Työntekijät

Me toimimme toisella tavalla, sillä hoidamme terveyttäsi kokonaisvaltaisesti. Työmme keskipisteessä ovat ihmiset ja haluamme tarjota mahdollisimman asiakaskeskeistä palvelua. Haluamme erityisesti nähdä vastaanotollamme sellaisia asiakkaita, jotka haluavat olla terveitä ja pysyä terveinä. Confidon tiimi koostuu alansa huippuosaajista eli lääkäreistä, sairaanhoitajista ja muista työntekijöistä, jotka auttavat asiakkaitamme pysymään terveenä ja huolehtimaan elämänlaadustaan osaamisellaan, tiedoillaan ja myötäelämisen kyvyllään.

Tiimimme on työlleen omistautunutta ja haluaa jatkuvasti täydentää omaa osaamistaan ja tietojaan. Teemme tämän kaiken pystyäksemme auttamaan ja tukemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla.

”Koko hoitohenkilökuntamme ensisijaisena tavoitteena on auttaa potilaita hoitamaan terveyttään parhaalla mahdollisella tavalla oman ammattitaitonsa avulla ja tukemalla potilaita tavoitteiden saavuttamisessa,“ hallituksen jäsen Kadi Lambot sanoo.

Eret Jaanson Yleislääketieteen erikoislääkäri

Eret Jaanson on suorittanut lääketieteen lisensiaatin opinnot Tarton yliopistossa (1998) ja erikoistunut sen jälkeen yleislääketieteeseen (2002).

Eret osallistuu vuosittain erilaisiin täydennyskoulutuksiin ja konferensseihin ja on osallistunut useiden hoito-ohjeiden laadintatyöryhmiin ja kouluttanut perhelääkäreinä toimivia yleislääkäreitä ja sairaanhoitajia. Eret on opiskellut myös Tan Wu Bianin hoitomenetelmiä kiinalaisen lääketieteen keskuksessa "Tervise Alkemia" ja suorittanut Acunovan akupunktiokoulutuksen (2015).

Perhelääkärinä toimiva Eret on ensimmäinen, jonka puoleen voi kääntyä kaikissa terveyteen liittyvissä asioissa ja ongelmissa, mutta lasten hoitaminen on kuitenkin Eretille mieluisinta työtä.

Työkielet: viro, suomi, englanti, venäjä

Eret Jaanson
Iris Koort

Iris Koort Yleislääketieteen erikoislääkäri

Iris on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Tarton yliopistosta (1988) ja suorittanut perhelääkäriltä (1997) edellytettävän täydennyskoulutuksen. Iris osallistuu aktiivisesti maailmanlaajuisiin ja Euroopassa järjestettäviin perhelääkäreiden konferensseihin sekä lasten tartuntatautien, diabeteksen ja naistentautien konferensseihin. Rokotukset ja tartuntataudit ovat lähellä Iriksen sydäntä. Iris onkin osallistunut useisiin kansainvälisiin infektiotautien konferensseihin ja kuuluu myös Viron sosiaaliministeriön tartuntatautien leviämisen ennaltaehkäisemisen työryhmään.

Iris Koortilla on useiden vuosien kokemus eri ikäisten potilaiden hoitamisesta Suomessa ja Virossa. Lääkärin työssä Iriksen mielestä tärkeitä ominaisuuksia ovat myötäelämisen kyky ja intuitio. Iris pitää haasteista ja yhteistyöstä potilaiden kanssa, joiden pitkään jatkuneella hoidolla on saavutettu hyviä tuloksia.

Työkielet: viro, suomi, englanti, venäjä, ruotsi

Eve Kivistik Yleislääketieteen erikoislääkäri

Eve Kivistik on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Tarton yliopistosta (1995) ja on suorittanut perhelääkärin täydennyskoulutuksen (2002). Eve on myös suorittanut kinesioteippauskoulutuksen (2014) ja perehtynyt akupunktioon kiinalaisen lääketieteen keskuksessa suorittamalla Tan Wu Bianin ja Acunova -akupunktiomenetelmien koulutukset (2015).

Eve on Viron ja Tallinnan perhelääkäreiden liiton hallituksessa.

Perhelääkärinä Eve Kivistik haluaa tukea kaikkia potilaitaan voidaakseen auttaa heitä saamaan tarvisemansa palvelua toisinaan monimutkaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä. Eve Kivistik auttaa potilaitaan ennaltaehkäisemään sairauksia ja parantamaan elämänlaatuaan perehtymällä potilaan elämäntyyliin, tutkimalla mahdolliset perinnölliset sairaudet ja muut riskitekijät. Lääkärin ja potilaan välinen yhteistyö toteutuu parhaiten silloin, kun lääkäri pystyy motivoimaan potilasta osallistumaan aktiivisesti oman terveytensä hoitoon ja parantumiseen.

Työkielet: viro, englanti, venäjä, suomi

Eve Kivistik
Marko Ölluk

Marko Ölluk Yleislääketieteen erikoislääkäri

Marko Ölluk valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Tarton yliopistosta (1993), erikoistui yleislääketieteeseen (2012) ja suorittaa parhaillaan perhelääkärin täydentäviä opintoja Tarton yliopistossa.

Marko on Viron ja Tallinnan perhelääkäreiden liiton ja Viron lääkäriliiton jäsen.

Markolle tärkeää on laadukkaan terveydenhuollon saatavuus ensitasolla eli siellä, missä tehdään ensimmäiset tutkimukset ja selvitetään oireiden syyt. Yhtä tärkeää on lääkärin taito antaa potilaalle asianmukaiset ja ymmärrettävät tiedot hänen terveydentilastaan ja tulevasta hoidosta.

Työkielet: viro, englanti, venäjä

Tiit Kivistik Verisuonkirurgi

Tiit Kivistik on suorittanut lääketieteen lisensiaatin opinnot Tarton yliopistossa (1995), erikoistunut yleiskirurgiaan (2002) ja kardiovaskulaariseen kirurgiaan (2005). Tiit Kivistikille oman osaamisen täydentäminen on erittäin tärkeänä ja hän osallistuu vuosittaan verisuonikirurgiaan ja endovaskulaariseen kirurgiaan liittyviin koulutuksiin useissa alan pro keskuksissa Euroopassa.

Tiit on suorittanut myös ääreisverisuoniston ultraäänitutkimusten (Doppler) suorittamisen edellyttämät koulutukset ja on EAS:n sertifioima verisuonikirurgi. Tiit Kivistik on Viron verisuonikirurgien liiton ja European Society for Vascular Surgeryn jäsen.

Tiit Kivistikin erikoisalaa on sydän- ja verisuonikirurgia, mutta hän pitää kuitenkin vain verisuonikirurgian vastaanottoa. Tiit on uransa aikana tehnyt yli 3000 leikkausta.

Työkielet: viro, englanti, venäjä

Tiit Kivistik
Ailen Aluri

Ailen Aluri Gynekologi

Ailen Aluri on almistunut lääketieteen lisensiaatiksi Tarton yliopistosta (2000) ja erikoistunut naistentauteihin (2007). Ailen osallistuu vuosittain kansainvälisiin naistentautien ja synnytysopin ja hedelmättömyyshoitojen konferensseihin.

Ailen on Viron lääkäriliiton, Viron naistentautien erikoislääkäreiden liiton ja Baltic Fertility Societyn jäsen. Ailen Aluri on jo useamman vuode toiminut myös Viron terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulun opettajana ja työskennellyt gynekologina Viron suurimmissa sairaaloissa.

Gynekologina Ailen Aluri auttaa naisia murrosiästä menopaussiin tutkimalla ja hoitamalla potilaita sekä tarjoamalla synnytyksiin, hedelmättömyyteen ja gynekologiaan liittyvää hoitoa.

Työkielet: viro, suomi, englanti, venäjä

Toomas Toomsoo Neurologi

Toomas Toomsoo on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Tarton yliopistosta (1996) ja erikoistunut neurologiaan (2001). Lisäksi Toomas Toomsoo on suorittanut väitöskirjaan liittyviä opintoja Tarton yliopiston neurologian laitoksella ja Tübingenin yliopiston aivotutkimuskeskuksessa Saksassa.

Toomas Toomsoo on suorittanut myös tarpeelliset koulutukseen voidakseen tehdä transkraniaalisia dopplerikaikukuvauksia, neurovaskulaarisia ultraäänitutkimuksia (valtimot) sekä karpaalikanavan oireyhtymän ultraäänitutkimuksia.

Toomas Toomsoo on useiden alan liittojen jäsen, esimerkiksi Viron neurologien ja neurokirurgien liiton jäsen ja Viron migreeniyhdistyksen jäsen. Neurologin työssään Toomas hoitaa kaikenlaisista neurologisista vaivoista kärsiviä potilaita, mutta erityisesti häntä kiinnostavat päänsäryt ja Parkinsonin tauti. Toomaksen tavoitteena on löytää sairauden syy ja paras hoitotapa tai tarvittaessa auttaa potilasta vakuuttumaan siitä, että hänellä ei ole neurologista sairautta.

Työkielet: viro, englanti, venäjä, saksa

Toomas Toomsoo
Professori Margus Viigimaa

Professori Margus Viigimaa Ennaltaehkäisevä sydänlääkäri, kardiologi

Professori Margus Viigimaa valmistui lääketieteen lisensiaatiksi Tarton yliopistosta erinomaisin arvosanoin (1982). Hän on opiskellut Kaunasin lääketieteelisessä akatemiassa (1989) ja suorittanut jatko-opintoja Kioton yliopistossa Japanissa. Professori Viigimaa väitteli lääketieteen tohtoriksi Tarton yliopistossa 1994. Margus on täydentänyt osaamistaan myös muualla maailmassa: Japanissa, Venäjällä, Saksassa, Suomessa sekä Isossa-Britanniassa.

Sydänlääkärin työn ohella professori Viigimaa toimii Pohjois-Viron keskussairaalan kardiologisen keskuksen ylilääkärinä ja tutkimustyön johtajana sekä Tallinnan teknillisen yliopiston lääketieteellisen teknologian tutkimus- ja opetusyksikön kardiovaskulaarisen lääketieteen professorina.

Margus Viigimaa hoitaa kaikkia sydänsairauksia, mutta on erityisen kiinnostunut korkean verenpaineen ja korkean kolesterolin hoidosta. Professori Viigimaan sydäntä lähellä on kuitenkin sydänsairauksien ennaltaehkäisy ja parhaan yksilöllisen hoidon löytäminen jokaiselle potilaalle.

Työkielet: viro, englanti, venäjä, saksa

Tiina Uuetoa Kardiologi

Tiina Uuetoa on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Tarton yliopistosta (1990), erikoistunut sydänsairauksiin (2001) ja väitellyt lääketieteen tohtoriksi erinomaisin arvosanoin (1997).

Tiina on Viron hypertensioliiton ja Viron sydänlääkäreiden liiton jäsen ja johtaa liiton sydämen vajaatoiminnan työryhmää.

Sydänlääkärin työssään Tiina Uuetoa auttaa arvioimaan sydänsairauksiin sairastumisen riskejä sekä diagnosoi ja hoitaa vaativia sydänsairauksia.

Työkielet: viro, englanti, venäjä

Tiina Uuetoa
Edward Laane

Edward Laane Hematologi

Edward Laane on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Tarton yliopistosta (1996), erikoistunut hematologiaan (2001) ja väitellyt lääketieteen tohtoriksi Karoliinisessa instituutissa (2006) ja Tarton yliopistossa (2011). Edward Laane on työskennellyt Dana-Farberin syöpätutkimuslaitoksen tutkijana(2015).Edward Laane osallistuu vuosittain useisiin alan konferensseihin ja koulutuksiin eri puolilla maailmaa. Edward on täydentänyt osaamistaan Virossa, Ruotsissa, Yhdysvalloissa ja järjestänyt Euroopan hematologien liiton täydennyskoulutuksia Virossa. Edward Laane johtaa Maailman hemofilialiiton toisen yksikön toimintaa yhdessä Helsingin yliopiston kanssa.

Edward Laane on Euroopan lääkeviraston hematologian ja onkologian asiantuntija ja useiden alan järjestöjen jäsen (Viron hematologien liitto, Viron hematologiayhdistys, Yhdysvaltojen syöpäyhdistys jne.). Edward Laane ottaa vastaan potilaita, joilla epäillään vereen liittyviä sairauksia sekä potilaita, joilla tällainen sairaus on jo diagnosoitu.

Työkielet: viro, englanti, venäjä

Karin Hussar Iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri I Dermatovenerologi

Karin Hussar on valmistunut Tarton yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta (1993) ja suorittanut dermatovenerologian erikoistumisopinnot Tarton yliopistollisessa sairaalassa (2000).

Täydentääkseen ammattitaitoaan Karin Hussar osallistuu Euroopan dermatovenerologian akatemian konferensseihin, kansainvälisen sukupuoliteitse tarttuvien infektioiden liiton konferensseihin sekä allergologiaan, ihosyöpään ja melanoomaan liittyviin koulutuksiin Virossa ja Euroopassa. Karin Hussar kuuluu Viron iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäriyhdistykseen, Viron onkologiyhdistykseen, kansainväliseen dermatoskopiayhdistykseen sekä Euroopan dermatovenerologien järjestöön.

Karin Hussar on erikoistunut ihokasvaimien ja melanooman diagnostiikkaan sekä hoitoon, mutta työskentelee nykyisin ihotautien parissa yleisemmin ja konsultoi sekä hoitaa ihotauteja sairastavia pikkulapsista alkaen. Karin Hussar tekee päivittäin yhteistyötä muiden erikoisalojen asiantuntijoiden ja perhelääkärien kanssa potilaan kannalta parhaiden mahdollisten ratkaisujen löytämiseksi ja toteuttamiseksi.

Karin uskoo, että parhaat hoitotulokset syntyvät silloin, kun potilas luottaa lääkäriin, kuuntelee tätä ja toimii tämän suositusten mukaisesti. Sen vuoksi hän ohjaa aina potilasta toimimaan oman terveytensä hyväksi.

Työkielet: viro, englanti, venäjä

Varaa aikaa
Karin Hussar
Toomas Tamm

Toomas Tamm Urologi

Toomas Tamm on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Tarton yliopistosta (1982) ja erikoistunut urologiaan (1986). Toomas täydentää osaamistaan jatkuvasti erilaisissa alan konferensseissa Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Toomas Tamm on Viron urologien liiton ja Viron kirurgien liiton hallituksen jäsen ja kuuluu Euroopan urlologiliittoon.

Urologin työssään Toomas hoitaa virtsateiden ja sukuelinten sairauksia ja tekee myös kirurgisia toimenpiteitä. Toomas on erityisen kiinnostunut miesten ja naisten virtsaushäiriöiden hoidosta ja hoitoihin liittyvien komplikaatioiden ennaltaehkäisystä, virtsateiden ja sukuelinten syöpien hoidosta sekä niihin liittyvistä leikkauksista.

Työkielet: viro, suomi, englanti, venäjä

Erve Sõõru Uni- ja keuhkolääkäri

Erve Sõõru on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Tarton yliopistosta (1993), erikoistunut keuhkosairauksiin (2002) ja suorittanut Euroopan unitutkijoiden liiton unilääkärin tutkinnon (2013). Erve Sõõru tekee parhaillaan väitöskirjaa terveydenhuoltoteknologiasta Tallinnan teknillisessä yliopistossa. Erve on useiden alan järjestöjen jäsen ja on Viron unilääketieteen liiton puheenjohtaja sekä liiton perustajajäseniä.

Erve Sõõru on täydentänyt osaamistaan ulkomailla. Erve on työskennellyt uni- ja keuhkolääkärinä Tarton ja Tallinnan suurimmissa sairaaloissa aivan uransa alusta alkaen ja toiminut tutkijana useissa kliinisissä lääketutkimuksissa. Erveä kiinnostavat erityisesti hengitysvaikeudet, niiden diagnosointi ja hoito, sillä ensimmäiset oireet vakavista sairauksista ilmenevät potilaiden yöunta tutkittaessa.

Työkielet: viro, suomi, englanti, venäjä

Erve Sõõru
Tatjana Toomsoo

Tatjana Toomsoo Endokrinologi

Tatjana Toomsoo on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Tarton yliopistosta ja erikoistunut endokrinologiaan. Tatjana on täydentänyt erikoisalaansa liittyvää osaamistaan Virossa ja ulkomailla. Tatjana on myös osallistunut aikuisiän diabeteksen koulutuksiin ja seminaareihin sekä perehtynyt kilpirauhassairauksiin liittyviä silmäsairauksia Mainsin yliopistossa Saksassa.

Tatjana on Viron endokrinologian liiton ja Euroopan endokrinologian liiton jäsen.

Tatjana Toomsoo hoitaa ja diagnosoi endokrinologin työssään esimerkiksi kilpirauhassairauksia, lisäamunuaisten sairauksia ja aivolisäkkeen sairauksia sekä myös harvinaisia endokrinologisia kasvaimia. Tatjana auttaa myös erilaisia hormonijärjestelmän häiriöitä sairastavia potilaita, joilla voi olla ylipainoa, alipainoa, diabetes, sydämen rytmihäiriöitä ja kilpirauhassairauksiin liittyviä silmäsairauksia jne.

Työkielet: viro, englanti, venäjä

Mari-Liis Laanetu Psykiatri

Mari-Liis Laanetu on valmistunut Tarton yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta (2005) ja psykiatrian erikoistumiskoulutuksesta (2009).

Mari-Liis on aina pitänyt tärkeänä erikoisalan täydennyskoulutusta ja työnsä spesifisyyttä ajatellen hän on täydentänyt tietojaan muistihäiriöiden ja iäkkäiden ihmisten psyykkisten häiriöiden alalla. Lisäksi hän on hankkinut perustiedot kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta, perheterapiasta ja psykoanalyyttisestä terapiasta.

Psykiatri Laanetu työskentelee edenneiden muistihäiriöiden ja orgaanisten psyykkisten häiriöiden sekä mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöiden parissa. Psykiatrina tri Laanetulle on tärkeää ihmisten yksilöllisyyden huomioiminen sekä lääkärin ja potilaan välinen luottamus, sillä hoitotulokset syntyvät vain yhteistyössä. Mari-Liisille tuottaa työssä eniten iloa se, kun potilas saa jälleen oman elämänsä hallintaan, kykenee iloitsemaan elämästään ja tekemään itse valintoja.

Työkielet: viro, englanti, venäjä

Varaa aika
Mari-Liis Laanetu
Margit Muliin

Margit Muliin Munuaislääkäri

Margit Muliin on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Tarton yliopistosta (1995) ja erikoistunut munaissairauksiin (2003). Margit arvostaa oman osaamisensa täydentämistä ja hän osallistuukin useisiin erikoisalansa koulutuksiin ja konferensseihin sekä opettaa sairaanhoitajia ja tulevia lääkäreitä sairaaloissa ja täydennyskoulutuskeskuksissa.

Margit Muliin on useiden alan järjestöjen jäsen ja kuuluu esimerkiksi Viron pro nefrologien liittoon, Viron kudos- ja elinsiirtoliittoon jne.

Nefrologi eli munuaislääkäri diagnosoi ja hoitaa vakavia ja kroonisia munuaissairauksia, neuvoo diabetesta ja korkeaa verenpainetta sairastavia henkilöitä, hoitaa munuaispotilaita, konsultoi munuaissiirtopotilaita ja auttaa myös munuaisen luovuttajia.

Työkielet: viro, suomi, englanti, venäjä

Andre Trudnikov Kirurgi

Andre Trudnikov on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Tarton yliopistosta (1991) ja työskennellyt kirurgina 1993 alkaen. Andre täydentää osaamistaan jatkuvasti Virossa ja ulkomailla.

Andre on useiden alan järjestöjen jäsen, ja kuuluu muun muassa kirurgien maailmanlaajuiseen järjestöön, Viron lääkäriliittoon, Viron gastroenterologisen endoskopian yhdistykseen ja kuuluu myös Viron metabolisen ja bariatrisen kirurgian yhdistyksen hallitukseen.

Andre Trudnikov tekee ruoansulatuskanavan sairauksiin ja ylipainoon liittyviä kirurgisia leikkauksia. Andrella on pitkä kokemus laparoskooppisesta kirurgiasta, ja hän on kiinnostunut erityisesti ruoansulatuskanavan syöpäsairauksista, refluksin hoidosta, sappitiehyiden ja paksusuolen sairauksista. Andre Trudnikov on erikoistunut erityisesti ylipainon hoitamiseen kirurgian keinoin jo 2005 alkaen.

Työkielet: viro, englanti, venäjä

Andre Trudnikov
Marju Kiplok

Marju Kiplok Työterveyslääkäri

Marju Kiplok on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Tarton yliopistosta ja erikoistunut lastentauteihin (1992) ja myös työterveyshuoltoon (1999). Marju Kiplok kuuluu Viron työterveyshuollon liittoon.

Marju on täydentänyt osaamistaan kansainvälisillä kursseilla ja osallistunut työterveydenhuoltoon liittyvän lainsäädännön valmisteluun Virossa.

Työterveyslääkärin työssään Marju arvostaa erityisesti mahdollisuutta panostaa potilaiden terveyden ylläpitoon, laaja-alaista erilaisiin työympäristöihin perehtymistä sekä työterveydenhuoltoon ja työperäisiin sairauksiin liittyvää tiedotustyötä.

Työkielet: viro, suomi, englanti, venäjä

Ene Miller Korva-, nenä- ja kurkkulääkäri

Ene Miller on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Tarton yliopistosta (1986) ja erikoistunut korva-, nenä- ja kurkkutauteihin (1988). Ene arvostaa paljon oman osaamisensa täydentämistä ja onkin osallistunut useisiin alan koulutuksiin ja konferensseihin Virossa ja ulkomailla.

Ene on Viron lääkäriliiton jäsen, Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäräreiden liiton ja Pään ja kaulan alueen kirurgien liiton jäsen ja kuuluu myös Etelä-Karjalan lääkäriseuraan.

Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärinä Ene diagnosoi ja hoitaa korva-, nenä- ja kurkkutauteja ja selvittää hoitomahdollisuuksia sekä suorittaa tarvittaessa myös kirurgisia toimenpiteitä. Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärit tekevät myös tiivistä yhteistyötä perhelääkäreiden kanssa estääkseen kroonisten sairauksien yleistymisen.

Työkielet: viro, suomi, englanti, venäjä, espanja

Ene Miller
Margarita Rebrov

Margarita Rebrov Silmälääkäri

Tri Margarita Rebrov on valmistunut Tarton yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta (1997) ja suorittanut oftalmologian erikoistumisjakson (2012). Toinen korkeakoulututkinto Margaritalla on Estonian Business Schoolista (2006).

Tohtori pitää tietojen täydentämistä erittäin tärkeänä, jonka vuoksi hän osallistuu säännöllisesti kansainvälisiin alan konferensseihin ja seminaareihin.

Silmälääkärinä tohtori Rebrov on erikoistunut silmän verkkokalvon, värikalvon, sädekehän ja suonikalvon tulehdukseen (uveiitti) liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. Lääkärinä tohtori suosittelee tarkkailemaan silmien terveyttä, sillä usein silmäsairaudet ovat oireettomia ja ihmiset tulevat lääkäriin liian myöhään tai vasta sitten, kun oireet haittaavat elämää.

Työkielet: viro, venäjä

Varaa aikaa

Gerly Truuväärt Kiropraktikko

Gerly Truuväärt on valmistunut Palmerin kiropraktiikkaa opettavasta yliopistosta (2007), josta hän on saanut yleistieteen kandidaatintutkinnon ja kiropraktiikan tohtorintutkinnon. Lisäksi tri Truuväärt on opiskellut Pacific Collegessa kiinalaista lääketiedettä ja akupunktiota (2002) sekä valmistunut Chicagon kliinisen hierontaterapian koulusta (2000).

Tällä hetkellä hän opiskelee Carrickin neurologiainstituutissa toiminnallista neurologiaa. Hän kuuluu Viron ja Euroopan kiropraktikkoliittoon, Maailman kiropraktikkoliittoon ja on Kansainvälisen neurologia- ja kuntoutusjärjestön jäsen.

Gerly pitää itsensä täydentämistä hyvin tärkeänä, jonka vuoksi hän osallistuu usein alan koulutuksiin ja seminaareihin, on suorittanut lasten hyperaktiivisuus- ja keskittymishäiriöihin, ravitsemukseen sekä vastasyntyneiden ja pikkulasten arviointiin liittyviä koulutuksia.

Tohtori Truuväärt on asiantuntija toiminnallisen neurologian alalla. Kiropraktikkona tohtorin lääketieteellinen mielenkiinnon kohde on naisten raskauden, synnytyksen jälkeisen palautumisen ja lasten kehityksen tukeminen. Hänen mielestään tärkeintä on laadukkaan yksilöllisen kiropraktiikan tarjoaminen sellaisena, kuin se on hyväksytty muualla maailmassa.

Työkielet: viro, englanti, italialainen

Varaa aika
Gerly Truuväärt
Margus Laurik

Margus Laurik Kliininen psykologi

Margus Laurik on opiskellut psykologiaa Tallinnan yliopistossa (2008) ja suorittanut maisterintutkinnon psykologiassa (2010). Margus Laurikilla on pätevyys toimia kliinisenä psykologina. Margus arvostaa erittäin paljon oman osaamisensa täydentämistä ja on suorittanut kognitiivisen käyttäytymisterapian kurssit (2011–2013) ja osallistuu vuosittain useisiin alan seminaareihin ja koulutuksiin. Margus on Viron psykologien liiton, Viron kognitiivisen ja toimintaterapian liiton ja Viron seksuaaliterveyden liiton jäsen.

Kliinilisen psykologin työssään Margus hoitaa nuoria ja aikuisia pääasiassa kognitiivisen käyttäytymisterapian keinoin. Margus on erityisen kiinnostunut ahdistushäiriöistä, heikkoon itsetuntoon liittyvistä ongelmista ja traumaattisten kokemusten jälkeen ilmenevistä psyykkisistä ongelmista.

Työkielet: viro, englanti

Jane Rannamets-Heinsalu Psykologi-terapeutti

Jane Rannamets-Heinsalu on suorittanut psykologian maisterin opinnot Tallinnan yliopistossa (2010–2015), opiskellut Terapian ja psykoterapian yksityisessä oppilaitoksessa Tallinnassa (2008–2011) ja suorittanut perheterapian perusopinnot (2016). Janella on transpersonaalisen psykoterapeutin tutkinto (2016).

Jane on panostanut paljon osaamisensa täydentämiseen osallistumalla erilaisiin alan koulutuksiin. Ensimmäisen korkeakoulututkintonsa Jane suoritti Viron taidekorkeakoulussa.

Psykologin ja terapeutin työssään Jane hyödyntää useita eri menetelmiä auttaakseen asiakkaitaan käsittelemään ja pääsemään eroon stressistä, depressiosta, erilaisista ahdistusoireyhtymistä tai muista elämän kriiseistä. Jokainen meistä on ainutlaatuinen, joten Jane valitsee asiakkaalle sopivimmat terapiamuodon ja hyödyntää terapiassa myös omaa elämänkokemustaan.

Työkielet: viro, englanti

Jane Rannamets-Heinsalu
Rein Heinsalu

Rein Heinsalu Psykologi-terapeutti

Rein Heinsalu on opiskellut psykologiaa Nord Akadeemia -korkeakoulussa (2010) ja Tallinnan yliopiston maistenrintutkinnon koulutusohjelmassa (2010-2014). Lisäksi Rein on opiskellut transpersonaalista psykoterapiaa SACH International -oppilaitoksessa (2006–2009). Rein arvostaa jatkuvaa osaamisen täydentämistä ja osallistuu vuosittain useisiin alan seminaareihin ja kursseille. Reinillä on Euroopan transpersonaalisen terapian liiton myöntämä tutkinto psykoterapiassa, ja hän on suorittanut IMAGO-parisuhdeterapiakoulutuksen. Rein toimii myös kiinalaisen voimistelun nei-kung opettajana. Ensimmäisen korkeakoulututkintonsa Rein suoritti Pietarin teatteri-, musiikki- ja elokuvainstituutissa (1978).

Työssään psykologi-terapeuttina Rein auttaa potilaita käsittelemään ja selviämään kriiseistä, ahdistuneisuudesta, unettomuudesta, depressiosta, parisuhdeongelmista, psykosomaattisista oireista ja löytämään uudestaan tasapainon elämässään.

Työkielet: viro, englanti, venäjä

Helle Nurmsalu Naisten fysioterapeutti

Helle Nurmsalu on valmistunut Tarton terveydenhuollon korkeakoulusta (2006) ja Tarton yliopistosta (2009) pääaineena fysioterapia. Helle pitää itsensä täydentämistä erittäin tärkeänä, minkä vuoksi hän osallistuu joka vuosi moniin konferensseihin ja seminaareihin. Helle on julkaissut monia tieteellisiä artikkeleita keskosten liikkeiden kehityksestä. Hän kuuluu Viron fysioterapeuttiliittoon.

Helle Nurmsalun lääketieteellinen mielenkiinnon kohde on naisten synnytyksen jälkeinen palautumisprosessi, suorien vatsalihasten erkaantumiseen ja lantionpohjalihaksiin liittyvät ongelmat.

Fysioterapeuttina Hellelle on hyvin tärkeää neuvonta ja se, että ihminen itse käsittää oman roolinsa palautumisprosessissa. Jokaisen tavoitteen eteen tulee tehdä itse töitä, fysioterapeutti on ammattitaitoinen neuvoja ja saattaja matkalla kohti pysyviä tuloksia.

Työkielet: viro, englanti

Varaa aika

Naisten fysioterapeutti Helle Nurmsalun vanhempainloman vuoksi vastaanottoaikoja on v. 2019 rajoitetusti.

Helle Nurmsalu
Maris Perendi

Maris Perendi Fysioterapeutti

Maris Perendi on valmistunut Tarton yliopistosta (2012) pääaineenaan fysioterapia ja suorittaa parhaillaan maisterintutkintoa Brightonin yliopistossa fysio- ja manuaaliterapiasta. Mariselle itsensä täydentäminen on hyvin tärkeää, minkä vuoksi hän osallistuu alan eri koulutuksiin ja seminaareihin.

Maris kuuluu Englannin fysioterapeuttiliittoon ja on Health and Care professions councilin jäsen.

Fysioterapeuttina Maris Perendille on tärkeää terveysongelman syyn selvittäminen ja neuvonta, jotta palautuminen olisi nopeampaa ja uusilta vammoilta ja terveysongelmilta vältyttäisiin. Henkilökohtainen lähestyminen mahdollistaa ihmisen toiveiden ja tavoitteiden huomioimisen.

Työkielet: viro, englanti, venäjä

Varaa aika

Kaja Ölluk Puheterapeutti

Kaja Ölluk on valmistunut erityisopettajaksi ja puheterapeutiksi Tarton yliopistosta (1994). Kaja on suorittanut myös puheterapeutin ammattitutkinnon (2013).

Kajalle oman osaamisen täydentäminen on hyvin tärkeää ja hän osallistuu vuosittain useisiin alan kongresseihin ja koulutuksiin. Kaja kuuluu myös Viron erityisopettajien liittoon.

Puheterapeutin työssään Kaja Ölluk auttaa erilaisista puhehäiriöistä kärsiviä henkilöitä tulemaan toimeen arjessa auttamalla heitä kehittämään puhettaan ja puheenymmärrystä. Kaja selvittää puhehäiriön syyn, tutkii henkilön suullisen ja kirjallisen puhetaidon ja puheenymmärryksen ja ohjaa potilaan puheterapiaan häiriön korjaamista ja lievittämistä varten.

Työkieli: viro

Kaja Ölluk
Anneli Kõiv

Anneli Kõiv Ravitsemusneuvoja

Anneli Kõiv on suorittanut Annely Sootsin terveydenhuolto-oppilaitoksen ravitsemusterapian perustutkinnon (2016) ja täydentänyt osaamistaan osallistumalla kiinalaisen lääketieteen teorialuennoille ja ravitsemukseen liittyville luennoille tri Rene Bürklandin terveysakatemian klinikalla (2009–2013). Lisäksi Anneli on opiskellut refleksologiaa Krautmanin terveysakatemiassa (2009).

Ensimmäisen korkeakoulututkinnon Anneli suoritti Tallinnan talouden alan ammattikorkeakoulussa, jossa hän opiskeli oikeustiedettä (1988). Anneli jatkoi alan opintoja myös EBS:n kansainvälisen liikkeenjohdon koulutusohjelmassa (2000).

Ravitsemusneuvojan työssään Anneli Kõiv neuvoo asiakkaitaan terveellisessä painonhallinnassa, päivittäisen terveellisen ruokavalion laadinnassa sekä terveissä elintavoissa.

Työkielet: viro, suomi, englanti

Triinu Stanford Mielenterveyskeskuksen liikejohtaja | Terveyspsykologi

Triinu Stanford on valmistunut brittiläisestä Strathclyden yliopistossa vuonna 2015 psykologiksi ja suorittanut Southamptonin yliopistossa terveyspsykologian maisteritutkinnon. Stanford on osallistunut alan konferensseihin ja seminaareihin Viron lisäksi Iso-Britanniassa. Hän on Viron terveydenedistämisseuran (Eesti Tervisedenduse Ühing) jäsen.

Triinu huolehtii työssään siitä, että Confidon mielenterveystiimi pystyisi tarjoamaan mahdollisimman laadukasta ja nopeaa tukea asiakkaiden arkeen. Hän uskoo, että monipuolisella ja henkilökohtaisella lähestymistavalla pystytään auttamaan ihmisiä, olivat heidän ongelmansa ja tavoitteensa miten erilaisia tahansa. Confidon tiimistä tai yhteistyökumppaneiden joukosta löytyy kullekin juuri oikea asiantuntija.

Terveyspsykologina Triinu auttaa kroonisesti sairaita ja heidän läheisiään. Tavoitteena on parantaa asiakkaan elämänlaatua, vahvistaa suhteita läheisiin ja auttaa häntä tulemaan sairautensa kanssa toimeen.

Työkielet: viro, englanti

Varaa aika
Triinu Stanford
Tiina Keskküla

Tiina Keskküla Coach

Tiina Keskküla on valmistunut Tallinnan pedagogisen instituutin (Tallinna Pedagoogiline Instituut) (1978) liikuntatieteellisestä tiedekunnasta, valmistunut ammatillisen psykologian yksityiskoulusta (Professionaalse Psühholoogia Erakool) (1998–2001) psykologisen konsultin ammattiin, suorittanut 6 kuukauden coach-ohjelman Neuro Leadership Groupissa (2016) saaden coachin RCC-pätevyyden ja kansainvälisen coaching-liiton akreditoiman ACC-lisenssin (2017).

Tiinan mielestä hyvän terveyden perusta on elinikäinen oppiminen ja aktiivinen elämään suhtautuminen ja hän osallistuu usein kansainvälisiin alan koulutuksiin.

Coachina Tiina yrittää auttaa ihmisiä pyrkimään kohti tavoitteita ja unelmia, tekemään tietoisia päätöksiä ja olemaan oman elämänsä herroja. Tiina työskentelee mielellään sellaisten ihmisten parissa, joilla on halu liikkua eteenpäin, ottaa vastaan haasteita, tuntea siitä riemua ja olla terve – riippumatta iästä tai ammattiasemasta.

Työkielet: viro, suomi, englanti, venäjä

Varaa aika

Janika Vaikjärv Yumeiho-terapeutti (Dan 3), hieroja

Janika Vaikjärv valmistunut Yumeiho Therapy School -oppilaitoksesta (2015–2016) ja hänellä on kansainvälinen Yumeiho-terapeutin toimilupa. Janika on myös suorittanut kvanttiterapiaopinnot Saksassa (2010–2012). Janika on suorittanut korkeakoulututkinnon Tallinnan teknillisessä yliopistossa ja opiskellut Isossa-Britanniassa sekä Uudessa-Seelannissa.

Janika on antanut erilaisia hoitoja jo vuosia ja auttaa Confidon potilaita tervehtymään ja huolehtimaan terveydestään Yumeiho-hoitojen avulla.

Vapaa-aikanaan Janika matkustelee ahkerasti ja myös kirjoittaa. Janika on kiivennyt Afrikan korkeimman vuoren Kilimanjaron (5895 m) huipulle seitsemän kertaa ja on julkaissut useita kirjoja.

Työkielet: viro, englanti

Janika Vaikjärv
Tiina Tammiste

Tiina Tammiste Hieroja-terapeutti

Tiina Tammiste ryhtyi opiskelemaan erilaisia hoitomuotoja ja hierontamenetelmiä kehittääkseen omaa osaamistaan, oppiakseen rentoutumaan ja edistääkseen terveyttään ja elämänlaatuaan. Tiina on opiskellut reiki-menetelmää (2009–2010), perinteistä hierontaa, kvanttikosketusterapiaa, Access Consiousness Bars -mentelmää (2012), Access Consiousness Body -mentelmää (2014), Lomi Lomi Nui -hierontaa (2015), MER-sidekudoshierontaa (2015), kraniosakraalista resonanssiterapiaa (2016) ja biodynaamista hengittämistä (2016).

Tiina on lämminhenkinen ja iloinen ihminen, joka haluaa auttaa lapsia ja aikuisia. Tiinan hoidot ja hieronnat auttavat palautumaan loukkaantumisista ja muista vaivoista sekä parantavat kehon omaa kykyä parantua, parantavat henkistä tasapainoa, vähentävät stressiä ja jännitteitä, lievittävät ahdistuneisuus- ja paniikkihäiriöitä ja virkistävät.

Työkielet: viro, suomi, venäjä

Liisi Juhe Sairaanhoitaja

Liisi Juhe on valmistunut Tallinnan terveydenhuollon ammattikorkeakoulusta sairaanhoitajaksi ja täydentänyt osaamistaan rokotuksiin liittyvissä koulutuksissa Virossa ja ulkomailla.

Liisi on osallistunut myös useisiin ruokavalioon ja elintapoihin liittyviin koulutuksiin, alkoholiriippuvuuteen ja lääkkeiden kliinisten tutkimusten suorittamiseen liittyviin koulutuksiin.

Perhelääkärin avustajana toimiva Liisi arvostaa työssään mahdollisuutta auttaa erilaisissa elämänvaiheissa olevia potilaita heidän terveytensä hoitamisessa. Liisi tekee myös sairaanhoitajan työhön liittyviä toimenpiteitä ja neuvoo potilaita.

Työkielet: viro, englanti

Liisi Juhe
Laura Nulk

Laura Nulk Sairaanhoitaja

Laura Nulk on opiskellut Tarton yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa (2010–2011) ja valmistunut sairaanhoitajaksi Tarton terveydenhuollon ammattikorkeakoulusta.

Lauralle oman osaamisen täydentäminen on tärkeää, ja hän on osallistunut useisiin ortopediaan ja fysioterapiaan liittyviin seminaareihin, pienten lasten kehitystä ja ravitsemusta käsitteleviin koulutuksiin sekä opiskellut unitutkimusten tekemistä. Laura on Viron sairaanhoitajaliiton jäsen.

Lauran mielestä toisesta ihmisestä huolehtiminen on todellista taidetta. Perhelääkärin avustajana työskentellessään Laura hyödyntää osaamistaan auttamalla potilaita huolehtimaan terveydestään ja parantamaan elämänlaatuaan. Laura arvostaa potilaan omaa kokemusta ja reagoimista sairauteen ja terveydestä huolehtimiseen ja ohjaa potilaita terveydestä huolehtimisessa ja sairauksista toipumisessa kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen pohjalta.

Työkielet: viro, englanti

Hille Alamaa Sairaanhoitaja

Hille Alamaa on valmistunut laborantiksi Tarton sairaanhoito-oppilaitoksesta (1986) ja suorittanut sairaanhoitajan perustutkinnon Tallinnan terveydenhuollon ammattikorkeakoulussa (2013). Hille on osallistunut useisiin immunologiaa ja alkoholiriippuvuutta käsitteleviin koulutuksiin sekä täydentänyt osaamistaan työterveydenhuollossa ja työturvallisuudessa.

Hille arvostaa työssään mahdollisuutta huolehtia ihmisistä ja heidän terveydestään, kykyä kuunnella potilaita ja neuvoa heitä parhaalla mahdollisella tavalla. Hillelle tärkeää on myös yksilöllinen suhtautuminen potilaisiin ja yhteistyö, sillä tärkeimpiä sairaanhoitajalta edellytettäviä ominaisuuksia ovat potilaskeskeisyys, myötäelämisen kyky, välittäminen ja oman työn arvostaminen.

Työkielet: viro, englanti

Hille Alamaa
Keiu-Karin Michelson

Keiu-Karin Michelson Sairaanhoitaja

Keiu-Karin Michelson on suorittanut Tallinnan terveydenhuollon korkeakoulussa sairaanhoitajan perus- ja täydennysopinnot (2012) ja täydentänyt koulutustaan monissa terveydenhuoltoalan täydennyskoulutuksissa.

Keiu-Karin on varma siitä, että kuten fyysinen terveys, myös henkinen terveys ja hyvinvointi ovat tärkeitä koko ihmisen elinkaaren ajan.

Sairaanhoitajana hän uskoo, että keskittyessään rohkaisemaan ihmisiä ja kasvattamaan heidän uskoaan itseensä, sairaanhoitaja voi parantaa merkittävästi ihmisten mielenterveyttä.

Työkielet: viro, englanti, venäjä

Kristel Luur Työterveyshuollon päällikkö

Kristel Luur on opiskellut matkailua ja hotelliyrittäjyyttä Tarton yliopiston Pärnun collegessa (2007), jossa hän on suorittanut liiketoiminnan ja projektijohtamisen tutkinnon (2018).

Kristel Luurilla on Viron laatuyhdistyksen (Eesti Kvaliteediühing) kelpoisuustodistus (Tallinnan teknillinen yliopisto, 2012). Hän on Viron laatuyhdistyksen jäsen.

Confidossa Kristel Luur toimii työterveysasiakkaiden edustajana, jonka tehtävänä on parantaa työterveysasiakkaiden kokemusta kehittämällä jatkuvasti prosesseja ja palvelua. Kristel Luurin työn tavoitteena on luoda vahva kumppanuus työnantajien kanssa työntekijöiden terveydestä huolehtimiseksi.

Kristel Luur
Katrin Lukk

Katrin Lukk Assistentti

Katrin Lukk on suorittanut Tarton yliopiston Pärnun oppilaitoksessa (Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž) matkailu- ja hotellialan liiketoiminnan loppututkinnon. Perusteellinen kiinnostus ihmisen terveyttä kohtaan vei hänet Viron hieronta- ja terapiahoitokouluun (Eesti Massaaži- ja Teraapiakool) opiskelemaan hierontaterapeutiksi.

Katrinilla on kokemusta sekä hallintotyöstä että asiakaspalvelusta. Hän on työskennellyt Merimetsan terveyskeskuksessa ja samalla täydentänyt hierojan ammattiaan omaksumalla erilaisia hierontatekniikoita (Aqva Tai -vesihieronta, intialainen päähieronta, kuppaushieronta jne.)

Katrinin sydäntä lähellä on kaikki lääketieteeseen ja terveyteen liittyvä, terveellinen ajattelu- ja elämäntapa sekä kokonainen lähestymistapa terveyskysymyksiin.

Katrin uskoo Confidon konseptiin perinteisen ja täydentävän lääketieteen yhdistämisestä. Confidossa Katrin saa olla osana henkilökuntaa, joka ihmisten hoitamisen lisäksi myös ennaltaehkäisee sairauksia ja ylläpitää terveyttä.