Eerik Kesküla

Eerik Kesküla

Eerik Kesküla on lõpetanud Tartu Ülikooli magistrikraadiga (2014). Ta on atesteeritud kliiniline psühholoog (2015), atesteeritud neuropsühholoog (2016) ning atesteeritud kliiniline kohtu- ja korrektsioonipsühholoog (2017).

Eerik peab enesetäiendust väga oluliseks. Ta täiendab ennast regulaarselt erialastel koolitustel, konverentsidel ja töötubades nii Eestis kui välismaal Lisaks kuulub ta Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliitu, Eesti Kohtupsühhiaatria ja Kohtupsühholoogia Ühingusse, Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni ning Eesti Psühholoogide Liitu.

Eerik huvitub psüühikahäirete diferentsiaaldiagnostikast, hindamise meetoditest, kohtupsühholoogiast ning psüühikahäirete klassifikatsioonidest.

Hanna-Maria Vanaküla

Hanna-Maria on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis optomeetria erialal (2010). Hanna-Maria usub, et kõige esmasem ja vahetum info jõuab meieni silmade ja nägemise kaudu. Nägemise all ei mõista me mitte ainult silmadega vaatamist, vaid ka sellest tingitud mõtlemist ja enda suhestumist ümbritseva maailmaga. Mida ja kuidas me näeme on mõjutatud mälestustest, tunnetest ja sellest, mida oleme juba varem näinud ning kogenud.

Tänapäeva kiiresti arenevas ja digitaliseeruvas maailmas on nõudlus nägemisele suurem kui kunagi varem. Optometristina tegeleb Hanna-Maria lisaks nägemisfunktsioonide uurimisega ka erinevate nägemisega seotud probleemidega laiemalt.

Optometristina pakub Hanna-Mariale erilist huvi järgnevate probleemide uurimine, tuvastamine ja ravi: müoopia, hüperoopia ja presbüoopia.

Lisaks erialasele väljaõppele omab Hanna-Maria bakalaureuse ja magistrikraadi ehtekunstis, tegutsedes aktiivselt näitusprojektidega nii Eestis kui ka välismaal.

Karin Lätt

Karin Lätt on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala (2007) ja saanud magistrikraadi psühholoogias (2010). Samuti on ta saanud väljaõppe kognitiiv-käitumusliku psühhoterapia alal Eesti Kognitiiv-Käitumisteraapia Assotsiatsioonis.

Käesolevalt õpib Karin perekonna psühhoterapeutide II astme pädevuskoolitusel ning osaleb Eesti Kognitiivse- ja Käitumisteraapia Kooli juures superviisorite väljaõppes. Karinile on väljastatud kliinilise psühholoogi (tase 7) kutsetunnistus, kliinilise psühholoogi – psühhoterapeudi (tase 7) kutsetunnistus ja EuroPsy tunnistus kliinilise psühholoogia alal. Karinil on ka kõrgharidus ja varasem töökogemus füsioteraapia erialal (Tartu Ülikool, 2004 BSc; 2006 MSc).

Enese arendamist peab Karin väga oluliseks, mistõttu osaleb ta igal aastal paljudel erialastel konverentsidel, seminaridel ja töötubades nii Eestis kui välismaal. Karin kuulub Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni ja Eesti Pereteraapia Ühingusse.

Liis Vahtra-Šmutov

Liis Vahtra-Šmutov on omandanud Tartu Ülikoolis psühholoogiamagistri kraadi kliinilise psühholoogia erialal (2008), läbinud kognitiiv-käitumisteraapia koolituse (2013) ja on atesteeritud kliiniline psühholoog (2015).

Liis kuulub Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliitu, Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni ning on Eesti Psühholoogide Liidu liige.

Liis Vahtra-Šmutov tegeleb kõikide levinud psüühikahäirete ja vaimse tervise probleemidega. Tema erihuvi on kasutada teadveloleku (mindfulness) lähenemist ja skeemiteraapia võtteid erinevate psüühikahäirete ravis.

Ühtlasi viib ta läbi teadvelolekul põhinevaid grupiteraapiaid.

Triin-Ketlin Siska

Triin-Ketlin Siska on lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia eriala (2012–2016), läbinud perekonna psühhoterapeutide pädevuskoolituse I, II ja III astme (2015-2019) ning on atesteeritud koolipsühholoog (2017).

Triin-Ketlin on Eesti Pereteraapia Ühingu ja Eesti Koolipsühholoogide Ühingu liige. Tema meditsiiniline erihuvi on peresuhted, laste ja noorukite emotsionaalsed ja käitumisprobleemid ning sõltuvused.

Psühholoogi ja terapeudina aitab Triin-Ketlin Siska avada suhteid ja saavutada kontakti pereliikmete vahel kasutades selleks tõenduspõhiseid süsteemseid perekonnapsühhoteraapia meetodeid. Oma igapäevases töös näeb ta sageli, kuidas terve kontakt vähendab ärevust ja pingeid, kuidas mõistmine ja teineteise kuulamine leevendab emotsionaalseid, psüühilisi kui käitumisprobleeme ning loob võimalusi uuteks elu- ja suhtlemisviisideks.

Ivar Vinkel

Ivar Vinkel omandanud psühholoogia magistrikraadi Tallinna Ülikoolis (2009) ja VIBRAC II taseme vibroakustilise teraapia praktiku litsentsi VIBRAC Skille-Lehikoise Vibroakustilise Teraapia ja Uurimise Keskuses (2014).

Ta on teinud vibroakustilise teraapia teadusuuringuid Tallinna Ülikoolis ning Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuses. Sellealaseid koolitusi on Ivar läbi viinud nii Eestis kui ka väljaspool.

Vibroakustiline teraapia on ravimeetod, mille puhul inimese füüsise ja psüühika mõjutamiseks kasutatakse madalsageduslikke siinushelisid koos muusika või loodushelidega. Confidos viib Ivar Vinkel läbi vibroakustilist teraapiat, kombineerides seda psühholoogilise nõustamise ja jõustamisega.

Sandra Tamm

Sandra Tamm on lõpetanud Annely Sootsi Tervisekooli toitumisnõustaja põhiõppe (2013), Integratiivse Toitumise Instituudi (USA, 2013) ning on omandamas toitumisterapeudi ja funktsionaalse meditsiini praktiku kutset Iiri Toitumise ja Tervise Instituudis (Iirimaa).

Kõrghariduse on Sandra omandanud Tallinna Majanduskoolis (1999), kus ta õppis varem õpitud ettevõtlusele ja ärijuhtimisele lisaks raamatupidamist. Ta kuulub Eesti Tervisedenduse Ühingusse.

Oma töös toitumisnõustajana rakendab Sandra tõenduspõhiseid teadmisi toitumisest. Ta on korduvalt kogenud teadliku toitumise ja elustiili tervendavat mõju nii kergemate kui raskemate terviseprobleemide korral. Sandra arvates on kõige tähtsam inimese toetamine tervenemise teekonnal, et suudetaks saavutada ja säilitada tasakaal ning rahulolu iseendaga. Sandra Tamm`e erihuviks on seedeprobleemid, kandidoos, autoimmuunhaigused, allergiad ja toidutalumatused.

Kai Rohulaid

Kai Rohulaid on lõpetanud Tallinna Ülikooli (2006) ja saanud magistrikraadi psühholoogias (2010). Kai Rohulaid on atesteeritud kliiniline psühholoog.

Kai peab enese erialast täiendamist väga oluliseks. Ta on läbinud kognitiiv-käitumisteraapia kursused (2012–2014), laste- ja noorukite kognitiiv-käitumisteraapia koolituse (2017) ning osaleb igal aastal mitmel erialasel seminaril ja koolitusel. Kai kuulub ta Eesti Psühholoogide Liitu, Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni.

Kliinilise psühholoogina on Kai Rohulaidi põhitööks noorte ja täiskasvanute psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia. Oma töös kasutab ta enamasti kognitiiv-käitumisteraapia meetodeid, mis on tõenduspõhised, efektiivsed ja eesmärgipärased. Kai Rohulaidi erihuviks on ärevus- jm meeleoluhäired, madal enesehinnang, lapsepõlvetraumad, samuti kroonilise haigusega kohanemine.

Oksana Kozlova

Oksana on omandanud nõustaja kvalifikatsiooni läbides erinevad rahvusvahelised õppekavad Eestis, Poolas, Lätis, Ukrainas ja Venemaal.

Esimese praktilise nõustamiskoolituse ja praktika läbis Oksana 2010. – 2011. aastal intensiivses rehabilitatsioonis „Re-hab“, mis baseerus Minnesota ja Daytopi meetodil.

Isikliku positiivse taastumiskogemusega sõltuvusnõustajana aitab Oksana alkoholi- ja narkosõltuvusega inimestel leida tee sõltuvusvaba elu juurde ning toetab, inspireerib, jagab oma kogemusi ja annab nõu keeruliste isikliku elu küsimuste lahendamisel.

Toomas Proovel

Toomas Proovel on lõpetanud Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna (1995), Šveitsi Baseli Ülikooli (2003), Bad Säckingeni Füsioteraapia Erakooli (2005), Manuaalse Teraapia Akadeemia (2008) Saksamaal ning THIM Füsioteraapia Ülikooli (2014) Šveitsis. Lisaks on Toomas end täiendanud lugematutel erialastel koolitustel ja seminaridel Eestis ning välismaal.

Professionaalse kreeka-rooma maadlejana on Toomas esindanud Eestit paljudel nimekatel tiitlivõistlustel, kus on saavutanud väga kõrgeid tulemusi.

Hinnatud füsio- ja manuaalterapeudina lähtub Toomas Proovel põhimõttest, et parima ja püsivaima tulemuse saavutamiseks on koostöös patsiendiga vaja jõuda probleemi algpõhjuseni. Alles seejärel saab liikuda edasi teraapiaprotsessiga. Elukvaliteeti parandava tulemuseni viib usaldus ja järjepidev töö.

Toomas Prooveli CV