Mielenterveys

Terapiat

Ahdistuneisuuden, unettomuuden, depression, kommunikointivaikeuksien ja muiden ongelmien ilmetessä kannatta hakeutua psykologin tai terapeutin vastaanotolle. Pitkään kestänyt ahdistuneisuus, riitaisuus ja väsymys vaikuttaa elimistön hormonitoimintaan, ja valitettavasti elimistö tottuu siihen samaan tapaan kuin esimerkiksi huonoon ryhtiin. Sama pätee riitaisiin ahdistaviin lähisuhteisiin – keho tottuu jatkuvaan jännitystilaan ja psyyke sietää häiriintyneen ihmissuhteen koukerot.

Psykosomaattiset oireet johtuvat suurelta osin psyykeen liittyvistä syistä. Mielialanvaihteluja ei tarvitse hoitaa pelkästään lääkityksellä, sillä on tärkeää tunnistaa myös piilevät syyt ja löytää voimavarat tilanteen ratkaisemiseen. Vaikeammissa tapauksissa on tärkeää yhdistellä eri hoitomuotoja eli käyttää lääkityksen lisäksi myös terapian tarjoamia mahdollisuuksia. Sopivan hoitotavan valitsee asiantuntija perehdyttyään potilaaseen ja suoritettuaan tarpeelliset tutkimukset

Tärkeää tietoa

 • Terapiassa hyödynnetään sekä yksilö-, parisuhde-, ryhmä- ja perheterapiaa.
 • Usein pysyvän lopputuloksen saavuttaminen edellyttää 10–15 terapiakäyntiä.
 • Yhden käynnin kesto riippuu käsiteltävästä ongelmasta ja sovitaan tapauskohtaisesti.

Ahdistuneisuus- ja paniikkihäiriöiden hoito

Ahdistuneisuushäiriöt ovat eräs yleisimpiä mielenterveysongelmia. Ahdistuneisuus- ja paniikkihäiriö haittaa tai jopa estää tehokkaan työskentelyn, opiskelun, sosiaalisen elämän tai parisuhteen säilymisen. Myös univaikeudet ovat yleisiä. Useat paniikkihäiriön kokeneet henkilöt pitävät sitä elämänsä pelottavimpana kokemuksena.

Kaikkia yleisimpiä ahdistuneisuushäiriöitä voidaan kuitenkin hoitaa erilaisilla terapioilla. Eräs tutkitusti toimiva ahdistuneisuushäiriön hoitomenetelmä on kognitiivinen käyttäytymisterapia.

Kenelle suositellaan terapiaa ja kenelle se sopii?

 • Ahdistuneisuushäiriöön liittyvät ongelmat voivat ilmetä eri tavalla ja johtua eri asioista. Esimerkkejä näistä ovat hallitsematon murehtiminen, pakonomaiset ajatukset, sosiaaliset tilanteet, terveysongelmat ja erilaiset pelkotilat.
 • Syystä huolimatta ahdistuneisuushäiriön syyt voidaan selvittää ja niitä voidaan hoitaa tehokkaasti.
 • Kohtuuden rajoissa pysyvä ahdistus on normaalia useammassakin elämäntilanteessa, mutta jos ahdistuneisuuden määrä, kesto ja ilmenemistiheys haittaa arjesta selviytymistä, on syytä hakeutua asiantuntijan vastaanotolle

Mitä terapiasta kannattaa tietää?

 • Kognitiivinen käyttäytymisterapia keskittyy ahdistuneisuutta ylläpitävien tekijöiden määrittämiseen ja terapiassa opetellaan tehokkaampia tapoja ahdistuneisuuden käsittelyyn.
 • Psykodynaamiset ja dialektiset terapiat vaikuttavat alitajuntaan ja vakiintuneisiin ajattelutapoihin.
 • Terapia on tuloksellista silloin, kun potilas ja psykologi tekevät yhteistyötä ja potilas osallistuu hoitoon aktiivisesti, on valmis näkemään vaivaa ja noudattamaan suosituksia ja harjoittelemaan uusia toimintatapoja.
 • Edistyminen voi olla hidasta erityisesti silloin, kun ongelmat ovat kestäneet pitkään ja juurtuneet syvälle. Terapia auttaa ja opettaa tulemaan toimeen ongelmien kanssa toivottomuuden ja motivaation katoamisen välttämiseksi ja entisiin, haitallisiin toimintatapoihin palaamisen välttämiseksi.
 • Yksi käynti kestää yleensä 60 minuuttia. Pysyvä lopputulos saavutetaan yleensä 10–15 säännöllisen hoitokerran jälkeen.
 • Ensikäynti kliinisen psykologin vastaanotolla maksaa 70 euroa ja seuraavat käynnit 50 euroa. Perhelääkärin lähetteellä omavastuun osuus on 20 euroa. Psykologi-terapeutin vastaanotto maksaa 70 euroa

Jos pelosta on tullut alituinen seuralainen, kannatta hakeutua psykologin vastaanotolle.
 • Ann-Liis OjaotsAnn-Liis Ojaots
 • Margus LaurikMargus Laurik
 • Jane Rannamets-HeinsaluJane Rannamets-Heinsalu
 • Rein Heinsalu Rein Heinsalu

Ann-Liis Ojaots

Kliininen psykologi
Viro

Margus Laurik

Kliininen psykologi
Viro, englanti Lue lisää »

Jane Rannamets-Heinsalu

Psykologi-terapeutti
Viro, englanti Lue lisää »

Rein Heinsalu

Psykologi-terapeutti
Viro, englanti, venäjä Lue lisää »
 • Margus LaurikMargus Laurik
 • Jane Rannamets-HeinsaluJane Rannamets-Heinsalu
 • Rein Heinsalu Rein Heinsalu

Margus Laurik

Kliininen psykologi
Viro, englanti Lue lisää »

Jane Rannamets-Heinsalu

Psykologi-terapeutti
Viro, englanti Lue lisää »

Rein Heinsalu

Psykologi-terapeutti
Viro, englanti, venäjä Lue lisää »

Parisuhdeterapia

Suuri onnen tunne ja tyytyväisyys sekä niiden vastakohdat viha, pettymys ja toivottomuus liittyvät usein parisuhteeseen. Parisuhdeterapian tavoitteena on löytää parhaat mahdolliset keinot parisuhteessa ilmenevien ongelmien ratkaisemiseen ja luoda olosuhteet laadukkaalle parisuhteelle.

Confidossa voi käydä kliinisen psykologin ja psykologi-terapeuttien vastaanotolla, jotka hyödyntävät työssään imago-parisuhdeterapian menetelmiä ja tunteita painottavaa terapiaa (EFT). Jos jännitteet ovat jatkuneet pitkään, parisuhdeterapiassa voi harjoitella myös sujuvaa ja turvallista ongelmista keskustelemista.

Parisuhdeterapiaa suositellaan silloin, kun

 • parisuhteessa on ongelmia
 • riitelette jatkuvasti
 • mustasukkaisuutta ja uskottomuutta ilmenee
 • olette erimieltä lasten kasvattamisesta
 • seksiä on harvoin tai liian vähän
 • riitelette rahasta
 • harkitsette avioeroa

Mitä parisuhdeterapiasta kannattaa tietää?

 • Parisuhdeterapia tapahtuu osapuolille neutraalissa paikassa rauhallisen ilmapiirin vallitessa, jonka varmistaa terapeutti.
 • Parisuhdeterapeutti ei arvostele kumpaakaan osapuolta vaan auttaa löytämään voimavaroja tilanteen ratkaisemiseksi.
 • Osa parisuhdeterapiasta on käyttäytymismallien harjoittelua eli osapuolet opettelevat toimimaan tavalla, joka auttaa välttämään riitelyn.
 • Yleensä terapiassa käydään useita kertoja.
Terapian hinta 90 €
Kesto 60 minuuttia
Jotta parisuhdeterapiasta olisi mahdollisimman paljon hyötyä, molempien osapuolten on haluttava jatkaa suhdetta.