Kaiti Redlich

Kaiti Redlich

Kaiti Redlich on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (2008) ning psühhiaatriaresidentuuri (2012).

Kaiti peab pidevat enesetäiendamist väga oluliseks ning teda motiveerivad uued väljakutsed. Ta on osalenud regulaarselt psühhiaatriaalastel koolitustel Eestis ja Soomes ning vähemalt kord aastas ühel Euroopa või ülemaailmsel kongressil.

Kaiti on töötanud nii noorukite kui vanuritega ning suurima osa psühhiaatrina töötatud ajast on ta tegelenud sõltuvushäiretega.

Kaiti jaoks on oluline mõista ja leida kaebustele meditsiiniline seletus ja väljapääs, olgu selleks siis ärevus, depressioon või sõltuvus.

Mari-Liis Kaldoja

Mari-Liis Kaldoja on lõpetanud Tartu Ülikooli ja saanud doktorikraadi psühholoogias (2015). Ainukese psühholoogina Eestis omab Mari-Liis nii kliinilise psühholoogi, neuropsühholoogi kui ka kliinilise lapsepsühholoogi kõrgeimat kutsekvalifikatsiooni (tase 8). Mari-Liis on töötanud kliinilise lapsepsühholoogi ja laste neuropsühholoogina Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliinikus ning hiljem Tallina Lastehaiglas. Confido meeskonnaga liitus Mari-Liis 2020. aasta kevadel.

Lisaks kliinilisele tööle on Mari-Liis ka Tallinna Ülikoolis laste neuropsühholoogia dotsent ja tegeleb aktiivselt nii õppe- kui ka teadustööga. Mari-Liis on avaldanud mitmeid rahvusvahelisi eelretsenseeritud teadusartikleid, õpikupeatükke ning koostanud erinevaid laste neuropsühholoogilisi hindamis- ja sekkumisvahendeid.

Mari-Liisi süvendatud huvi on ajukahjustustest ja aju arengu eripäradest tingitud kognitiivsed, sotsiaal-emotsionaalsed ja käitumishäired ning sobilikud raviviisid.

Jätkuvalt tegeleb Mari-Liis põhjalikumalt ka ajutraumade, epilepsia, autistmispektri häire ja autoimmuunsete haigustega laste sotsiaal-emotsionaalse ja kognitiivse arengu jälgimise ja toimetuleku toetamisega ning teeb aktiivset koostööd erinevate Eesti ja välisriikide meditsiini- ja teadusasutustega.

Jane Meriloo

Jane Meriloo on lõpetanud Tartu Ülikooli eripedakoogika osakonna (2016), omab logopeedias magistrikraadi ning logopeedi kutsetunnistust (2019).

Logopeedina tegeleb Jane Meriloo igapäevaselt laste kõnelis-keeleliste oskuste hindamise, logopeedilise teraapia ning lastevanemate nõustamisega. Tema poole võib pöörduda erinevate lapseeas esinevate probleemidega, nagu näiteks keelelise arengu häired, häälduspuuded, lugemis- ja kirjutamisraskused.

Jane peab enesetäiendamist väga oluliseks, osaledes igal aastal mitmetel erialastel koolitustel. Lisaks kuulub Jane Eesti Logopeedide Ühingusse.

Liina Selgis

Liina Selgis on lõpetanud Tallinna Ülikooli eripedagoogika eriala magistrikraadiga (2018).

Liina peab oma töös oluliseks pidevat erialast arengut, perekonna toetamist ning individuaalset ja lahenduskeskset lähenemist. Talle on oluline ka kogemuste saamine väljaspool Eestit, olles seetõttu aastatel 2018 – 2019 Taanis erivajadustega noorte koolis vabatahtlik. Lisaks kuulub ta Eesti Eripedagoogide Liitu.

Liina on koolitanud end palju autismispektrihäire vallas, aga erilist huvi pakuvad ka alternatiivkommunikatsioon, sensoorne dieet ning tunnetuslik suhtlemine.

Eerik Kesküla

Eerik Kesküla on lõpetanud Tartu Ülikooli magistrikraadiga (2014). Ta on atesteeritud kliiniline psühholoog (2015), atesteeritud neuropsühholoog (2016) ning atesteeritud kliiniline kohtu- ja korrektsioonipsühholoog (2017).

Eerik peab enesetäiendust väga oluliseks. Ta täiendab ennast regulaarselt erialastel koolitustel, konverentsidel ja töötubades nii Eestis kui välismaal Lisaks kuulub ta Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliitu, Eesti Kohtupsühhiaatria ja Kohtupsühholoogia Ühingusse, Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni ning Eesti Psühholoogide Liitu.

Eerik huvitub psüühikahäirete diferentsiaaldiagnostikast, hindamise meetoditest, kohtupsühholoogiast ning psüühikahäirete klassifikatsioonidest.

Hanna-Maria Vanaküla

Hanna-Maria on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis optomeetria erialal (2010). Hanna-Maria usub, et kõige esmasem ja vahetum info jõuab meieni silmade ja nägemise kaudu. Nägemise all ei mõista me mitte ainult silmadega vaatamist, vaid ka sellest tingitud mõtlemist ja enda suhestumist ümbritseva maailmaga. Mida ja kuidas me näeme on mõjutatud mälestustest, tunnetest ja sellest, mida oleme juba varem näinud ning kogenud.

Tänapäeva kiiresti arenevas ja digitaliseeruvas maailmas on nõudlus nägemisele suurem kui kunagi varem. Optometristina tegeleb Hanna-Maria lisaks nägemisfunktsioonide uurimisega ka erinevate nägemisega seotud probleemidega laiemalt.

Optometristina pakub Hanna-Mariale erilist huvi järgnevate probleemide uurimine, tuvastamine ja ravi: müoopia, hüperoopia ja presbüoopia.

Lisaks erialasele väljaõppele omab Hanna-Maria bakalaureuse ja magistrikraadi ehtekunstis, tegutsedes aktiivselt näitusprojektidega nii Eestis kui ka välismaal.

Karin Lätt

Karin Lätt on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala (2007) ja saanud magistrikraadi psühholoogias (2010). Samuti on ta saanud väljaõppe kognitiiv-käitumusliku psühhoterapia alal Eesti Kognitiiv-Käitumisteraapia Assotsiatsioonis.

Käesolevalt õpib Karin perekonna psühhoterapeutide II astme pädevuskoolitusel ning osaleb Eesti Kognitiivse- ja Käitumisteraapia Kooli juures superviisorite väljaõppes. Karinile on väljastatud kliinilise psühholoogi (tase 7) kutsetunnistus, kliinilise psühholoogi – psühhoterapeudi (tase 7) kutsetunnistus ja EuroPsy tunnistus kliinilise psühholoogia alal. Karinil on ka kõrgharidus ja varasem töökogemus füsioteraapia erialal (Tartu Ülikool, 2004 BSc; 2006 MSc).

Enese arendamist peab Karin väga oluliseks, mistõttu osaleb ta igal aastal paljudel erialastel konverentsidel, seminaridel ja töötubades nii Eestis kui välismaal. Karin kuulub Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni ja Eesti Pereteraapia Ühingusse.

Liis Vahtra-Šmutov

Liis Vahtra-Šmutov on omandanud Tartu Ülikoolis psühholoogiamagistri kraadi kliinilise psühholoogia erialal (2008), läbinud kognitiiv-käitumisteraapia koolituse (2013) ja on atesteeritud kliiniline psühholoog (2015).

Liis kuulub Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliitu, Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni ning on Eesti Psühholoogide Liidu liige.

Liis Vahtra-Šmutov tegeleb kõikide levinud psüühikahäirete ja vaimse tervise probleemidega. Tema erihuvi on kasutada teadveloleku (mindfulness) lähenemist ja skeemiteraapia võtteid erinevate psüühikahäirete ravis.

Ühtlasi viib ta läbi teadvelolekul põhinevaid grupiteraapiaid.

Triin-Ketlin Siska

Triin-Ketlin Siska on lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia eriala (2012–2016), läbinud perekonna psühhoterapeutide pädevuskoolituse I, II ja III astme (2015-2019) ning on atesteeritud koolipsühholoog (2017).

Triin-Ketlin on Eesti Pereteraapia Ühingu ja Eesti Koolipsühholoogide Ühingu liige. Tema meditsiiniline erihuvi on peresuhted, laste ja noorukite emotsionaalsed ja käitumisprobleemid ning sõltuvused.

Psühholoogi ja terapeudina aitab Triin-Ketlin Siska avada suhteid ja saavutada kontakti pereliikmete vahel kasutades selleks tõenduspõhiseid süsteemseid perekonnapsühhoteraapia meetodeid. Oma igapäevases töös näeb ta sageli, kuidas terve kontakt vähendab ärevust ja pingeid, kuidas mõistmine ja teineteise kuulamine leevendab emotsionaalseid, psüühilisi kui käitumisprobleeme ning loob võimalusi uuteks elu- ja suhtlemisviisideks.

Grete Siimut

Grete on lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia erialal (2010) ning omandanud Tallinna Ülikoolis magistrikraadi kunstiteraapias (2019).

Grete peab enesetäiendust väga oluliseks, ta on osalenud erinevatel kunstiteraapia täiendkoolitustel. Lisaks kuulub Grete Eesti Loovteraapiate Ühingusse.

Grete usub, et kunstiteraapia on tõhus psühhoteraapia vorm, mis toetab spontaanset eneseväljendust ja aitab teadvustada ning aktsepteerida keerulisi mineviku kogemusi. Kunstiline tegevus aitab olla kohal praeguses hetkes ja tuletab meelde, kui oluline on enesekaastunne ja teadlikkus iseendast, läbi mille on inimene võimeline muutuma ja leidma rahulolu.