Erikoislääkärit

Confidossa potilaita ottavat vastaan kaikkien yleisimpien erikoisalojen erikoislääkärit, jotka neuvovat terveydestä huolehtimiseen liittyvissä asioissa ja diagnosoivat sekä hoitavat sairauksia, antavat asiantuntijalausuntoja jo tehdyistä diagnooseista ja seuraavat kroonisia sairauksia säännöllisissä tarkastuksissa. Erikoislääkärin vastaanotolle on varattava aika.

Ajan varaamisen jälkeen on maksettava tilatun palvelun ennakkomaksu. Ennakkomaksu auttaa välttämään vastaanotolle saapumatta jättämiset ja varaamasi aika voidaan antaa toiselle potilaalle.

Tärkeää tietoa

 • Vastaanotolle voi tulla ilman lähetettä ja sinua palvellaan nopeammin kun julkisella puolella.
 • Saavu vastaanotolle 10 minuuttia aikaisemmin.
 • Käy huolellisesti läpi kaikki sairautesi ja oireesi: milloin oireet ilmenivät ja ovatko ne muuttuneet.
 • Ota mukaan kaikki sairaskertomukseen liittyvät tutkimustulokset ja lausunnot, jos sinulla on sellaisia.
 • Jos käytät lääkitystä, mieti tarkkaan mitä lääkkeitä olet ottanut ja miten ne vaikuttivat oloosi ja terveyteesi ja millaisia hoito-ohjeita olet noudattanut.

Endokrinologin vastaanotto

Endokrinologi diagnosoi ja hoitaa erilaisia hormoneja tuottaviin elimiin (aivolisäke, kilpirauhanen, lisämunuaiset, sukupuolirauhaset, haima) liittyviä sairauksia. Nämä rauhaset ovat tärkeitä elimistön vakaan toiminnan varmistajia.

Hormoneja tuottaviin rauhasiin liittyvät sairaudet aiheuttavat hormonien yli- tai alituotantoa, mikä puolestaan haittaa elimistön normaalia toimintaa. Yleisimmät sairaudet ovat erilaiset kilpirauhasen sairaudet ja diabetes.

Confidossa endokrinologi ottaa vastaan, neuvoo, diagnosoi ja hoitaa diabetespotilaita ja muita endokrinologisia sairauksia sairastavia potilaita. Tarvittaessa potilaille määrätään täydentäviä testejä ja lisätutkimuksia. Vastaanottomaksu on 100 euroa.

Varaa aika
Endokrinologian pyrin aina saamaan elimistösi tasapainoon.
Tatjana Toomsoo

Dr Tatjana Toomsoo

Endokrinologi
Viro, englanti, venäjä Lue lisää »
Edward Laane

Edward Laane

Hematologi
Viro, englanti, venäjä Lue lisää »

Hematologin vastaanotto

Hematologi diagnosoi ja hoitaa erilaisia veren tuottamisesta vastaavaan elimistöön liittyviä sairauksia, jollaisia ovat esimerkiksi myelooma, leukemia ja anemia. Vereen liittyvät sairaudet ovat harvinaisia, mutta yhteistyössä muiden lääkäreiden kanssa hematologit pystyvät erottamaan useita leukemian ja lymfooman eri muotoja. Riittävän varhaisessa vaiheessa aloitettu hoito auttaa pelastamaan myös näitä vakavia sairauksia sairastavat potilaat ja saamaan sairauden hallintaan.

Hyvänlaatuisia vereen liittyviä sairauksia, kuten esimerkiksi raudanpuutetta, diagnosoivat ja hoitavat pääasiassa perhelääkärit.

Hematologin vastaanotolle kannattaa tulla silloin, kun diagnoosista tai hoitosuunnitelmasta halutaan saada asiantuntijan lausunto, asiantuntija-apua tarvitaan sairauden hoidossa, kroonisen sairauden seurannassa ja säännöllisissä tarkastuksissa. Vastaanotolle kannattaa aina ottaa mukaan aiempien verikokeiden tulokset ja muiden tutkimusten tulokset. Vastaanottomaksu on 100 euroa.

Varaa aika
Vereen liittyvien sairauksien hoidossa on edistetty huomattavasti lääketieteen kehittyessä, ja hoitomahdollisuudet sekä hoitotulokset ovat parantuneet merkittävästi.

Kirurgin vastaanotto

Kirurgisten sairauksien diagnosointi ja hoito. Kirurgin vastaanotolle kannattaa varata aika silloin, kun tarvitset asiantuntijalausunnon diagnoosista tai hoitosuunnitelmasta tai konservatiivisten ja kirurgisten hoitomahdollisuuksien selvittämiseksi ja myös toimenpiteen jälkeen tehtävään tarkastukseen.

Andre Trudnikov hoitaa pääasiassa kirurgisia potilaita, ja Confidossa hän ottaa vastaan painonhallintakirurgiaa suunnittelevia potilaita sekä esittelee potilaille toimenpiteen vaaroja ja sen edellyttämiä välttämättömiä elintapojen muutoksia. Vastaanottomaksu on 100 euroa.

Varaa aika
Varaa aika kirurgin vastaanotolle, jos tarvitset asiantuntijalausunnon diagnoosista tai hoitosuunnitelmasta tai haluat selvittää kirurgiset hoitomahdollisuudet.
Andre Trudnikov

Andre Trudnikov

Kirurgi
Viro, englanti, venäjä Lue lisää »
Erve Sõõru

Erve Sõõru

Keuhkolääkäri ja unilääkäri
Viro, suomi, englanti, venäjä Lue lisää »

Keuhkolääkärin vastaanotto

Keuhkolääkäri diagnosoi ja hoitaa keuhkojen ja hengitysteiden sairauksia, antaa asiantuntijalausuntoja diagnooseista ja hoitosuunnitelmista, seuraa kroonisten sairauksien hoitoa ja tekee hoitoon liittyviä jälkitarkastuksia sekä selvittää sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon liittyviä mahdollisuuksia.

Tarvittaessa keuhkolääkäri tekee myös keuhkojen tilavuusmittauksia ja ohjaa potilaan tarpeellisiin lisätutkimuksiin.

Keuhkolääkärin puoleen kannattaa kääntyä keuhkojen tai hengitysteiden sairauksia epäiltäessä (astma, krooninen keuhkojen vajaatoiminta, keuhkoputkentulehdus jne.), hengitysteiden allergioiden tutkimista varten sekä nukkumiseen liittyvien ongelmien ollessa kyseessä. Vastaanottomaksu on 70 euroa.

Varaa aika
Keuhkolääkäri auttaa helpottamaan astmasairailla yleistä yleistä yskää sekä ns. tupakkayskää.

Korva-, nenä- ja kurkkulääkärin vastaanotto

Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri hoitaa sekä lapsia että aikuisia.

Vastaanotolle kannattaa varata aika silloin, kun oireita ilmenee tai epäilet vakavaa tai kroonista korva-nenä ja kurkkutautia, nenän kautta hengittäminen on ongelmallista tai nenästä vuotaa usein verta tai jos tarvitset asiantuntilausunnon nielurisojen tai kitarisojen poistosta tai jos sinulla on hengitysvaikeuksia unen aikana.

Vastaanotolla korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri tutkii potilaan, arvioi oireet ja määrää tarvittavat lisätutkimukset. Tarvittaessa lääkäri ohjaa potilaan kuulon tutkintaan. Vastaanottomaksu on 70 euroa.

Varaa aika 

 • Ene MillerEne Miller
 • Mari RõigasMari Rõigas
 • Mare KalvetMare Kalvet

Ene Miller

Korva-, nenä- ja kurkkulääkäri
Viro, suomi, englanti, venäjä, espanja Lue lisää »

Mari Rõigas

Korva-, nenä- ja kurkkulääkäri
Viro, englanti, venäjä, suomi

Mare Kalvet

Korva-, nenä- ja kurkkulääkäri
Estonian, Finnish, English, Russian
Tri Margarita Rebrov

Tri Margarita Rebrov

Silmälääkäri
Viro, venäjä
Lue lisää »

Silmälääkärin konsultaatio

Silmälääkärin suorittama säännöllinen silmien tarkastus on tärkeää silmäsairauksien ehkäisyssä. Ehkäisevien tarkastusten avulla pystyt itse tekemään paljon silmiesi hyväksi.

Confidossa silmälääkäri ehkäisee silmäsairauksia, silmäsairautta epäillessä ohjaa tarvittaessa tarkempiin tutkimuksiin ja konsultoi hoito-ohjelmassa.

Silmälääkäriin tulisi ehdottomasti mennä, jos sinulla on jokin näköön liittyvä ongelma (esim. näöntarkkuuden heikentyminen tai tulehdus silmissä). Monet vakavat silmäsairaudet sekä monissa sairauksissa (sokeritauti, kilpirauhas- ja nivelongelmat) esiintyvät ongelmat ovat kivuttomia ja oireettomia. Silmälääkäri voi auttaa ainoastaan silloin, kun ongelmaan puututaan ajoissa.

Konsultaatioon ovat tervetulleita lapset sekä aikuiset. Konsultaation hinta aikuisille 70 euroa, lapsille (alle 16 v.) 45 euroa.

Varaa aika
Monet sairaudet voivat aiheuttaa silmävammoja ja ainoastaan säännöllinen silmien tarkastus auttaa havaitsemaan silmäongelmat ajoissa ja aloittamaan hoidon.

Gynekologin vastaanotto

Naistentautien erikoislääkäri eli gynekologi hoitaa naistentauteja ja huolehtii sukupuolitautien ennaltaehkäisystä, diagnosoinnista, hoidoista ja perhesuunnitteluun liittyvistä asioista, raskauden ehkäisystä ja raskauden toteamisesta sekä menopaussiin liittyvästä hoidosta.

Useille naistentaudeille on ominaista niiden hidas kehittyminen ja vakavammat oireet ilmenevät vasta sairauden edetessä. Vain säännölliset tarkastukset ja tutkimukset auttavat havaitsemaan sairaudet ajoissa. Tästä syystä naisten on käytävä säännöllisesti tarkastuksissa.

Ensimmäisen kerran tarkastuksessa tulisi käydä ennen sukupuolielämän aloittamista ehkäisyyn liittyvän neuvonnan saamista varten. Myöhemmin säännöllisissä tarkastuksissa kannattaa käydä kerran vuodessa. Jos sairauksia ilmenee tai jos kuulut riskiryhmään, tarkastuksissa on käytävä useammin. Tästä sovitaan erikseen hoitavan lääkärin kanssa. Vastaanottomaksu on 70 euroa.

Varaa aika
Useille naistentaudeille on ominaista niiden hidas kehittyminen ja vakavammat oireet ilmenevät vasta sairauden edetessä.
 • Ailen AluriAilen Aluri
 • Urve PappaUrve Pappa

Ailen Aluri

Gynekologi
Viro, Suomi, Englanti, Venäjä
Lue lisää »

Urve Pappa

Gynekologi
Viro, Englanti, Venäjä, Suomi
Margit Muliin

Margit Muliin

Munuaislääkäri
Viro, suomi, englanti, venäjä Lue lisää »

Munuaislääkärin vastaanotto

Munuaislääkäri diagnosoi ja hoitaa munuaissairauksia, laatii hoitosuunnitelmia ja seuraa potilaiden hoidon edistymistä ja antaa tarvittaessa asiantuntijalausunnon diagnoosista. Noin joka 10. ihmisellä on krooninen munuaisen vajaatoiminta, joka on salakavala ja hitaasti kehittyvä sairaus, joka voi jossain vaiheessa johtaa elinsiirtoon. Munuaislääkäri Muliin seuraa munuaispotilaiden hoidon edistymistä, auttaa laatimaan sopivan hoidon jotta sairaus etenisi mahdollisimman hitaasti, neuvoo sopivan ruokavalion laadinnassa ja elintavoissa sairauden vaikeusasteen huomioon ottaen.

Diabetesta sairastavilla ja verenpainepotilailla krooninen munuaisvaurio on usein hoidon komplikaatio. Tällaisten potilaiden hoidossa on tärkeätä löytää sellainen hoitomuoto, joka auttaa pitämään perussairauden kurissa munuaisten vaurioitumisen estämiseksi tai sen etenemisen hidastamiseksi. Munuaislääkärin vastaanotolle voi hakeutua ilman lähetettä. Vastaanottomaksu on 70 euroa.

Varaa aika

Munuaisilla on elimistössämme useita tärkeitä tehtäviä ja niiden toiminnan häiriintyminen tekee elämästä haasteellista. Tästä syystä hitaasti etenevän sairauden diagnosointi ja oikea hoito on äärimmäisen tärkeää: mitä aikaisemmin se tehdään, sitä parempaa hoitoa potilaalle voidaan tarjota.

Ihotautilääkärin vastaanotto

Dermatovenerologi diagnosoi erilaisia ihosairauksia, mukaan lukien erilaisten ihomuutosten diagnostiikka ja luomien tarkastus, laatii hoitosuunnitelman ja seuraa hoidon kulkua. Lääkäriltämme saa myös asiantuntija-arvion jo annetusta diagnoosista ja määrätystä hoidosta.

Vastaanotolle ovat tervetulleita yli 5-vuotiaat lapset ja aikuiset, joilla on jokin ihosairaus tai ihomuutos, jotka haluavat luomitarkastuksen tai joiden suvussa on esiintynyt ihokasvaimia. Tarvittaessa toteutetaan myös syylien, känsien, pehmeiden fibroomien ja muiden hyvänlaatuisten ihomuutosten jäädytys nestetypellä. Hinta on 100 euroa.

Klinikallamme tehdään lisäksi:

Varaa aika
Karin Hussar

Karin Hussar

Ihotautilääkäri, dermatovenerologi
Viro, englanti, venäjä Lue lisää »
Dr Toomas Toomsoo

Professori Toomas Toomsoo

Neurologi
Viro, englanti, venäjä, saksa Lue lisää »

Neurologin vastaanotto

Neurologin vastaanotolle kannattaa hakeutua hermojärjestelmän sairauksia hoidettaessa eli pään ja muiden alueiden kiputilojen diagnosointia ja hoitoa varten, asiantuntijalausunnon saamiseksi jo tehdystä diagnoosista tai hoitosuunnitelmista tai silloin, kun julkisen terveydenhuollon jonot ovat liian pitkät.

Yleisimmät neurologin diagnosoimat ja hoitamat sairaudet ovat halvaus, epilepsia, Parkinsonin tauti, lihasjännityksen aiheuttamat asentovirheet ja liikkeet, skleroosi, levottomien jalkojen oireyhtymä, hermojärjestelmän virustartunnat (meningiitti, enkefaliitti, borrelioosi) yms. Neurologimme neuvoo myös neurologisesta sairaudesta toivuttaessa sekä silloin, kun krooniseen sairauden kanssa täytyy opetella elämään. Vastaanottomaksu on 100 euroa.

Varaa aika
Tavoitteenani on diagnosoida sairaus tai auttaa potilasta hyväksymään se tosiasia, että mitään neurologista sairautta ei ole. Jos sairaus on diagnosoitu, löydän sopivan hoitomenetelmän ja laadin oireita lievittävät ohjeet arkea varten.

Neurokirurgin vastaanotto

Neurokirurgi hoitaa aivojen ja selkäytimen sekä tukirangan vaurioita, hermojärjestelmän kasvaimia sekä muita sairauksia. Yleisin neurokirurgin vastaanotolle saapumisen syy on alaselän tai kaulan alueen hermotulehdus, välilevyn pullistuma, selkärangan kanavan ahtauma yms. Neurokirurgi on erikoistunut kirurgisesti hoidettavien sairauksien ja vammojen diagnosointiin ja hoitoon.

Neurokirurgin vastaanotolle tullaan lähetteellä tai jos tutkimuksissa on havaittu hermojärjestelmän vaurioihin viittaavia tuloksia, jotka voivat edellyttää kirurgista hoitoa tai neurokirurgin lausuntoa. Tarvittaessa neurokirurgi määrää lisätutkimuksia. Confidossa neurokirurgi tekee hermojuuripuudutuksia. Tiettyjen vaurioiden itsekseen paraneminen on valitettavasti epätodennäköistä ja silloin tarvitaan kirurgista hoitoa. Vastaanottomaksu on 150 euroa.

Varaa aika
Hoidan pääasiassa selkä- ja jalkakipuihin liittyviä ongelmia päivittäisessä työssäni. Yleisin hoidettava vaiva on hermotulehdus.
Andres Asser

Andres Asser

Neurokirurgi
Viro, englanti, venäjä
Professori Margus Viigimaa

Professori Margus Viigimaa

Ennaltaehkäisevä sydänlääkäri, kardiologi
Viro, englanti, venäjä, saksa Lue lisää »

Ennaltahekäisevä sydänlääkärin vastaanotto

Sydänlääkärin vastaanotolla voi tarkistuttaa sydämensä terveyden. Sydämen kunto ja toiminta kannattaa tarkistuttaa erityisesti silloin, jos suvussa on ollut infarkteja tai aivoinfarkteja varhaisella iällä, teet istumatyötä ja työsi on stressaavaa, sinulla on ollut rintakipuja tai muita epäspesifejä oireita tai olet ylipainoinen jne.

Vastaanotolla lääkäri arvioi terveydentilasi perusteellisesti, kartoittaa sydän- ja verisuonitautien riskit, määrää lisätutkimuksia ja testejä tarvittaessa, kuten esimerkiksi EKG:n, rasitustestin, sydämen ultraäänitutkimuksen jne. Lääkäri myös neuvoo elintapoihin liittyvissä asioissa, jotta voit huolehtia sydämesi terveydestä ja välttää mahdolliset ongelmat ajoissa. Vastaanottomaksu on 120 euroa.

Varaa aika
Paras tulos saavutetaan yksilöllisellä lähestymistavalla ja neuvonnalla, sillä silloin jokaisen potilaan ainutlaatuiset tarpeet voidaan huomioida. Elintavoilla on merkitystä, sillä ne vaikuttavat huomattavasti sydämen terveyteen.

Kardiologin vastaanotto

Kardiologi eli sydänlääkäri diagnosoi ja hoitaa sydämen ja verenkiertoelimistön sairauksia ja antaa tarvittaessa asiantuntijalausunnon jo laaditusta diagnoosista ja hoitosuunnitelmasta sekä neuvoo sairaudesta toipumisessa ja vastaa vaativien kroonisten sairauksien seurannasta. Tarvittaessa lääkärit arvioivat vaivojen ja oireiden mahdollisia yhteyksiä sydänsairauksiin erotteludiagnostiikan avulla (sairaudet suljetaan pois vertailudiagnostiikan avulla.

Sydänlääkärin vastaanotolle kannattaa hakeutua silloin, kun hoitosuunnitelma tai hoitotulokset on arvioitava. Vastaanotolle kannattaa tulla myös silloin, kun hoidolla ei ole saavutettu haluttua tulosta, hoidon aikana ilmenee huonovointisuutta ja sivuvaikutuksia ja hoitosuunnitelmaa voi olla tarpeen muuttaa. Kardiologimme ovat erittäin kokeneita ja alansa huippuasiantuntijoita. Professori Viigimaan vastaanottomaksu on 120 euroa, Uuetoan ja Masikin vastaanottomaksu on 100 euroa.

Varaa aika
Hyvä potilas hyväksyy sairautensa ja ymmärtää, että hänen on panostettava omaan terveyteensä sekä hoitoonsa ja luotettava häntä hoitaviin lääkäreihin ja noudatettava lääkärin antamia ohjeita.
 • Tiina UuetoaTiina Uuetoa
 • Margus ViigimaaProfessori Margus Viigimaa
 • Sirje MasikSirje Masik
 • Hasso UuetoaHasso Uuetoa

Tiina Uuetoa

Kardiologi
Viro, englanti, venäjä Lue lisää»

Professori Margus Viigimaa

Ennaltaehkäisevä sydänlääkäri, kardiologi
Viro, englanti, venäjä, saksa Lue lisää »

Sirje Masik

Kardiologi
Viro, suomi, venäjä

Hasso Uuetoa

Rytmikardiologi, kardioloogi
Viro, venäjä, englanti, ruotsi
Hasso Uuetoa

Hasso Uuetoa

Rytmikardiologi, kardioloogi
Viro, venäjä, englanti, ruotsi

Rytmihäiriöihin erikoistuneen sydänlääkärin vastaanotto

Sydänlääkäri Hasso Uuetoalla on kansainvälistä kokemusta sydämen rytmihäiriöiden hoidosta – hän on elektrofysiologiaan erikoistunut huippuasiantuntija, joka auttaa Confidossa kaikkia potilaita, joilla on sydämentahdistin ja suorittaa tarvittavia jälkitarkastuksia.

Rytmikardiologin vastaanoton hinta on 100 euroa. Vastaanoton hinta sydämentahdistinpotilaille on 35 euroa, yli 63-vuotiaille 25 euroa.

Varaa aika

Psykiatrin konsultaatio

Psykiatri on erikoislääkäri, joka diagnosoi, arvioi, hoitaa sekä ehkäisee mielenterveys- ja käyttäytymisongelmia.

Psyykkisesti terve ihminen käsittää maailman realistisesti, on tietoinen omista tuntemuksistaan ja käyttäytymismotiiveistaan ja pystyy ohjaamaan omaa käyttäytymistään. Hän kykenee sopeutumaan muutoksiin ja tulee toimeen myös negatiivisten tapahtumien ja tunteiden kanssa, hänen itsetuntonsa on riittävän hyvä, hän kykenee solmimaan ja säilyttämään läheisiä ihmissuhteita, ymmärtämään omat mahdollisuutensa ja kommunikoimaan sosiaalisesti. Kaikilla ihmisillä voi tulla elämän aikana eteen lievempiä ja lyhytaikaisia tai vakavampia ja pysyvämpiä mielenterveyshäiriöitä.

Suosittelemme tulemaan ensin psykiatrin vastaanotolle, joka tarkentaa ongelman ja sen jälkeen ohjaa tarvittaessa psykologin vastaanotolle. Psykiatrin ensimmäisen konsultaation hinta on 130 euroa, kesto 60 minuuttia. Toistuvan konsultaation hinta on 70 euroa, kesto 30 minuuttia. Lue lisää »

Varaa aika
Käytän erilaisia näyttöön perustuvia psykologisia testejä ja menetelmiä potilaiden psyykkisen tilan tarkentamiseen ja arvioimiseen.
 • Mari-Liis LaanetuMari-Liis Laanetu
 • Mairi ZoppMairi Zopp
 • Dr Martin KivivareDr Martin Kivivare
 • Helen Kadastik Helen Kadastik
 • Imre Rammul Imre Rammul

Mari-Liis Laanetu

Psykiatri
Viro, englanti, venäjä
Lue lisää »

Mairi Zopp

Psykiatri
Viro, venäjä

Martin Kivivare

Psykiatri
Viro, englanti, suomi
Lue lisää »

Helen Kadastik

Psykiatri
Viro, englanti
Lue lisää »

Imre Rammul

Psykiatri-seksologi
Viro, englanti, venäjä, suomi
Lue lisää »
Dr Imre Rammul

Dr Imre Rammul

Psykiatri-seksologi
Viro, venäjä, englanti, suomi Lue lisää »

Psykiatrin seksuaalineuvonta

Seksologiaan erikoistunut psykiatri auttaa seksuaalielämää tai parisuhteen laatua häiritsevissä psyykkisissä ongelmissa. Neuvonta auttaa ymmärtämään ongelmien syitä ja etsimään ratkaisuja seksielämän laadun parantamiseksi sekä määrittää hoidon tai jatkohoidon tarpeen. Vastaanotolle voi tulla yksin tai yhdessä kumppanin kanssa.

Milloin kannattaa ottaa yhteyttä?

 • Erektion saamisen ja / tai ylläpitämisen vaikeudet esimerkiksi hermostuneisuuden takia
 • Kyvyttömyys ryhtyä sukupuoliyhteyteen stressin tai pelon takia
 • Vaikeus ja / tai kyvyttömyys saada orgasmia
 • Alkoholin käytöstä johtuvat seksuaalisen toimintakyvyn ongelmat
 • Seksuaaliset fobiat

Vastaanottomaksu on 120 euroa.

Varaa aika

Unilääkärin vastaanotto

Unilääkäri perehtyy terveydentilaasi ja oireisiisi ja kartoittaa unihäiriöön viittaavat oireet. Vastaanotolla lääkärille kannattaa kertoa nukkumiseen liittyvistä tavoista, nukkumaanmenoajoista ja heräämisestä, yöheräilyistä ja muista uneen liittyvistä asioista. Jos käytät unilääkkeitä, kerro lääkärille mitä lääkkeitä käytät ja kuinka pitkään olet käyttänyt niitä.

Unilääkärin vastaanotolle kannattaa varata aika silloin, kun ilmenee unettomuudesta johtuvia oireita, joita ovat unisuus, väsymys, ylirasitus, keskittymishäiriöt ja keskittymisvaikeudet, heikentynyt päätöksentekokyky ja työskentelynopeuden hidastuminen, unenlaatu huolestuttaa ja fyysisiä oireita ilmenee (rintakivut, huimaus, korkea syke). Unilääkärin vastaanotto on tarkoitettu aikuisille. Vastaanottomaksu on 70 euroa.

Varaa aika
Hyvä yöuni on tärkeää kaikissa elämänvaiheissa. Laadukas uni on tasapainoisen elämän perusta. Oikea hoito palauttaa terveyden ja vähentää uneliaisuutta, kuorsaamista ja ylipainoa.
Dr Erve Sõõru

Erve Sõõru

Unilääkäri ja keuhkolääkäri
Viro, suomi, englanti, venäjä Lue lisää »
 • Toomas TammToomas Tamm
 • Aare MehikAare Mehik
 • Roman RusmanRoman Rusman

Toomas Tamm

Urologi
Viro, suomi, englanti, venäjä
Lue lisää »

Aare Mehik

Urologi

Roman Rusman

Urologi
Viro, suomi, englanti, venäjä
Lue lisää »

Urologin vastaanotto

Urologi hoitaa miesten virtsateiden ja sukuelinten ja naisten virtsateiden sairauksia; sekä kehityshäiriöistä johtuvia että myöhemmällä iällä kehittyviä (kasvaimet, munuaiskivet, eturauhasen liikakasvu, virtsanpidätysongelmat, loukkaantumiset).

Confidon kokenut urologit auttaa selvittämään mahdollisten lisätutkimusten tai kirurgisen hoidon tarpeen. Vastaanotolla tehdään tarvittaessa myös munuaisten, virtsarakon ja eturauhasen ultraäänitutkimuksia.

Toomas Tamm on erikoistunut virtsausvaikeuksien ja virtsankarkailun lääkehoitoon ja kirurgiseen hoitoon. Lääkäri laatii tarvittaessa hoito- ja toimintasuunnitelman ja valitsee sopivan hoitolaitoksen ja hoitavan lääkärin ja neuvoo miten vaivojen eteneminen voidaan välttää.

Urologin vastaanotolle kannattaa hakeutua myös virtsa- ja sukuelinten säännölliseen tarkastukseen. Jos esimerkiksi munuaiskivet ovat toistuva vaiva, munuaiskivien muodostumiseen liittyvä aineenvaihdunta voidaan tutkia Vastaanottomaksu on 100 euroa.

Varaa aika

Lääkäri pystyy auttamaa potilasta tehokkaammin, jos potilas hakeutuu hoitoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Verisuonikirurgin vastaanott

Verisuonikirurgi diagnosoi valtimoiden, laskimoiden ja verisuoniston sairauksia, tekee tutkimuksia ja määrä hoidon. Verisuonikirurgilta saa myös asiantuntijalausunnon terveydentilasta sekä hoitosuunnitelmasta. Verisuonikirurgi seuraa kroonisten sairauksien kulkua ja tekee säännöllisiä seurantatarkastuksia. Verisuonikirurgin vastaanotolle kannattaa hakeutua silloin, kun on syytä epäillä verisuoniston, valtimoiden tai laskimoiden sairauksia, terveydentilan ja hoidon tarpeen arviointia varten, ennaltaehkäisevän toiminnan määrittelemiseksi sekä konservatiivisten ja kirurgisten hoitomahdollisuuksien selvittämiseksi ja toimenpiteen jälkeen tehtäviin tarkastuksiin. Verisuonikirurgi Tiit Kivistik tekee myös ääreisverisuoniston kunnon kartoituksia.

Kartoituksen tavoitteena on arvioida verisuonten kunto, jonka perusteella laaditaan hoito- ja toimintasuunnitelma ja valitaan muun muassa hoitomenetelmä sekä sopiva sairaala ja hoitava lääkäri. Verisuonikirurgi laatii potilaalle myös ohjeet havaittujen ongelmien ennaltaehkäisyyns. Vastaanottomaksu on 100 euroa.

Varaa aika
Minulla on 14 vuoden työkokemus verisuonikirurgiasta ja olen tehnyt urani aikana yli 3000 leikkausta, joten löydämme potilaalle parhaan mahdollisen hoidon.
Tiit Kivistik

Dr Tiit Kivistik

Verisuonikirurgi
Viro, englanti, venäjä Lue lisää »