Mielenterveys

Terapiat

Ahdistuneisuuden, unettomuuden, depression, kommunikointivaikeuksien ja muiden ongelmien ilmetessä kannatta hakeutua psykologin tai terapeutin vastaanotolle. Pitkään kestänyt ahdistuneisuus, riitaisuus ja väsymys vaikuttaa elimistön hormonitoimintaan, ja valitettavasti elimistö tottuu siihen samaan tapaan kuin esimerkiksi huonoon ryhtiin. Sama pätee riitaisiin ahdistaviin lähisuhteisiin – keho tottuu jatkuvaan jännitystilaan ja psyyke sietää häiriintyneen ihmissuhteen koukerot.

Psykosomaattiset oireet johtuvat suurelta osin psyykeen liittyvistä syistä. Mielialanvaihteluja ei tarvitse hoitaa pelkästään lääkityksellä, sillä on tärkeää tunnistaa myös piilevät syyt ja löytää voimavarat tilanteen ratkaisemiseen. Vaikeammissa tapauksissa on tärkeää yhdistellä eri hoitomuotoja eli käyttää lääkityksen lisäksi myös terapian tarjoamia mahdollisuuksia. Sopivan hoitotavan valitsee asiantuntija perehdyttyään potilaaseen ja suoritettuaan tarpeelliset tutkimukset

Tärkeää tietoa

 • Terapiassa hyödynnetään sekä yksilö-, parisuhde-, ryhmä- ja perheterapiaa.
 • Usein pysyvän lopputuloksen saavuttaminen edellyttää 10–15 terapiakäyntiä.
 • Yhden käynnin kesto riippuu käsiteltävästä ongelmasta ja sovitaan tapauskohtaisesti.

Ahdistuneisuus- ja paniikkihäiriöiden hoito

Ahdistuneisuushäiriöt ovat eräs yleisimpiä mielenterveysongelmia. Ahdistuneisuus- ja paniikkihäiriö haittaa tai jopa estää tehokkaan työskentelyn, opiskelun, sosiaalisen elämän tai parisuhteen säilymisen. Myös univaikeudet ovat yleisiä. Useat paniikkihäiriön kokeneet henkilöt pitävät sitä elämänsä pelottavimpana kokemuksena.

Kaikkia yleisimpiä ahdistuneisuushäiriöitä voidaan kuitenkin hoitaa erilaisilla terapioilla. Eräs tutkitusti toimiva ahdistuneisuushäiriön hoitomenetelmä on kognitiivinen käyttäytymisterapia.

Kenelle suositellaan terapiaa ja kenelle se sopii?

 • Ahdistuneisuushäiriöön liittyvät ongelmat voivat ilmetä eri tavalla ja johtua eri asioista. Esimerkkejä näistä ovat hallitsematon murehtiminen, pakonomaiset ajatukset, sosiaaliset tilanteet, terveysongelmat ja erilaiset pelkotilat.
 • Syystä huolimatta ahdistuneisuushäiriön syyt voidaan selvittää ja niitä voidaan hoitaa tehokkaasti.
 • Kohtuuden rajoissa pysyvä ahdistus on normaalia useammassakin elämäntilanteessa, mutta jos ahdistuneisuuden määrä, kesto ja ilmenemistiheys haittaa arjesta selviytymistä, on syytä hakeutua asiantuntijan vastaanotolle

Mitä terapiasta kannattaa tietää?

 • Kognitiivinen käyttäytymisterapia keskittyy ahdistuneisuutta ylläpitävien tekijöiden määrittämiseen ja terapiassa opetellaan tehokkaampia tapoja ahdistuneisuuden käsittelyyn.
 • Psykodynaamiset ja dialektiset terapiat vaikuttavat alitajuntaan ja vakiintuneisiin ajattelutapoihin.
 • Terapia on tuloksellista silloin, kun potilas ja psykologi tekevät yhteistyötä ja potilas osallistuu hoitoon aktiivisesti, on valmis näkemään vaivaa ja noudattamaan suosituksia ja harjoittelemaan uusia toimintatapoja.
 • Edistyminen voi olla hidasta erityisesti silloin, kun ongelmat ovat kestäneet pitkään ja juurtuneet syvälle. Terapia auttaa ja opettaa tulemaan toimeen ongelmien kanssa toivottomuuden ja motivaation katoamisen välttämiseksi ja entisiin, haitallisiin toimintatapoihin palaamisen välttämiseksi.
 • Yksi käynti kestää yleensä 60 minuuttia. Pysyvä lopputulos saavutetaan yleensä 10–15 säännöllisen hoitokerran jälkeen.
 • Kliinisen psykologin vastaanotolla maksaa 80 euroa, perhelääkärin lähetteellä omavastuun osuus on 45 euroa. Psykologi-terapeutin vastaanotto maksaa 70 euroa

Jos pelosta on tullut alituinen seuralainen, kannatta hakeutua psykologin vastaanotolle.
 • Margus LaurikMargus Laurik
 • Kai RohulaidKai Rohulaid
 • Jane Rannamets-HeinsaluJane Rannamets-Heinsalu
 • Rein Heinsalu Rein Heinsalu

Margus Laurik

Kliininen psykologi
Viro, englanti Lue lisää »

Kai Rohulaid

Kliininen psykologi
Viro, venäjä, englanti

Jane Rannamets-Heinsalu

Psykologi-terapeutti
Viro, englanti Lue lisää »

Rein Heinsalu

Psykologi-terapeutti
Viro, englanti, venäjä Lue lisää »
 • Jane Rannamets-HeinsaluJane Rannamets-Heinsalu
 • Rein Heinsalu Rein Heinsalu

Jane Rannamets-Heinsalu

Psykologi-terapeutti
Viro, englanti Lue lisää »

Rein Heinsalu

Psykologi-terapeutti
Viro, englanti, venäjä Lue lisää »

Parisuhdeterapia

Suuri onnen tunne ja tyytyväisyys sekä niiden vastakohdat viha, pettymys ja toivottomuus liittyvät usein parisuhteeseen. Parisuhdeterapian tavoitteena on löytää parhaat mahdolliset keinot parisuhteessa ilmenevien ongelmien ratkaisemiseen ja luoda olosuhteet laadukkaalle parisuhteelle.

Confidossa voi käydä kliinisen psykologin ja psykologi-terapeuttien vastaanotolla, jotka hyödyntävät työssään imago-parisuhdeterapian menetelmiä ja tunteita painottavaa terapiaa (EFT). Jos jännitteet ovat jatkuneet pitkään, parisuhdeterapiassa voi harjoitella myös sujuvaa ja turvallista ongelmista keskustelemista.

Parisuhdeterapiaa suositellaan silloin, kun

 • parisuhteessa on ongelmia
 • riitelette jatkuvasti
 • mustasukkaisuutta ja uskottomuutta ilmenee
 • olette erimieltä lasten kasvattamisesta
 • seksiä on harvoin tai liian vähän
 • riitelette rahasta
 • harkitsette avioeroa

Mitä parisuhdeterapiasta kannattaa tietää?

 • Parisuhdeterapia tapahtuu osapuolille neutraalissa paikassa rauhallisen ilmapiirin vallitessa, jonka varmistaa terapeutti.
 • Parisuhdeterapeutti ei arvostele kumpaakaan osapuolta vaan auttaa löytämään voimavaroja tilanteen ratkaisemiseksi.
 • Osa parisuhdeterapiasta on käyttäytymismallien harjoittelua eli osapuolet opettelevat toimimaan tavalla, joka auttaa välttämään riitelyn.
 • Yleensä terapiassa käydään useita kertoja.
Terapian hinta 90 €
Kesto 60 minuuttia
Jotta parisuhdeterapiasta olisi mahdollisimman paljon hyötyä, molempien osapuolten on haluttava jatkaa suhdetta.

Henkilökohtainen coaching

Coaching on toimintaan suunnattua yhteistyötä, joka psykoterapiasta menneisyyden kuvioiden käsittelemisestä poiketen keskittyy siihen, missä olet nyt ja miten voit saavuttaa tavoitteesi.

Coaching on matka kohti positiivista kehitystä ajattelutavan muuttamisen kautta. Coaching on monessa mielessä kuin urheilutreenit. Jos haluat kehittää fyysisiä kykyjäsi, valmentaja auttaa laatimaan harjoitusohjelman ja seuraa tavoitteitasi silmällä pitäen sen täyttämistä. Coaching eli matka kohti positiivista kehitystä ajattelutavan muuttamisen kautta toimii melko samalla tavalla.

Coach auttaa pysymään valitulla tiellä, tuomalla yhteistyöhön objektiivisuutta ja rehellisyyttä, säännöllistä toimintaa ja vastuullisuutta, avointa ajattelua ja tukea. Sinulta coach odottaa omistautumista yhteistyölle, avoimuutta uusille ideoille ja sovittujen tehtävien täyttämistä. Coachingin hinta on 90 euroa, kesto 1 tunti. Ensimmäisen konsultaation hinta on 50 euroa.

Coaching on arvokas sijoitus, jos haluat:

 • saada selvyyttä uran ja henkilökohtaisen elämän valintoihin,
 • asettaa itsellesi selkeitä tavoitteita,
 • laatia suunnitelman asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi,
 • ottaa vastaan haasteita.

Varaa aika
Tiina Keskküla

Tiina Keskküla

Coach (ACC)
Viro, suomi, englanti, venäjä
Lue lisää »
 • Jane Rannamets-HeinsaluJane Rannamets-Heinsalu
 • Rein Heinsalu Rein Heinsalu

Jane Rannamets-Heinsalu

Psykologi-terapeutti
Viro, englanti Lue lisää »

Rein Heinsalu

Psykologi-terapeutti
Viro, englanti, venäjä Lue lisää »

Psykologin/terapeutin vastaanotto

Psykologit ja terapeutit hyödyntävät työssään erilaisia interaktiivisia psykoterapian menetelmiä (ACT, dialektinen terapia, hypnoterapia jne.) auttaakseen potilaitaan löytämään tarvittavat voimavarat stressin, depression, ahdistuneisuushäiriöiden, riippuvuuksien, parisuhdekriisien ja psykosomaattisten oireiden (myös univaikeudet) käsittelyyn ja niistä eroon pääsemiseen.

Terapiassa voi opetella rentoutumaan, keskittymään, toimimaan tietoisesti ja arvostamaan itseään entistä paremmin. Sopiva menetelmä valitaan hoidettavan ongelman mukaan. Nuorille on omat menetelmänsä.

Psykologit ja terapeutit auttavat selvittämään psyyken solmukohdat, opettavat hengitystekniikoiden, ajatusten ja mielikuvaharjoittelun avulla muuttamaan tarvittavia vakiintuneita toimintamalleja. Vastaanottomaksu on 70 euroa ja vastaanotto kestää 60 minuuttia.

Varaa aika
Terapiassa voi opetella rentoutumaan, keskittymään, hallitsemaan toimintaansa ja arvostamaan itseään entistä enemmän.

Vibroakustinen hoito

Vibroakustisessa hoidossa (VAT) on potilaan kehoon ja mieleen pystytään vaikuttamaan tuntoaistin kautta matalataajuuksisilla ääniaalloilla ja kuuloaisti kautta musiikilla tai luonnollisella äänitaustalla. Äänihoidolla on mahdollista vähentää kiputiloja, kehon jännityksiä, psykosomaattisia vaivoja ja psyykkisiä häiriöitä.

Hoidon aikana asiakas makaa selällään patjalla ja tuntee patjaan asennetuista äänielementeistä tulevan rentouttavan äänivärähtelyn. Samalla hän kuulee rauhoittavaa taustamusiikkia tai luonnon äänimaailman. Parhaat tulokset äänihoidolla saavutetaan kuureina, joihin kuuluu 3–5 hoitokertaa viikossa.

Vibroakustinen hoito helpottaa ja vähentää seuraavia oireita:

 • kivut ja säryt
 • lihasjännitys ja jäykkyys
 • Parkinsonin ja Alzheimerin taudin oireett
 • hengitysvaikeudet
 • kohonnut verenpaine
 • stressi ja uupumus
 • psykologiset häiriöt, kuten ahdistus, unettomuus, itsetuhoinen käytös, autistisuus ja masennus. Hoito parantaa myös kehontuntemusta ja kehon aistimiskykyä.

Älä tule äänihoitoon, mikäli sinulla on verenpainetauti, mahahaava, akuutti tulehdus, sydämentahdistin, sydämen rytmihäiriöitä, veritukosriski, sappikivet, munuais- tai virtsakivet tai -hiekkaa tai jos olet raskaana.

Mahdollisuus suorittaa hoito/terapia 10 hoitokerran kuurina, jonka hinta on 250 €.

Hoidon hinta 30 €
Kesto 45 minuuttia
Varaa aika
Silja Tina

Silja Tina

Mielenterveyshoitaja
Viro, englanti, venäjä