Dr Kadri Kasak on lõpetanud arstiteaduskonna arsti kraadiga (2014) ning residentuuri psühhiaatria erialal (2023). Kadri on läbinud kognitiiv-käitumusliku, pereteraapia ja psühhoanalüütilise psühhoteraapia baasväljaõpped. Dr Kasak on lisaks täiendanud end Mindfulness praktikate ning hingamisteraapia osas. Kadri on hetkel läbimas integratiivse psühhiaatria põhiõpet USAs Integratiivse Psühhiaatria Instituudi juures.