Terapeudid ja spetsialistid

Meie juures töötavad oma valdkonnale pühendunud professionaalid – spetsialistid, terapeudid ja massöörid, kes on abiks nii emotsionaalsete kui füüsiliste murede lahendamisel. Meie teraapiad pakuvad leevendust mitmetele tervisemuredele, aitavad vabaneda pingetest ning lõõgastuda kehal, hingel ja vaimul.

Meie kliinilise psühholoogi, füsioterapeudi ja logopeedi juurde saad tulla ka perearsti suunamisega. Sel juhul kompenseerib tasumise osaliselt haigekassa. Sina tasud väikese omaosalustasu.

Oluline teada

 • Massaaži või teraapia kestuse sisse oleme arvestanud paar minutit riiete vahetamiseks nii teraapia eel kui järel, samuti toibumiseks, et keha ja meel jõuaksid rahuneda.
 • Teraapiasse tulemiseks on vaja broneerida vastuvõtuaeg
 • Tule kohale kümme minutit varem
 • Mõtle hoolikalt läbi kõik oma mured – millal algasid ja kuidas on ajas muutunud
 • Püsivate tulemuste saavutamiseks soovitame alati teraapiaid kuurina

Neuropsühholoogi konsultatsioon

Neuropsühholoog tegeleb peamiselt ajutegevuse ja inimese käitumise vaheliste seoste uurimise, samuti ajukahjustusega kaasnevate häirete diagnostika ja raviga. Lisaks uurib ta oma töös ajukahjustuste mõju mälu, kõne, tähelepanu, ruumitaju jm funktsioonidele, mis mõjutavad inimese elukvaliteeti.

Neuropsühholoogi konsultatsioon hõlmab kliinilist intervjuud, mille käigus selgitatakse välja inimese peamised probleemid ja toimetulekuraskused, hinnatakse neuropsühholoogilise hindamise vajadust. Nõustamine aitab leevendada inimese emotsionaalseid pingeid, parandada enesetunnet ning elukvaliteeti. Konsultatsioonil saavad nõu ka lähedased (nt haigele sobiva keskkonna kohandamise ja elukvaliteedi parandamise osas; kuidas tulla toime haige käitumise, emotsionaalsete probleemidega jne).

Vajadusel soovitab neuropsühholoog konsultatsiooni käigus neuropsühholoogilist hindamist või isiksuse uuringut. Uuringute tasu lisandub konsultatsioonile ning nende läbiviimiseks lepitakse kokku eraldi aeg. Konsultatsiooni hind on 100 eurot, kestus kuni 60 minutit.

Meie keskuses tehakse ka:

Aega broneerima
Heivi Varus

Heivi Varus

Neuropsühholoog Spetsialistist lähemalt »
 • Margus LaurikMargus Laurik
 • Kai Rohulaid Kai Rohulaid
 • Karin Lätt Karin Lätt

Margus Laurik

Kliiniline psühholoog, psühhoterapeut
Spetsialistist lähemalt »

Kai Rohulaid

Kliiniline psühholoog, psühhoterapeut
Spetsialistist lähemalt »

Karin Lätt

Kliiniline psühholoog, psühhoterapeut
Spetsialistist lähemalt »

Kliinilise psühholoogi konsultatsioon

NB! Kliinilised psühholoogid võtavad hetkel vastu pikaajalises teraapias käivaid püsikliente, meie keskuse psühhiaatrite ning koostööpartnerite poolt suunatud inimesi. Selleks, et saaksime tagada teenuse kõrge kvaliteedi ning teraapiate tulemuslikkuse olemasolevatele klientidele, ei ole meil hetkel võimalik uusi kliente kliiniliste psühholoogide juurde vastu võtta.

Soovi korral on võimalik pöörduda psühholoogide või terapeutide vastuvõtule. Vabandame tekkinud ebameeldiva olukorra pärast.

Kliiniline psühholoog kasutab oma töös peamiselt tõenduspõhiseid kognitiiv-käitumisteraapia põhimõtteid ja tehnikaid. Kognitiiv-käitumuslik teraapia on koostööl põhinev ning eesmärgile suunatud ravimeetod, mis aitab muuta inimese mõtte- ja käitumismustreid, reageerimisviise ja parandada seeläbi emotsionaalset seisundit. Kliiniline psühholoog on pädev töötama ka psüühikahäiretega klientidega.

Kliinilise psühholoogi konsultatsioonile soovitame pöörduda depressiooni, ärevuse, foobiate, paanikahäirete, uneprobleemide, söömishäirete, sundmõtete, madala enesehinnangu ja suhteprobleemide lahendamiseks, samuti krooniliste valude käes kannatajatel. Kroonilise valu korral osutub sageli oluliseks psühholoogiline nõustamine nii valu käes kannatajale kui tema lähedastele.

Kliinilise psühholoogi vastuvõtule pöördu ka siis, kui perearst on andnud suunamise ja tasumise kompenseerib osaliselt haigekassa. Sina ise tasud teenuse eest väikese omaosalustasu. Konsultatsiooni hind on 70 eurot. Perearsti suunamisega tasud Sina omaosalustasu 35 eurot.

Aega broneerima
Elu on väga kiireks ja maailm kirjuks muutunud. Paljudel inimestel on selles raske toime tulla. Sageli ka neil, keda ühiskondliku mõõdupuu järgi edukateks peetakse. Kuid järjest rohkem on inimesi, kes peavad koostööd psühholoogiga normaalseks ja julgevad sellest ka rääkida.

Pereteraapia

Süsteemse pereteraapia puhul keskendutakse lähedaste inimeste omavahelistele suhetele ja nende kvaliteedile. Pereteraapia eesmärk on toetada inimeste omavahelist mõistmist, emotsionaalset toetust ja lähedust.

Sageli vajavad inimesed tuge tulemaks toime elus ette tulevate muutustega (lapse sünd, lasteaeda-kooli minek, teismeiga, noore täiskasvanu iseseisvumine, lahutus, pereliikme kaotus, lein jm). Sellised arengukriisid võivad esile kutsuda probleeme, näiteks ärevust ja depressiooni, ületöötamist, stressi, toitumishäireid, erinevaid sõltuvusi, lähisuhtevägivalda, seksuaalsusega seotud probleeme, laste ja noorukite psüühilisi, käitumis- ja kooliprobleeme.

Nende eluliste etappide läbimiseks on vajalikud rollide ja ülesannete ümberkorraldamine ning muutused hoolitsuses ja emotsionaalses läheduses. Eriti tundlikud on lapsed ja noorukid.

Pereteraapias käsitletakse peret kui süsteemi, mille ühe osa muutumine toob esile muutuse kogu süsteemis. Pereterapeut aitab ravitavas süsteemis kutsuda esile muutuse, mis võib toimuda perekonnaliikmete käitumises, emotsionaalses või psüühilises seisundis, suhetes või perekonna üldises toimimises.

Hea teada:

 • Pereteraapia toimub valdavalt vestluse vormis, kus kõigil pereliikmetel on võimalus avameelselt ennast väljendada ning saada ära kuulatud.
 • Parimate tulemuste saavutamiseks kaasatakse teraapiasse tihti kõik olulised lähedased.
 • Esmalt soovitame pereteraapiasse pöörduda lastel koos vanematega või lähedastel pereliikmetel koos.
 • Püsivate muutuste saavutamiseks on oluline läbida teraapia tervikuna. Vajalike kordade arv sõltub püstitatud eesmärgist ja võib varieeruda ühest korrast nädalas kuni ühe korrani kuu-kahe jooksul.

Teraapia hind on 90 eurot ja kestus 90 minutit.

Aega broneerima
 • Triin-Ketlin SiskaTriin-Ketlin Siska
 • Karin Lätt Karin Lätt

Triin-Ketlin Siska

Psühholoog, pereterapeut
Spetsialistist lähemalt »

Karin Lätt

Kliiniline psühholoog, psühhoterapeut
Spetsialistist lähemalt »
Silja Tina

Silja Tina

Vaimse tervis õde Spetsialistist lähemalt »

Vaimse tervise õe konsultatsioon

Vaimse tervise õde on erioskuste ja teadmistega spetsialist, kelle pädevuses on terviseseisundi hindamine ja terviseriskide analüüsimine, patsiendi ja tema lähedaste nõustamine ning nende igapäevaelu toimetuleku edendamine psüühikahäire põhiselt.

Vaimse tervise õde teeb tihedat koostööd raviarstiga, sh psühhiaatrite, psühholoogide ja teiste erialade spetsialistidega, kus rakendades erinevaid teadmisi leitakse inimese terviseprobleemile sobivaim ja tulemuslikem lahendus.

Soovitame vaimse tervise õe konsultatsiooni esmasel pöördumisel, et täpsustada terviseseisundit ja saada soovitusi edasipöördumiseks.

Mida teeb vaimse tervise õde?

 • Erinevate teraapiate tutvustamine ja edasisuunamise soovitused
 • Patsiendi ja tema lähedaste tervisealane nõustamine psüühikahäire põhiselt, eneseabivõtete tutvustamine (nt lõdvestustehnikad, elustiilinõustamine, hingamisharjutused jmt)
 • Nõustamine igapäevase toimetuleku osas (nt dementsuse korral)
 • Ravimiinfo jagamine, raviskeemi järgimise õpetamine, verepildi jälgimine, ravi jätkamise vajalikkuse hindamine.

Konsultatsiooni hind on 35 eurot, kestus 30 minutit.

Aega broneerima

Tervise psühholoogi konsultatsioon

Tervise psühholoog keskendub inimese vaimsele, emotsionaalsele ja sotsiaalsele heaolule. Seda tuntakse maailmas ka meditsiini psühholoogia nime all, kuna keskendub kroonilistele haigetele ja haigusest või õnnetusest paranevatele inimestele.

Tervise psühholoog pakub teadmispõhiseid nõuandeid ning tuge, et leppida olukorraga ja vähendada haiguse mõju elukvaliteedile. Tervise psühholoog on pädev tegelema nii laste, täiskasvanute kui vanuritega ja saab pakkuda abi ka haigete lähedastele, et tulla toime elumuutustega.

Soovitame konsultatsioonile pöörduda, kui sul või sinu lähedasel on diagnoositud diabeet, südame-veresoonkonnahaigused, vähk, dementsus, astma või kroonilised valud. Konsultatsiooni hind on 50 eurot.

Aega broneerima
Mina aitan toetada inimest terviklikuna, et leppida diagnoosiga ja parandada elukvaliteeti, olenemata ravi võimalikkusest.
Triinu Stanford

Triinu Stanford

Tervise psühholoog, heaolu coach Spetsialistist lähemalt »
 • Jane Rannamets-HeinsaluJane Rannamets-Heinsalu
 • Rein HeinsaluRein Heinsalu
 • Triin-Ketlin SiskaTriin-Ketlin Siska
 • Rachel OwsleyRachel Owsley

Jane Rannamets-Heinsalu

Psühholoog-terapeut Spetsialistist lähemalt »

Rein Heinsalu

Psühholoog-terapeut Spetsialistist lähemalt »

Triin-Ketlin Siska

Psühholoog, pereterapeut Spetsialistist lähemalt »

Rachel Owsley

Psühholoog-terapeut

Psühholoog-terapeudi seanss

Psühholoog-terapeudid kasutavad oma töös teaduspõhiseid ja integratiivseid psühhoteraapia meetodeid, et aidata inimesel leida ressursse väljatulekuks stressist, depressioonist, ärevushäirest, sõltuvustest, suhtekriisist ja psühhosomaatilistest häiretest, k.a unehäiretest.

Teraapias on võimalik õppida paremini lõdvestuma, keskenduma, ennast juhtima ja kehtestama. Sobivaim meetod valitakse lähtuvalt probleemist. Noorukite jaoks on eraldi meetodid.

Psühholoog-terapeudid aitavad lahti harutada meeleseisundi sõlmi, õpetades hingamise, mõtte- ja meeleharjutuste kaudu muutma soovimatuid toimimisprogramme. Seansi hind on 70 eurot, kestus 1 tund.

Aega broneerima
Teraapias on võimalik õppida paremini lõdvestuma, keskenduma, ennast juhtima ja kehtestama.

Analüütiline psühhoteraapia seanss

Analüütiline ehk jungiaanlik psühhoteraapia põhineb C.G. Jungi käsitlusel inimpsüühika olemusest ning selle arengust ja muutumisest elu jooksul. Teraapia peamiseks eesmärgiks on kooskõla loomine inimese teadlike ja alateadlike poolte vahel. Jungiaanlik teraapia toetab elule tähenduse otsimist ja kooskõla loomist maailmaga ning juhatab teadlikuma, küpsema ja terviklikuma isiksuse kujunemisele.

Analüütilise teraapia puhul on oluline terapeudi ja kliendi vaheline kontakt ning töövorm võib olla intensiivsem kui nõustamisel.

Iga teraapia on justkui käsitöö, mille fookuses on nii kliendi keskne probleem kui lapsepõlvekogemused, lähisuhted, inimese Mina ning psüühika süvatasandid.

Teraapia kestab 50-60 min, soovitav on kohtuda kord nädalas. Hind 70 eurot.

Soovitame teraapiat, kui sul on:

 • tupikseis igapäevaprobleemide lahendamisel
 • depressioon, stress, ärevus, pinged
 • probleemid suhetes
 • paigalseis elu tähenduse ja mõtte otsinguil
 • psüühilised traumad või traumaatilised sündmused minevikust
 • mistahes muu vaimne teema, millele otsid lahendust

Aega broneerima
 • Kristjan PuusildKristjan Puusild
 • Piret Aunapuu Piret Aunapuu

Kristjan Puusild

Psühholoog, psühhoterapeut väljaõppes Spetsialistist lähemalt »

Piret Aunapuu

Analüütiline psühhoterapeut väljaõppes Spetsialistist lähemalt »
Liis Vahtra-Šmutov

Liis Vahtra-Šmutov

Kliiniline psühholoog, psühhoterapeut Spetsialistist lähemalt »

Teadvelolekul põhinev depressiooni tagasilangusi ennetav grupiteraapia

Teadvelolek (i. k mindfulness) on üha enam populaarsust koguv viis endas tasakaalu ja meelerahu leidmiseks. Teadusuuringud näitavad ka selle positiivset mõju psüühikahäiretest paranemisel ning tagasilanguste ennetamisel.

Grupiteraapia on suunatud depressiooni põdenutele, kes on saanud ravi, kuid tunnevad, et vajavad veel lisatuge ja ressurssi uute episoodide ärahoidmiseks ja tagasilanguse vältimiseks.

Grupis viiakse läbi erinevaid teadveloleku harjutusi ja jagame oma kogemusi selle uue viisi rakendamisel. Grupiteraapia õpetab negatiivsete tunnete ja mõtetega toime tulema, ent uute oskuste kinnistumiseks on vajalik pühendumine ja valmisolek teha kohtumiste vahelisel ajal koduseid harjutusi. Grupiteraapia ja kodused ülesanded õpetavad, kuidas olla igal eluhetkel rohkem teadlik ja kohal antud hetkes ning kuidas ka raske ja ebameeldivaga silmitsi seista.

Hea teada

 • Grupiteraapiasse suunab Confido kliiniline psühholoog või psühhiaater. Grupiteraapiale eelneb kohtumine terapeudiga, et hinnata gruppi sobivust.
 • Grupiteraapia toimub kord nädalas kaheksa korda. Seanss kestab 2 tundi. Meie grupid on personaalsed, kus osaleb maksimaalselt 12 inimest.
 • Pärast grupiteraapia lõppu toimub kahe kuu jooksul jätkukohtumine, et toetada teadveloleku praktiseerimist ja arutada tekkinud raskusi.
 • Kodused harjutused võtavad kuni tunni päevas, 6 päeval nädalas (lindistatud meditatsioonijuhendite kuulamine, lühikeste harjutuste tegemine jms).
Teraapia hind 350 €
Teraapia kestus 8×2 tundi

Aja broneerimiseks on vajalik suunamine Confido kliinilise psühholoogi või psühhiaatri poolt või kutsume teid esmasele kohtumisele gruppi läbiviiva terapeudiga, et hinnata gruppi sobivust. Teraapia algab septembris.

Aega broneerima

Vibroakustiline teraapia

Vibroakustiline teraapia (VAT) on ravimeetod, mille puhul inimese keha ja psüühikat mõjutatakse kompimismeele kaudu madala sagedusega puhashelidega ja kuulmismeele kaudu muusika ja/või looduslike helitaustadega. Selle meetodiga on võimalik vähendada valu, kehalisi pingeid ja psühhosomaatilisi vaevusi ning ravida psühholoogilisi häireid.

Teraapia ajal lamab klient selili madratsil ja kogeb madratsisse paigaldatud helielementidest tulevat lõdvestavat helivibratsiooni. Samal ajal kuuleb rahulikku taustamuusikat või loodushelisid. Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame teraapiat kuurina, 3-5 teraapiat nädalas.

Vibroakustiline teraapiat soovitatakse:

 • valu vähendamiseks
 • lihaspingete ja spasmide vähendamiseks
 • Parkinsonismi ja Alzheimeri tõve leevendamiseks
 • hingamisraskuste vähendamiseks
 • kõrgenenud vererõhu alandamiseks
 • kehatunnetuse parendamiseks
 • stressi ja kurnatuse leevendamiseks
 • psühholoogiliste häirete raviks (nt ärevushäired, unetus, ennastvigastav käitumine, autism ja depressioon)

Vibroakustilise teraapia vastunäidustused on kõrge vererõhk, maohaavad, äge põletik, südamestimulaator ja südame rütmihäired, tromboosi oht, neeru- ja põiekivid ja -liiv, sapikivid ning rasedus.

Teraapia hind on 40 eurot ning kestus 45 minutit.

Aega broneerima
 • Ivar VinkelIvar Vinkel
 • Anne-Liise VerpsonAnne-Liise Verpson
 • Silja TinaSilja Tina

Ivar Vinkel

Vibroakustika terapeut Spetsialistist lähemalt »

Anne-Liise Verpson

Terviseõde
Spetsialistist lähemalt »

Silja Tina

Vaimse tervise õde Spetsialistist lähemalt »
 • Kaja HeinsaluKaja Heinsalu
 • Oksana KozlovaOksana Kozlova

Kaja Heinsalu

Sõltuvusnõustaja
Spetsialistist lähemalt »

Oksana Kozlova

Sõltuvusnõustaja
Spetsialistist lähemalt »

Sõltuvusnõustaja konsultatsioon

Konsultatsioonil tutvustatakse keemilisi sõltuvusi üldiselt, selgitatakse alkoholi-, narko- ja ravimisõltuvuse olemust. Põhjalikult tutvustatakse USAs loodud sõltuvusest vabanemise 12 sammu programmi, räägitakse sellega liitumise eeldustest ja eelistest. Lisaks selgitatakse, kuidas programm inimest tema sõltuvusest vabanemise protsessis tulemuslikult toetada saab.

Sõltuvusest vabanemise 12 sammu programmiga liitumiseks lepitakse kokku järgmine konsultatsioon, mille raames toimub põhjalik sõltuvushäire hindamine, mis on abiks näiteks alkoholisõltuvuse taseme selgitamisel, kaassõltuvuse ja muude tervisehäirete väljaselgitamisel.

Sõltuvusnõustaja Kaja Heinsalu on TSF kliiniku asutaja ning viimastel aastatel praktiseerinud Eestis edukalt Minnesota mudelit ehk 12 sammu programmi.

Tutvu taastumisprogrammiga »

Aega broneerima
Soovin tagada inimestele diskreetse ja inimliku tervenemise tee, mis aitab neil häbist ja süütundest üle saada

Kaassõltuvuse nõustaja konsultatsioon

Kaassõltuvus ehk lähisuhtesõltuvus on tugev emotsionaalne sõltuvus teisest inimesest, sooviga kontrollida ja muuta tema sõltuvuskäitumist. Kaassõltuvusest tervenemine algab oma olukorra ausast teadvustamisest, oma käitumise, suhete ja enesehinnangu analüüsist.

Koos nõustajaga vaadeldakse suhteid päritoluperekonnas, leitakse üles allasurutud tunded ja luuakse taas ühendus iseendaga. Nõustamisel lähtutakse iga inimese eripärast ja kombineeritakse talle sobivaid teraapiameetodeid, eelkõige kehapsühhoteraapia ja kogemusnõustamise põhimõtteid.

Loe lähemalt, millal soovitame pöörduda »

Aega broneerima
Haiget tegev ja keeruline suhe toimib nagu narkootikum, mis aitab põgeneda omaenda valu eest.
Katrin Hallik

Katrin Hallik

Kaassõltuvuse nõustaja Spetsialistist lähemalt »
Triinu Stanford

Triinu Stanford

Tervise psühholoog, heaolu coach Spetsialistist lähemalt »

Heaolu coaching

Heaolu coach aitab inimestel muuta murettegevaid elustiili harjumusi. Coach aitab aru saada kliendi muredest ja pakub personaalseid lahendusi ning käitumismustri sekkumisi, et jõuda soovitud tulemuseni. Koos coachiga pannakse paika teemad, mis on problemaatilised ja tekitavad ebakindlust ning millele klient tahab keskenduda.

Nendele teemadele aitab coach leida lahendused, mis aitavad end paremini tunda ja ennetada tervise probleeme tulevikus. Ühtlasi õpetab coach vältima vanasse rutiini tagasi vajumist. Konsultatsiooni hind on 50 eurot.

Pöördu heaolu coachi poole, kui:

 • soovid vältida elustiilihaiguste teket, näiteks kõrgvererõhutõbi või 2. tüüpi diabeeti
 • Su uni on lünklik või ööd lühikesed
 • soovid vähendada või loobuda suitsetamisest või ülesöömisest
 • soovid ennetada või vähendada ülekaalu ja sellega seotud probleeme
 • soovid tuge, mis aitab sind jõuda soovitud muutusteni
 • soovid kõrgemat elukvaliteeti
Aega broneerima
Usun, et kõik inimesed tahavad enda tervise eest hoolt kanda ja tunda end oma kehas hästi, aga sageli ei teata, kuidas iseseisvalt jõuda soovitud tulemuseni.

Individuaalne coaching

Coaching on tegevusele suunatud koostöö, mis keskendub sellele, kus Sa praegu oled ja kuidas Sul on võimalik saavutada oma eesmärke. See on teekond koos coachiga positiivsete arengute suunas mõtteviisi muutmise kaudu.

Coach aitab püsida valitud rajal, tuues koostöösse objektiivsuse ja aususe, kindla struktuuriga tegevused ja vastutavuse, avatud mõtlemise ja toetuse. Sinult ootab coach pühendumist koostööle, avatust uutele ideedele ja kokkulepitud tegevuste täitmist.

Soovitame coachingut, kui soovid saada selgust oma karjääri ja isikliku elu valikutest, seada endale mõõdetavaid eesmärke, koostada endale plaan seatud eesmärkide täitmiseks ja võtta vastu selleks vajalikke väljakutseid. Coachingu hind on 90 eurot, kestvus 1 tund.

Aega broneerima
“See ei ole see, et ma ei tea, mida teen vaid see, et ma ei tee seda, mida tean.” (T. Gallwey, “The Inner Game of Tennis”)
Tiina Keskküla

Tiina Keskküla

Coach (ACC) Spetsialistist lähemalt »
Tiina Keskküla

Tiina Keskküla

Coach (ACC) Spetsialistist lähemalt »

Juhtide coaching

Juhtide coaching lähtuvalt ettevõtte huvidest on eelkõige seotud organisatsiooni vajadustega.

Püstitatud eesmärgid keskenduvad nii tööalastele kui ka individuaalsetele väljakutsetele, kuid on kooskõlastatud ettevõtte osanike või juhtkonnaga.

Tulemustele suunatud coaching keskendub mõtteviisi muutmisele, mis aitab ellu viia positiivseid arenguid ja loob võimaluse juhi õpirännakuks.

Koostöös coachiga keskendutakse sellele, kus praegu ollakse ja kuidas on võimalik saavutada püstitatud eesmärke. Coaching koosneb tavaliselt 12 sessioonist ja kestab 3–6 kuud. Loen lähemalt »

Kui midagi vajab muutmist, siis muuda – eelkõige iseennast või oma suhtumist!

Optometristi konsultatsioon

Optometrist kontrollib nägemist ja tegeleb põhiliselt prillide määramise, prilliretsepti uuendamise ning sellealase nõustamisega, mistõttu ei pea nägemisprobleemidega alati silmaarsti juurde pöörduma.

Optometristi konsultatsioonile ei ole vaja arsti saatekirja ja vastuvõtule on võimalus registreerida alates 16. eluaastast kõigil neil, kes soovivad kontrollida oma nägemist ja välja kirjutada prille või neid korrigeerida.

Konsultatsioonile tulles võta kaasa kasutusel olevad prillid või läätsed, ning kui on alles, ka varasem prilliretsept, mis aitavad kindlaks teha, kas ja kuidas on silmanägemine võrreldes varasemaga muutunud.

Optometristi konsultatsiooni maksumus on 20 eurot ning kestus 20 minutit.

Aega broneerima
Riina Rondo

Riina Rondo

Optometrist
Dr Gerly Truuväärt

Gerly Truuväärt

Kiropraktik Spetsialistist lähemalt »

Kiropraktiku konsultatsioon ja raviseanss

Kiropraktika on ravimivaba mittekirurgiline meetod selja-, kaela- ja peavalude ning jäsemete liigesteprobleemide ennetamiseks ja raviks.

Kiropraktiline ravi sobib beebidest vanuriteni ja koosneb täpsetest tehnilistest liigutustest, kus käte abil korrigeeritakse liigeste liikuvust, et tagada närvisüsteemi tõrgeteta toimimine. Confido kiropraktiku meditsiiniline erihuvi on rasedad ja sünnitusjärgsete muredega naised, samuti vastsündinud ja kasvueas noored.

Kiropraktiku hinnangu saamiseks on vaja esmalt pöörduda esmakonsultatsioonile, mille raames teostab spetsialist põhjaliku tervise diagnostika, hindab probleemi, kinnitab diagnoosi ning määrab ravi. Loen lähemalt »

Kiropraktiku esmane konsultatsioon ja raviseanss maksab 90 eurot, korduv raviseanss 60 eurot.

Aega broneerima
Minu juurde jõuavad väga paljud „viimases hädas“ peale seda, kui on edutult proovinud erinevaid raviviise. Vahel on lahendus seal, kust seda ei osata otsidagi.

Manuaalterapeudi konsultatsioon ja teraapia

Manuaalne teraapia on kombinatsioon probleemi ja selle tekkepõhjuse peendiagnostikast ning väga täpselt konkreetse probleemi lahendamisele suunatud manuaalsetest tehnikatest. Sihipärased ja õigesti doseeritud manuaalsed võtted aitavad taastada liigeste ja lihaste ning neid ümbritsevate struktuuride normaalset tööd ning tasakaalu.

Esimesel vastuvõtul kaardistab manuaalterapeut tervise üldseisundi, hindab probleemi olemuse läbi spetsiifilise vaatluse ning manuaalsete testide, määrab kindlaks tugi- ja liikumissüsteemi hetkeseisundi ning viib läbi teraapiaseansi. Vajadusel soovitab lisaks rühiuuringut ja ultraheliuuringut lihaste testimiseks.

Manuaalteraapia on tulemuslik üksnes koostöös kogenud ja professionaalsete teadmistega terapeudiga, kuna hõlmab väga täpset lihaste ja liigeste kätega manipuleerimist. Meie keskuses teeb manuaalteraapiat ja uuringuid suurte kogemustega terapeut Toomas Proovel. Lähemalt »

Teraapiasse on oodatud ka lapsed alates 7.eluaastast. Võta teraapiasse kaasa varasemate uuringute (nt röntgen) tulemused, kui need on sinu käes. Teraapia hind on 60 eurot, kestvus 50 minutit.

Aega broneerima
Toomas Proovel

Toomas Proovel

Manuaalterapeut Spetsialistist lähemalt »
Maris Perendi

Maris Perendi

Füsioterapeut
Spetsialistist lähemalt »

Füsioterapeudi konsultatsioon ja teraapia

Füsioteraapia on terviseprobleemide ennetamine, valu leevendamine, liigeste liikuvusulatuse ning lihaste jõu ja vastupidavuse säilitamine, parandamine ning taastamine.

Füsioterapeudi abi saamiseks on vaja kõigepealt pöörduda esmakonsultatsioonile, mille käigus tehakse põhjalik üldise terviseseisundi hindamine ning testimine, et leida kõige tõhusamad ravimeetodid, anda personaalseid soovitusi võttes arvesse Sinu isiklikud soovid ja eesmärgid.

Ühtlasi lepitakse füsioterapeudiga kokku sobivaim raviplaan ja selle tulemusliku elluviimise kava. Esmakonsultatsioon sisaldab lisaks konsultatsioonile ka füsioterapeutilist ravi (nt harjutused, manuaalteraapia, massaaž vmt personaalselt vajalikud meetodid. Lähemalt »

Füsioterapeudi esmakonsultatsiooni ja teraapia hind on 45 eurot, kestus 50-60 minutit. Korduva teraapia hind on 30 eurot, kestus 40 minutit.

Aega broneerima
Kui inimene jälgib oma tervist, siis on raske leida arsti, kes teaks temast paremini, mis on ta tervisele kasulik.

Naiste füsioterapeudi konsultatsioon ja teraapia

Naiste tervise füsioterapeut tegeleb rasedusest, sünnitusest, günekoloogilistest operatsioonidest või menopausist tingitud vaagnapõhjalihaste nõrkuse, lõtvuse ja lihastoonuse probleemidega, samuti lahkliha rebenditest tuleneva valu ja liikumispiiratuse probleemidega.

Esmakonsultatsioonil hindab füsioterapeut korsetilihaseid, vaagnapõhjalihaseid elektromüograafia ja ultraheliga ning probleemi tervikuna. Selle põhjal annab füsioterapeut juhised edasiseks tegevus- ja teraapiakavaks.

Püsivate tulemuste saavutamiseks on vaja kodus teha õigeid harjutusi. Kui oled hiljuti sünnitanud, pöördu füsioterapeudi poole pärast sünnitusjärgset günekoloogilist kontrolli. Loen lähemalt »

 • Teraapia hind koos konsultatsiooni ja ultraheli uuringuga on 80 eurot. Kestus on 60 minutit.
 • Naiste füsioterapeudi konsultatsiooni hind on 50 eurot ja kestus 30 minutit.

Aega broneerima

Naiste füsioterapeut Helle Nurmsalu lapsehoolduspuhkuse tõttu on 2019. aastal vastuvõtuaegu piiratult.

Uriinilekked naerdes, aevastades, köhides või sportides ei ole normaalne paratamatus. Sellest saab edukalt vabaneda.
Helle Nurmsalu

Helle Nurmsalu

Naiste tervise füsioterapeut Spetsialistist lähemalt »
Kaja Ölluk

Kaja Ölluk

Logopeed-eripedagoog Spetsialistist lähemalt »

Logopeedi konsultatsioon

Logopeed tegeleb kommunikatsioonipuuetega, st suulise ja kirjaliku kõne loomisel ja mõistmisel tekkinud probleemide väljaselgitamise, kõrvaldamise või leevendamisega. Logopeedi abi võib vaja minna alles kõnelema hakkaval või juba koolis käival lapsel, aga ka täiskasvanud inimesel. Levinumad mured, millega logopeedi poole pöördutakse, on erinevad häälduspuuded, kõnehäired, kirjutamis- ja lugemisoskuse omandamisega seotud probleemid.

Soovitame meie logopeedi konsultatsioonile pöörduda laste ja täiskasvanute kõnehäirete, lugemis- ja kirjutamisraskustega. Mida varem abivajajad logopeedi juurde jõuavad, seda kiiremini paraneb nende kõne või toimetulek lugemis- või kirjutamisraskustega. See omakorda võimaldab neil igapäeva- ja koolieluga järjest paremini hakkama saada.

Kui märkad, et Sinu lähedasel (olenemata vanusest) on suhtlemisel mõningaid puudujääke, tule ja konsulteeri meie logopeediga. Kunagi ei saa pöörduda liiga vara ja pahatihti ei lahene probleemid iseenesest, vaid vajavad spetsialisti abistavat sekkumist. Konsultatsiooni hind on 50 eurot. Perearsti suunamisega tasud Sina omaosalustasu 30 eurot.

Aega broneerima
Ainult inimesele on antud võime rääkida, kasutada keelt mõtete ja tunnete väljendamiseks, saada keele kaudu tagasisidet ümbritsevast.

Toitumisterapeudi konsultatsioon

Toitumisterapeut tegeleb terviseprobleemide põhjustega, korrigeerib toitumise ja toidulisandite abil ainevahetuslikke muutusi kehas. Toitumisterapeut määrab ka haiguspuhuseid dieete.

Esmakonsultatsioonil keskendutakse eeskätt probleemide ja eesmärkide selgitamisele, elustiili- ja toitumisharjumuste kaardistamisele ning edasiste teraapia- ja toitumisplaanide koostamisele. Vajadusel soovitab toitumisterapeut analüüse, mille alusel saab koostada tervist toetava toitumiskava.

Teisel konsultatsioonil tutvustab toitumisterapeut personaalset toitumis- ja elustiilikava koos lihtsalt arusaadavate juhiste ja selgitustega, kuidas igapäevaselt dieedimuutusi ja toitumissoovitusi edukalt rakendada. Toitumiskavaga koos lepitakse kokku toitumispäeviku pidamine.

Edasised korduvad konsultatsioonid keskenduvad toitumise ja elustiili jälgimisele, muutuste analüüsimisele ning edasiste soovituste andmisele. Toitumisterapeut võib soovitada ja läbi viia ka personaalseid treeninguid toitumiskava toetamiseks.

Millal soovitame toitumisterapeuti?

 • Ravidieetide jaoks seedeorganite, südame-veresoonkonna, neerude, endokrinoloogiliste (suhkruhaigus, kilpnääre), ainevahetushäirete (podagra, rasvumine), liigeste, hingamisteede ning neuroloogiliste haiguste korral
 • Raseduseelsete, -aegsete ja -järgsete kaaluprobleemide korral
 • Rinnaga toitmise ajal
 • Taimetoitlastele
 • Eapõhiste toitumissoovituste saamiseks
 • Söömishäirete korral
 • Enne ja peale maovähendusoperatsiooni

Toitumisterapeut Artur Minenko konsultatsioon kestab 45-60 minutit, korduv konsultatsioon toitumiskavas püsimise jälgimisega 30 minutit. Konsultatsiooni hind on 50 eurot. Personaaltreening kestab 30 minutit ja maksab 20 eurot.

Toitumisnõustaja toitumisterapeudi väljaõppes Sandra Tamme konsultatsioon kestab 60-90 minutit ja maksab 50 eurot.

Aega broneerima
 • Sandra TammSandra Tamm
 • Artur MinenkoArtur Minenko

Sandra Tamm

Toitumisnõustaja, toitumisterapeut väljaõppes 
Spetsialistist lähemalt »

Artur Minenko

Toitumisterapeut
Spetsialistist lähemalt »
Anneli Kõiv

Anneli Kõiv

Toitumis- ja kaalunõustaja Spetsialistist lähemalt »

Toitumis- ja kaalunõustaja konsultatsioon

Toitumis-ja kaalunõustaja annab praktilist nõu igapäevase toiduvaliku tervislikumaks ja mitmekülgsemaks muutmiseks ning tasakaalustatud menüü koostamiseks. 

Lähtudes Sinu menüü analüüsist, leitakse koos toitumisnõustajaga lahendus, kuidas saad muuta oma toitumisharjumused tervislikuks nii, et need sobivad Sinu elustiili ja vajadustega. Lisaks saad näpunäiteid toiduainete ostmiseks ja nippe toidu valmistamiseks. Toitumisnõustaja on vajadusel abiks ka menüü koostamisel ning annab nõu Sinu füüsilise aktiivsuse korrigeerimiseks.

Diagnoositud haiguste korral nõustab toitumisnõustaja Sind tervisliku toitumise osas, kuid ei määra spetsiifilist diagnoosipõhist dieeti.

Soovitame kindlasti konsultatsioonile pöörduda, kui soovid kehakaalu langetada või tõsta, kui Sulle teevad muret seede- või nahaprobleemid, unehäired, pidev väsimus või kõikuv meeleolu või kui oled lapseootel ja soovid oma toidulauda tervislikumaks muuta, põed diabeeti või mõnd muud kroonilist haigust ja soovid toitumise abil enesetunnet parandada.

Konsultatsioonile on oodatud ka lapsed koos vanematega ning eakad, kelle toiduvalik ja igapäevamenüü vajab korrastamist. Konsultatsiooni hind 50 eurot. Lisakonsultatsioon e-posti või telefoni teel 30 eurot.

Aega broneerima
Tervislike toiduvalikute tegemine on imelihtne, kui lähed üle söömiselt toitmisele – enne kui midagi suhu pistad, mõtle alati, mida Su keha sellest kasulikku saab ehk kas selles asjas on toitu!

Yumeiho teraapia

Yumeiho on Jaapani holistiline teraapia, kus kasutatakse sügavkoemassaaži ja Sei Tai (liigeste manipulatsiooni) võtteid lülisamba ja vaagna korrigeerimiseks ning tasakaalustamiseks.

See aitab kaasa haigusseisundi kõrvaldamisele ja organismi iseeneslikule tervenemisele. Paraneb rüht, vähenevad lihaspinged ja pea-, kaela- ja seljavalud, paraneb siseorganite talitlus ning kiireneb ainevahetus.

Krooniliste valude ja pikaajaliste rühiprobleemide püsivaks leevendamiseks soovitame pikemaid kuure. Loen teraapiast lähemalt »

Teraapia hind on 50 eurot.

Aega broneerima
Kroonilise valu ja pikaajalise rühiprobleemi püsivaks leevendamiseks soovitame 10–15 korra kuuri.
Janika Vaikjärv

Janika Vaikjärv

Yumeiho terapeut (3dan), massöör
Spetsialistist lähemalt »
Janika Vaikjärv

Janika Vaikjärv

Yumeiho terapeut (3dan), massöör Spetsialistist lähemalt »

Kvantmassaaž

Kvantmassaaž on sügavalt lõõgastav, energiaid suunav ja aktiveeriv. Massaaž aitab vabaneda allasurutud emotsioonidest ning on abiks oma keha ja hinge tervenemisel.

Kvantmassaaž aitab tasakaalustada blokeerunud või moondunud energiavooge ning vabastada energiat, mis on energiakeha tasakaalus püsimise ja inimese loomuliku paranemise aluseks.

Massaaž on valutu, õrn ja lõdvestav. Kergete pindmiste liigutustega suunatakse energia jalgadest läbi tuharate mööda selga kaelani. Masseeritakse ka käsi, jalgu ja kõhtu.

Erilist tähelepanu pööratakse peamassaažile, mis aitab vabastada meeli ja lõdvestuda. Kvantmassaaži maksumus on 60 eurot. Loen lähemalt »

Aega broneerima

MER-sidekoemassaaž

MER-sidekoemassaaž on pehme- ja sidekoe tugeval ja aeglasel venitusel põhinev massaaž kombineerituna liigeste vabastamise tehnikatega.

Lihaspingete ja valu peamine põhjus on lihaste ülepingutus ja väsimus pidevate staatiliste asendite tõttu. See blokeerib vereringet ja hapniku juurdevoolu nendesse pehmetesse ja tundlikesse kudedesse, kus on närvilõpmed ja valuretseptoreid.

MER-massaaž vähendab stressi, vaimset ja lihaspinget, parandab rühti ja tasakaalustab lülisammast, leevendab kroonilist valu, toob rahulikuma une ja aitab kaasa elujõu taastumisele. Massaaži hind on 40 eurot. Loen teraapiast lähemalt »

Aega broneerima
Kui sidekude mõjutada õige kontakti ja survega, siis lihased ja kõõlused venivad ning muutuvad elastsemaks. Seeläbi vabaneb keha pingest ja valust.
Tiina Tammiste

Tiina Tammiste

Terapeut Lähemalt spetsialistist »
Tiina Tammiste

Tiina Tammiste

Terapeut Lähemalt spetsialistist »

Resonantsteraapia

Resonants- ehk kraniosakraalresonants teraapia põhineb kogemusel, et keha suudab oma elujõuressursse taastada ja ise terveneda, kui sügavas lõdvestuse ja usalduse seisundis asetada häälestatud käed õrnalt kehale ja leida teraapia käigus inimese algne vibratsioon ja sisemine tarkus.

Teraapia on abiks nii lastele kui ka täiskasvanutele, pakkudes nii mentaalset kui füüsilist lõõgastust isetervenemise teekonnal. Teraapia hind on 40 eurot. Loen teraapiast lähemalt »

Aega broneerima
Igas inimeses on olemas talle omane ja ainulaadne vibratsioon ja pulss sünnist surmani. Selles väljendub keha jõud ja tarkus end tasakaalustada ja tervendada.

Pingeid vabastav teraapia

Pingeid vabastav teraapia on MER-sidekoemassaaži ja resonantsteraapia kombinatsioon. MER-massaaž on sidekoe tugeval ja aeglasel venitusel põhinev massaaž kombineerituna liigeste vabastamise tehnikatega.

Massaaž on abiks lihaste ja kõõluste venimisele, elastsemaks muutumisele ja seeläbi valudest vabanemisele. Ühtlasi rahuneb läbi aeglaste, sügavate ja mõnusate puudutuste närvisüsteem, taastub emotsionaalne tasakaal ja keha isetervenemisvõime ning paraneb rüht.

Massaažile järgneb resonantsteraapia, mis viib Su läbi sügava lõdvestuse sisemisele rahule ja vaikusele, millel on sügavalt puhastav, tervendav ja organismi taastav efekt. Teraapia hind on 65 eurot. Loen teraapiast lähemalt »

Aega broneerima
Massaaž ja teraapia üheskoos viivad Su läbi sügava lõdvestuse sisemisele rahule ja vaikusele.
Tiina Tammiste

Tiina Tammiste

Terapeut Lähemalt spetsialistist »
 • Lily HindreaLily Hindrea
 • Sergei PetškurovSergei Petškurov

Lily Hindrea

Massaažiterapeut, tase 6
Spetsialistist lähemalt »

Sergei Petškurov

Massöör-terapeut

Massaažid kehale ja vaimule

Sinu maailm muutub paremaks, kui oled terve ja rahulolev. Massaažid aitavad Sul parandada elukvaliteeti ja tugevdada oma füüsilist ning emotsionaalset tervist.

Teostame mitmeid erinevaid massaaže, mis mõjuvad tasakaalustavalt psüühikale, lõõgastavalt lihaskonnale, aktiveerivalt lümfi- ja vereringele ning immuunsüsteemile tõstes keha vastupanuvõimet haigustele. Mitmed massaažid toniseerivad nahka ja aitavad võidelda vanadusilmingute vastu.


Aega broneerima

TRE-lõdvestusteraapia

TRE on lõdvestustehnika (Tension and Trauma Releasing Exercises), mis koosneb stressi ja pingete vabastamise harjutustest. TRE harjutuste süsteem tekitab kehas õrna vibratsiooniprotsessi, mis pikkamööda vabastab kõik kehasse kinnijäänud minevikublokeeringud. Peale TRE seanssi võid tunda mõttevoo rahunemist, rammestust, unekvaliteedi ja söögiisu paranemist, ärevusseisundi rahunemist kehas. TRE taastab organismi varusid ja tasakaalu.

TREd tehakse mugavates riietes, paljajalu või libisemiskindlates sokkides.

TRE on soovitatav igas eas inimestele, kel on:

 • Emotsionaalne närvilisus
 • Depressiivsus, stress, energiapuudus
 • Ülitundlikkus kriitika suhtes
 • Ärevus, südamepekslemine
 • Hirmuhood ja unetus
 • Kõrgenenud vererõhk
 • Minevikupinged
 • Ebamäärased valud kehas jne

Teatud keha seisundite ja haiguste puhul on TRE vastunäidustatud või lubatud vaid koos juhendajaga. TRE vastunäidustused: rasedus, südame-veresoonkonna haigused, kõrgenenud silmarõhk, tugev astma, epilepsia. Soovitame enne TRE-ga alustamist pidada juhendajaga oma tervise osa nõu.

Treeningu kestus on 90 minutit ning hind 15 eurot.

Ene Hindpere

Ene Hindpere

TRE-terapeut