Liis Haavistu on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (2001) ning psühhiaatria residentuuri (2009). Huvipunktiks psühhiaatrias on meeleolu- ja ärevushäirete ravi. Väga oluliseks peab järjepidevat vaimse tervise eest hoolitsemist, mis on oluline psüühikahäirete ennetamisel ja eelduseks paranemisel. Liis Haavistu täiendab end igal aastal nii kohalikel kui ka rahvusvahelistel psühhiaatriaalastel konverentsidel ning on läbinud pereteraapia ja kognitiiv-käitumisteraapia algkursused. Liis Haavistu kuulub Eesti Psühhiaatrite Seltsi ning Eesti Nooremarstide Ühendusse.