arengut ning kogemuste saamist ka väljaspool Eestit. Seetõttu elasin ning töötasin aastatel 2018 – 2019 Taanis, olles erivajadustega noorte koolis vabatahtlik. Lisaks rahvusvahelisele kogemusele olen koolitanud end palju autismispektrihäire vallas. Praeguses töökohas keskendun alternatiivkommunikatsioonile, sensoorsele dieedile ning tunnetuslikule suhtlemisele. Oma töös meeldib kasutada ka alternatiivsemaid lähenemisi, nt muusika- ja kunstiteraapia võtteid.

Meditsiinilised huvipunktid

Autismispektrihäire, erinevad emotsionaalsed ning sotsiaalsed probleemid, tunnetuslik suhtlemine ja sensoorne dieet.

Iseendast

Iseennast hoian läbi pikamaajooksude, meditatsiooni ja talisupluse. Pean lugu ka headest filmidest, näitustest ning raamatutest.