Dr Simmo Tõnisson

Dr Simmo Tõnisson

Dr Simmo Tõnisson on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekava (2019).

Üldarstina on dr Tõnissonile oluline patsiendile täpselt seletada, mida mingi uuring meile näitab, kuidas võiksid arengud olla ning miks haigusi just selliselt käsitletakse. On väga oluline, et patsiendid enda tervisega seonduvat mõistaksid.

Dr Andreas Abel

Dr Andreas Abel on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe (2013).

Andreas on alati nautinud keerulistele ülesannetele ja probleemidele lahenduse leidmist, arsti töö pakub selles osas pidevalt väljakutseid. Dr Abel usub, et parim lahendus terviseprobleemile peab endas mingil määral sisaldama ka subjektiivsust, sest inimeste soovid ja vaated elule on erinevad ning arstina püüab ta nendega alati arvestada.

Dr Abel on 7 aastat töötanud Soomes ning puutunud üldarstina kokku väga erinevate meditsiini valdkondadega. Kõige enam kogemust ning koolitust on Andreasel valvetöö osas ja erinevate geriaatriliste, sealhulgas ka dementsete patsientide ravis. Dr Abel on huvitatud ka tervishoiu administratiivsest poolest ning töötanud vastutava arstina erinevates raviasutustes.

Dr Ingrid-Liliana Peetris

Dr Ingrid-Liliana Peetris on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1990) ning seejärel läbinud internatuuri erakorralises abis (1991).

Igal aastal osaleb Ingrid-Liliana erinevatel täiendkoolitustel ja konverentsidel, pidades enesetäiendamist väga oluliseks.

Dr Peetris peab oluliseks aidata inimest tema mures ja otsida lahendusi lahendamata probleemidele. Dr Peetris soovib aidata neid, kes ise tahavad ennast aidata ja kui see on keeruline, siis leida teid, et inimene ise sooviks ennast aidata.

Erakorraline meditsiin hõlmab kõiki terviserikkeid, mis võivad meid igapäevaselt tabada. Mida varem ja kiiremini neile probleemidele lahendus leida, seda väiksem on hilisemate tüsistuste risk

Iga inimese jaoks on temaga toimuv erakorraline ja uudne. Nendes situatsioonides tuleb hoida mõistus virge ja leida kiired ja efektiivsed lahendused uuringuteks ja raviks.

Dr Elmira Mamedova

Dr Elmira Mamedova on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (2012) ning lõpetanud peremeditsiini residentuuri (2016). Lisaks on Elmira osalenud erinevatel oma erialaga seotud seminaridel ja koolitustel. Doktor kuulub Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Nooremarstide Seltsi ja on Eesti Noorte Perearstide asutaja.

Dr Mamedova peab oluliseks, et inimene ise oleks oma tervise peremees, sest igaüks ise saab mõjutada oma elustiili ja harjumusi, mis on otseselt abiks tervisemurede vältimisel.

Kui tekib olukord, mil on vaja arsti nõu, siis on doktor patsiendile toeks, et kuulata ära mured, anda edasised soovitused ja leida parim lahendus probleemile. Doktor usub, et koos töötades moodustavad arst ja patsient tugeva meeskonna, kes tegutsevad ühise eesmärgi nimel.

Dr Marko Ölluk

Dr Marko Ölluk on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1993), omandas üldarsti eriala (2012) ja lõpetas peremeditsiini residentuuri (2017).

Marko kuulub Eesti ja Tallinna Perearstide Seltsi ning on Eesti Arstide Liidu liige.

Dr Ölluk peab oluliseks kvaliteetse arstiabi kättesaadavust esmatasandi meditsiinis, kus abivajajale tehakse esmased uuringud ja antakse selgitus kaebuste põhjuste kohta. Sama tähtis on arsti oskus anda patsiendile adekvaatne ja arusaadav hinnang tervise ja edasise ravikäigu kohta.

Dr Eve Kivistik

Dr Eve Kivistik on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1995) ja läbinud perearsti täiendkursused (2002). Lisaks on Eve lõpetanud kinesioteipimise koolituse (2014) ning Hiina Meditsiini keskuses nõelravi koolituse Tan Wu Bian’i ja Acunova meetodil (2015).

Eve kuulub nii Eesti kui ka Tallinna Perearstide Seltsi juhatusse.

Perearstina on dr Kivistik kõikidele patsientidele toeks, et leida õige abi keerulises meditsiinisüsteemis. Hinnates patsiendi eluviisi, pärilikkust ja muid riskitegureid, aitab doktor leida õige suuna haiguste ennetamiseks ja eluviisi parandamiseks. Kõige nauditavam on selline arsti ja patsiendi vaheline koostöö, mil arst suudab patsienti motiveerida aktiivselt osalema oma tervise hoidmise ja parandamise teekonnal.

Dr Iris Koort

Dr Iris Koort on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1988) ja läbinud peremeditsiini kursused (1997). Lisaks osaleb ta aktiivselt nii Euroopa kui ka ülemaailmsetel perearstide kongressidel ning lasteinfektsioonide, diabeedi ja naiste tervise alastel konverentsidel. Irise erihuvi on infektsioonhaigused ja vaktsineerimine. Sellega seoses on Iris osalenud mitmel rahvusvahelisel infektsioonikonverentsil, samuti kuulub ta sotsiaalministeeriumi immunoprofülaktika komisjoni.

Dr Koort on aastaid Eestis ja Soomes tegelenud erinevas vanuses ja erinevast rahvusest patsientide tervisemuredega. Arstitöös peab doktor oluliseks empaatiat ja intuitsiooni, armastades keerulisi väljakutseid ja nautides koostööd patsiendiga, kelle keerulisele ja pikka aega vaevanud tervisemurele ta lahenduse leiab.

Dr Eret Jaanson

Dr Eret Jaanson on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1998) ning seejärel läbinud peremeditsiini residentuuri (2002).

Igal aastal osaleb Eret erinevatel täiendkoolitustel ja konverentsidel, ta on osalenud mitme ravijuhendi koostamise töörühmas ning koolitab pereõdesid ja -arste. Lisaks on Eret õppinud Tan Wu Bian’i metoodikat Hiina Meditsiini kliinikus Tervise Alkeemia ning läbinud Acunova nõelravikoolituse (2015).

Perearstina on dr Jaanson esimene nõustaja kõikide terviseprobleemide ja -küsimuste korral igas vanuses inimestele, ent kõige südamelähedasem on doktorile tegelemine laste tervisega.