Terapeudid ja spetsialistid

Meie juures töötavad oma valdkonnale pühendunud professionaalid – spetsialistid, terapeudid ja massöörid, kes on abiks nii emotsionaalsete kui füüsiliste murede lahendamisel. Meie teraapiad pakuvad leevendust mitmetele tervisemuredele, aitavad vabaneda pingetest ning lõõgastuda kehal, hingel ja vaimul.

Meie kliinilise psühholoogi, füsioterapeudi ja logopeedi juurde saad tulla ka perearsti suunamisega. Sel juhul kompenseerib tasumise osaliselt haigekassa. Sina tasud väikese omaosalustasu.

Oluline teada

 • Massaaži või teraapia kestuse sisse oleme arvestanud paar minutit riiete vahetamiseks nii teraapia eel kui järel, samuti toibumiseks, et keha ja meel jõuaksid rahuneda.
 • Teraapiasse tulemiseks on vaja broneerida vastuvõtuaeg
 • Tule kohale kümme minutit varem
 • Mõtle hoolikalt läbi kõik oma mured – millal algasid ja kuidas on ajas muutunud
 • Püsivate tulemuste saavutamiseks soovitame alati teraapiaid kuurina

Neuropsühholoogi konsultatsioon

Neuropsühholoog tegeleb peamiselt ajutegevuse ja inimese käitumise vaheliste seoste uurimise, samuti ajukahjustusega kaasnevate häirete diagnostika ja raviga. Lisaks uurib ta oma töös ajukahjustuste mõju mälu, kõne, tähelepanu, ruumitaju jm funktsioonidele, mis mõjutavad inimese elukvaliteeti.

Neuropsühholoogi konsultatsioon hõlmab kliinilist intervjuud, mille käigus selgitatakse välja inimese peamised probleemid ja toimetulekuraskused, hinnatakse neuropsühholoogilise hindamise vajadust. Nõustamine aitab leevendada inimese emotsionaalseid pingeid, parandada enesetunnet ning elukvaliteeti. Konsultatsioonil saavad nõu ka lähedased (nt haigele sobiva keskkonna kohandamise ja elukvaliteedi parandamise osas; kuidas tulla toime haige käitumise, emotsionaalsete probleemidega jne).

Vajadusel soovitab neuropsühholoog konsultatsiooni käigus neuropsühholoogilist hindamist või isiksuse uuringut. Uuringute tasu lisandub konsultatsioonile ning nende läbiviimiseks lepitakse kokku eraldi aeg. Konsultatsiooni hind on 100 eurot, kestus kuni 60 minutit.

Meie keskuses tehakse ka:

Aega broneerima
Heivi Varus

Heivi Varus

Neuropsühholoog Spetsialistist lähemalt »
 • Margus LaurikMargus Laurik
 • Kai Rohulaid Kai Rohulaid
 • Karin Lätt Karin Lätt
 • Evelin Prees Evelin Prees
 • Evelyn Tamme Evelyn Tamme
 • Aivi Reiman Aivi Reiman

Margus Laurik

Kliiniline psühholoog, psühhoterapeut
Spetsialistist lähemalt »

Kai Rohulaid

Kliiniline psühholoog, psühhoterapeut
Spetsialistist lähemalt »

Karin Lätt

Kliiniline psühholoog, psühhoterapeut
(lapsehoolduspuhkusel)
Spetsialistist lähemalt »

Evelin Prees

Kliiniline psühholoog
Spetsialistist lähemalt »

Evelyn Tamme

Kliiniline psühholoog
Spetsialistist lähemalt »

Aivi Reiman

Kliiniline psühholoog, psühhoterapeut
Spetsialistist lähemalt »

Kliinilise psühholoogi konsultatsioon

Kliiniline psühholoog kasutab oma töös peamiselt tõenduspõhiseid kognitiiv-käitumisteraapia põhimõtteid ja tehnikaid. Kognitiiv-käitumuslik teraapia on koostööl põhinev ning eesmärgile suunatud ravimeetod, mis aitab muuta inimese mõtte- ja käitumismustreid, reageerimisviise ja parandada seeläbi emotsionaalset seisundit. Kliiniline psühholoog on pädev töötama ka psüühikahäiretega klientidega.

Kliinilise psühholoogi konsultatsioonile soovitame pöörduda depressiooni, ärevuse, foobiate, paanikahäirete, uneprobleemide, söömishäirete, sundmõtete, madala enesehinnangu ja suhteprobleemide lahendamiseks, samuti krooniliste valude käes kannatajatel. Kroonilise valu korral osutub sageli oluliseks psühholoogiline nõustamine nii valu käes kannatajale kui tema lähedastele.

Kliinilise psühholoogi vastuvõtule pöördu ka siis, kui perearst on andnud suunamise ja tasumise kompenseerib osaliselt haigekassa. Sina ise tasud teenuse eest väikese omaosalustasu. Konsultatsiooni hind on 80 eurot. Perearsti suunamisega tasud Sina omaosalustasu 45 eurot.

Aega broneerima
Elu on väga kiireks ja maailm kirjuks muutunud. Paljudel inimestel on selles raske toime tulla. Sageli ka neil, keda ühiskondliku mõõdupuu järgi edukateks peetakse. Kuid järjest rohkem on inimesi, kes peavad koostööd psühholoogiga normaalseks ja julgevad sellest ka rääkida.

Pereteraapia

Süsteemse pereteraapia puhul keskendutakse lähedaste inimeste omavahelistele suhetele ja nende kvaliteedile. Pereteraapia eesmärk on toetada inimeste omavahelist mõistmist, emotsionaalset toetust ja lähedust.

Sageli vajavad inimesed tuge tulemaks toime elus ette tulevate muutustega (lapse sünd, lasteaeda-kooli minek, teismeiga, noore täiskasvanu iseseisvumine, lahutus, pereliikme kaotus, lein jm). Sellised arengukriisid võivad esile kutsuda probleeme, näiteks ärevust ja depressiooni, ületöötamist, stressi, toitumishäireid, erinevaid sõltuvusi, lähisuhtevägivalda, seksuaalsusega seotud probleeme, laste ja noorukite psüühilisi, käitumis- ja kooliprobleeme.

Nende eluliste etappide läbimiseks on vajalikud rollide ja ülesannete ümberkorraldamine ning muutused hoolitsuses ja emotsionaalses läheduses. Eriti tundlikud on lapsed ja noorukid.

Pereteraapias käsitletakse peret kui süsteemi, mille ühe osa muutumine toob esile muutuse kogu süsteemis. Pereterapeut aitab ravitavas süsteemis kutsuda esile muutuse, mis võib toimuda perekonnaliikmete käitumises, emotsionaalses või psüühilises seisundis, suhetes või perekonna üldises toimimises.

Hea teada:

 • Pereteraapia toimub valdavalt vestluse vormis, kus kõigil pereliikmetel on võimalus avameelselt ennast väljendada ning saada ära kuulatud.
 • Parimate tulemuste saavutamiseks kaasatakse teraapiasse tihti kõik olulised lähedased.
 • Esmalt soovitame pereteraapiasse pöörduda lastel koos vanematega või lähedastel pereliikmetel koos.
 • Püsivate muutuste saavutamiseks on oluline läbida teraapia tervikuna. Vajalike kordade arv sõltub püstitatud eesmärgist ja võib varieeruda ühest korrast nädalas kuni ühe korrani kuu-kahe jooksul.

Teraapia hind on 90 eurot ja kestus 90 minutit.

Aega broneerima
 • Triin-Ketlin SiskaTriin-Ketlin Siska
 • Karin Lätt Karin Lätt
 • Aivi ReimanAivi Reiman

Triin-Ketlin Siska

Psühholoog, pereterapeut
Spetsialistist lähemalt »

Karin Lätt

Kliiniline psühholoog, psühhoterapeut
(lapsehoolduspuhkusel)
Spetsialistist lähemalt »

Aivi Reiman

Kliiniline psühholoog, psühhoterapeut
Spetsialistist lähemalt »
Ingrid Murs

Ingrid Murs

Vaimse tervis õde Spetsialistist lähemalt »

Vaimse tervise õe konsultatsioon

Vaimse tervise õde on erioskuste ja teadmistega spetsialist, kelle pädevuses on terviseseisundi hindamine ja terviseriskide analüüsimine, patsiendi ja tema lähedaste nõustamine ning nende igapäevaelu toimetuleku edendamine psüühikahäire põhiselt.

Vaimse tervise õde teeb tihedat koostööd raviarstiga, sh psühhiaatrite, psühholoogide ja teiste erialade spetsialistidega, kus rakendades erinevaid teadmisi leitakse inimese terviseprobleemile sobivaim ja tulemuslikem lahendus.

Soovitame vaimse tervise õe konsultatsiooni esmasel pöördumisel, et täpsustada terviseseisundit ja saada soovitusi edasipöördumiseks.

Mida teeb vaimse tervise õde?

 • Erinevate teraapiate tutvustamine ja edasisuunamise soovitused
 • Patsiendi ja tema lähedaste tervisealane nõustamine psüühikahäire põhiselt, eneseabivõtete tutvustamine (nt lõdvestustehnikad, elustiilinõustamine, hingamisharjutused jmt)
 • Nõustamine igapäevase toimetuleku osas (nt dementsuse korral)
 • Ravimiinfo jagamine, raviskeemi järgimise õpetamine, verepildi jälgimine, ravi jätkamise vajalikkuse hindamine.

Konsultatsiooni hind on 40 eurot, kestus 60 minutit.

Aega broneerima

Psühholoog-terapeudi seanss

Psühholoog-terapeudid kasutavad oma töös teaduspõhiseid ja integratiivseid psühhoteraapia meetodeid, et aidata inimesel leida ressursse väljatulekuks stressist, depressioonist, ärevushäirest, sõltuvustest, suhtekriisist ja psühhosomaatilistest häiretest, k.a unehäiretest.

Teraapias on võimalik õppida paremini lõdvestuma, keskenduma, ennast juhtima ja kehtestama. Sobivaim meetod valitakse lähtuvalt probleemist. Noorukite jaoks on eraldi meetodid.

Psühholoog-terapeudid aitavad lahti harutada meeleseisundi sõlmi, õpetades hingamise, mõtte- ja meeleharjutuste kaudu muutma soovimatuid toimimisprogramme. Seansi hind on 70 eurot, kestus 1 tund.

Aega broneerima
Teraapias on võimalik õppida paremini lõdvestuma, keskenduma, ennast juhtima ja kehtestama.
 • Jane Rannamets-HeinsaluJane Rannamets-Heinsalu
 • Rein HeinsaluRein Heinsalu
 • Triin-Ketlin SiskaTriin-Ketlin Siska
 • Rachel OwsleyRachel Owsley

Jane Rannamets-Heinsalu

Psühholoog-terapeut Spetsialistist lähemalt »

Rein Heinsalu

Psühholoog-terapeut Spetsialistist lähemalt »

Triin-Ketlin Siska

Psühholoog, pereterapeut Spetsialistist lähemalt »

Rachel Owsley

Psühholoog-terapeut Spetsialistist lähemalt »
 • Kristjan PuusildKristjan Puusild
 • Piret Aunapuu Piret Aunapuu

Kristjan Puusild

Psühholoog, psühhoterapeut väljaõppes Spetsialistist lähemalt »

Piret Aunapuu

Analüütiline psühhoterapeut väljaõppes Spetsialistist lähemalt »

Analüütiline psühhoteraapia seanss

Analüütiline ehk jungiaanlik psühhoteraapia põhineb C.G. Jungi käsitlusel inimpsüühika olemusest ning selle arengust ja muutumisest elu jooksul. Teraapia peamiseks eesmärgiks on kooskõla loomine inimese teadlike ja alateadlike poolte vahel. Jungiaanlik teraapia toetab elule tähenduse otsimist ja kooskõla loomist maailmaga ning juhatab teadlikuma, küpsema ja terviklikuma isiksuse kujunemisele.

Analüütilise teraapia puhul on oluline terapeudi ja kliendi vaheline kontakt ning töövorm võib olla intensiivsem kui nõustamisel.

Iga teraapia on justkui käsitöö, mille fookuses on nii kliendi keskne probleem kui lapsepõlvekogemused, lähisuhted, inimese Mina ning psüühika süvatasandid.

Teraapia kestab 50-60 min, soovitav on kohtuda kord nädalas. Hind 70 eurot.

Soovitame teraapiat, kui sul on:

 • tupikseis igapäevaprobleemide lahendamisel
 • depressioon, stress, ärevus, pinged
 • probleemid suhetes
 • paigalseis elu tähenduse ja mõtte otsinguil
 • psüühilised traumad või traumaatilised sündmused minevikust
 • mistahes muu vaimne teema, millele otsid lahendust

Aega broneerima

Teadvelolekul põhinev depressiooni tagasilangusi ennetav grupiteraapia

Teadvelolek (i. k mindfulness) on üha enam populaarsust koguv viis endas tasakaalu ja meelerahu leidmiseks. Teadusuuringud näitavad ka selle positiivset mõju psüühikahäiretest paranemisel ning tagasilanguste ennetamisel.

Grupiteraapia on suunatud depressiooni põdenutele, kes on saanud ravi, kuid tunnevad, et vajavad veel lisatuge ja ressurssi uute episoodide ärahoidmiseks ja tagasilanguse vältimiseks.

Grupis viiakse läbi erinevaid teadveloleku harjutusi ja jagame oma kogemusi selle uue viisi rakendamisel. Grupiteraapia õpetab negatiivsete tunnete ja mõtetega toime tulema, ent uute oskuste kinnistumiseks on vajalik pühendumine ja valmisolek teha kohtumiste vahelisel ajal koduseid harjutusi. Grupiteraapia ja kodused ülesanded õpetavad, kuidas olla igal eluhetkel rohkem teadlik ja kohal antud hetkes ning kuidas ka raske ja ebameeldivaga silmitsi seista.

Hea teada

 • Grupiteraapiasse suunab Confido kliiniline psühholoog või psühhiaater. Grupiteraapiale eelneb kohtumine terapeudiga, et hinnata gruppi sobivust.
 • Grupiteraapia toimub kord nädalas kaheksa korda. Seanss kestab 2 tundi. Meie grupid on personaalsed, kus osaleb maksimaalselt 12 inimest.
 • Pärast grupiteraapia lõppu toimub kahe kuu jooksul jätkukohtumine, et toetada teadveloleku praktiseerimist ja arutada tekkinud raskusi.
 • Kodused harjutused võtavad kuni tunni päevas, 6 päeval nädalas (lindistatud meditatsioonijuhendite kuulamine, lühikeste harjutuste tegemine jms).
Teraapia hind 350 €
Teraapia kestus 8×2 tundi

Aja broneerimiseks on vajalik suunamine Confido kliinilise psühholoogi või psühhiaatri poolt või kutsume teid esmasele kohtumisele gruppi läbiviiva terapeudiga, et hinnata gruppi sobivust. Teraapia algab septembris.

Aega broneerima
Liis Vahtra-Šmutov

Liis Vahtra-Šmutov

Kliiniline psühholoog, psühhoterapeut Spetsialistist lähemalt »
Ingrid Murs

Ingrid Murs

Vaimse tervise õde

Vibroakustiline teraapia

Vibroakustiline teraapia (VAT) on ravimeetod, mille puhul inimese keha ja psüühikat mõjutatakse kompimismeele kaudu madala sagedusega puhashelidega ja kuulmismeele kaudu muusika ja/või looduslike helitaustadega. Selle meetodiga on võimalik vähendada valu, kehalisi pingeid ja psühhosomaatilisi vaevusi ning ravida psühholoogilisi häireid.

Teraapia ajal lamab klient selili madratsil ja kogeb madratsisse paigaldatud helielementidest tulevat lõdvestavat helivibratsiooni. Samal ajal kuuleb rahulikku taustamuusikat või loodushelisid. Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame teraapiat kuurina, 3-5 teraapiat nädalas.

Vibroakustiline teraapiat soovitatakse:

 • valu vähendamiseks
 • lihaspingete ja spasmide vähendamiseks
 • Parkinsonismi ja Alzheimeri tõve leevendamiseks
 • hingamisraskuste vähendamiseks
 • kõrgenenud vererõhu alandamiseks
 • kehatunnetuse parendamiseks
 • stressi ja kurnatuse leevendamiseks
 • psühholoogiliste häirete raviks (nt ärevushäired, unetus, ennastvigastav käitumine, autism ja depressioon)

Vibroakustilise teraapia vastunäidustused on kõrge vererõhk, maohaavad, äge põletik, südamestimulaator ja südame rütmihäired, tromboosi oht, neeru- ja põiekivid ja -liiv, sapikivid ning rasedus.

Teraapia hind on 40 eurot ning kestus 45 minutit.

Aega broneerima

Sõltuvusnõustaja konsultatsioon

Konsultatsioonil tutvustatakse keemilisi sõltuvusi üldiselt, selgitatakse alkoholi-, narko- ja ravimisõltuvuse olemust. Põhjalikult tutvustatakse USAs loodud sõltuvusest vabanemise 12 sammu programmi, räägitakse sellega liitumise eeldustest ja eelistest. Lisaks selgitatakse, kuidas programm inimest tema sõltuvusest vabanemise protsessis tulemuslikult toetada saab.

Sõltuvusest vabanemise 12 sammu programmiga liitumiseks lepitakse kokku järgmine konsultatsioon, mille raames toimub põhjalik sõltuvushäire hindamine, mis on abiks näiteks alkoholisõltuvuse taseme selgitamisel, kaassõltuvuse ja muude tervisehäirete väljaselgitamisel.

Sõltuvusnõustaja Kaja Heinsalu on TSF kliiniku asutaja ning viimastel aastatel praktiseerinud Eestis edukalt Minnesota mudelit ehk 12 sammu programmi.

Konsultatsiooni hind on 50 €, kestvusega 60 minutit.

Tutvu taastumisprogrammiga »

Aega broneerima
Soovin tagada inimestele diskreetse ja inimliku tervenemise tee, mis aitab neil häbist ja süütundest üle saada
 • Kaja HeinsaluKaja Heinsalu
 • Oksana KozlovaOksana Kozlova
 • Alisa AalbokAlisa Aalbok

Kaja Heinsalu

Sõltuvusnõustaja
Spetsialistist lähemalt »

Oksana Kozlova

Sõltuvusnõustaja
Spetsialistist lähemalt »

Alisa Aalbok

Sõltuvusnõustaja
Spetsialistist lähemalt »
Katrin Hallik

Katrin Hallik

Kaassõltuvuse nõustaja Spetsialistist lähemalt »

Kaassõltuvuse nõustaja konsultatsioon

Kaassõltuvus ehk lähisuhtesõltuvus on tugev emotsionaalne sõltuvus teisest inimesest, sooviga kontrollida ja muuta tema sõltuvuskäitumist. Kaassõltuvusest tervenemine algab oma olukorra ausast teadvustamisest, oma käitumise, suhete ja enesehinnangu analüüsist.

Koos nõustajaga vaadeldakse suhteid päritoluperekonnas, leitakse üles allasurutud tunded ja luuakse taas ühendus iseendaga. Nõustamisel lähtutakse iga inimese eripärast ja kombineeritakse talle sobivaid teraapiameetodeid, eelkõige kehapsühhoteraapia ja kogemusnõustamise põhimõtteid.

Loe lähemalt, millal soovitame pöörduda »

Aega broneerima
Haiget tegev ja keeruline suhe toimib nagu narkootikum, mis aitab põgeneda omaenda valu eest.

Individuaalne coaching

Coaching on tegevusele suunatud koostöö, mis keskendub sellele, kus Sa praegu oled ja kuidas Sul on võimalik saavutada oma eesmärke. See on teekond koos coachiga positiivsete arengute suunas mõtteviisi muutmise kaudu.

Coach aitab püsida valitud rajal, tuues koostöösse objektiivsuse ja aususe, kindla struktuuriga tegevused ja vastutavuse, avatud mõtlemise ja toetuse. Sinult ootab coach pühendumist koostööle, avatust uutele ideedele ja kokkulepitud tegevuste täitmist.

Soovitame coachingut, kui soovid saada selgust oma karjääri ja isikliku elu valikutest, seada endale mõõdetavaid eesmärke, koostada endale plaan seatud eesmärkide täitmiseks ja võtta vastu selleks vajalikke väljakutseid. Coachingu hind on 90 eurot, kestvus 1 tund.

Aega broneerima
“See ei ole see, et ma ei tea, mida teen vaid see, et ma ei tee seda, mida tean.” (T. Gallwey, “The Inner Game of Tennis”)
Tiina Keskküla

Tiina Keskküla

Coach (ACC) Spetsialistist lähemalt »
Tiina Keskküla

Tiina Keskküla

Coach (ACC) Spetsialistist lähemalt »

Juhtide coaching

Juhtide coaching lähtuvalt ettevõtte huvidest on eelkõige seotud organisatsiooni vajadustega.

Püstitatud eesmärgid keskenduvad nii tööalastele kui ka individuaalsetele väljakutsetele, kuid on kooskõlastatud ettevõtte osanike või juhtkonnaga.

Tulemustele suunatud coaching keskendub mõtteviisi muutmisele, mis aitab ellu viia positiivseid arenguid ja loob võimaluse juhi õpirännakuks.

Koostöös coachiga keskendutakse sellele, kus praegu ollakse ja kuidas on võimalik saavutada püstitatud eesmärke. Coaching koosneb tavaliselt 12 sessioonist ja kestab 3–6 kuud. Loen lähemalt »

Kui midagi vajab muutmist, siis muuda – eelkõige iseennast või oma suhtumist!

Optometristi konsultatsioon

Optometrist kontrollib nägemist ja tegeleb põhiliselt prillide määramise, prilliretsepti uuendamise ning sellealase nõustamisega, mistõttu ei pea nägemisprobleemidega alati silmaarsti juurde pöörduma.

Optometristi konsultatsioonile ei ole vaja arsti saatekirja ja vastuvõtule on võimalus registreerida alates 16. eluaastast kõigil neil, kes soovivad kontrollida oma nägemist ja välja kirjutada prille või neid korrigeerida.

Konsultatsioonile tulles võta kaasa kasutusel olevad prillid või läätsed, ning kui on alles, ka varasem prilliretsept, mis aitavad kindlaks teha, kas ja kuidas on silmanägemine võrreldes varasemaga muutunud.

Optometristi konsultatsiooni maksumus on 20 eurot ning kestus 20 minutit.

Aega broneerima
 • Riina RondoRiina Rondo
 • Hanna-Maria VanakülaHanna-Maria Vanaküla

Riina Rondo

Optometrist

Hanna-Maria Vanaküla

Optometrist
Spetsialistist lähemalt »
Dr Gerly Truuväärt

Gerly Truuväärt

Kiropraktik Spetsialistist lähemalt »

Kiropraktiku konsultatsioon ja raviseanss

Kiropraktika on tervishoiu ala, mis tegeleb kogu lülisambaga seotud murede ennetamise ja raviga.

Kiropraktiline ravi sobib beebidest vanuriteni ja koosneb täpsetest tehnilistest liigutustest, kus käte abil korrigeeritakse liigeste liikuvust, et tagada närvisüsteemi tõrgeteta toimimine. Confido kiropraktiku meditsiiniline erihuvi on rasedad ja sünnitusjärgsete muredega naised, samuti vastsündinud ja kasvueas noored.

Kiropraktiku hinnangu saamiseks on vaja esmalt pöörduda esmakonsultatsioonile, mille raames teostab spetsialist põhjaliku tervise diagnostika, hindab probleemi, kinnitab diagnoosi ning määrab ravi. Loen lähemalt »

Kiropraktiku esmane konsultatsioon ja raviseanss maksab 90 eurot, korduv raviseanss 60 eurot.

Aega broneerima
Minu juurde jõuavad väga paljud „viimases hädas“ peale seda, kui on edutult proovinud erinevaid raviviise. Vahel on lahendus seal, kust seda ei osata otsidagi.

Manuaalterapeudi konsultatsioon ja teraapia

Manuaalne teraapia on kombinatsioon probleemi ja selle tekkepõhjuse peendiagnostikast ning väga täpselt konkreetse probleemi lahendamisele suunatud manuaalsetest tehnikatest. Sihipärased ja õigesti doseeritud manuaalsed võtted aitavad taastada liigeste ja lihaste ning neid ümbritsevate struktuuride normaalset tööd ning tasakaalu.

Esimesel vastuvõtul kaardistab manuaalterapeut tervise üldseisundi, hindab probleemi olemuse läbi spetsiifilise vaatluse ning manuaalsete testide, määrab kindlaks tugi- ja liikumissüsteemi hetkeseisundi ning viib läbi teraapiaseansi. Vajadusel soovitab lisaks rühiuuringut ja ultraheliuuringut lihaste testimiseks.

Manuaalteraapia on tulemuslik üksnes koostöös kogenud ja professionaalsete teadmistega terapeudiga, kuna hõlmab väga täpset lihaste ja liigeste kätega manipuleerimist. Meie keskuses teeb manuaalteraapiat ja uuringuid suurte kogemustega terapeut Toomas Proovel. Lähemalt »

Teraapiasse on oodatud ka lapsed alates 7.eluaastast. Võta teraapiasse kaasa varasemate uuringute (nt röntgen) tulemused, kui need on sinu käes. Teraapia hind on 60 eurot, kestvus 50 minutit.

Aega broneerima
Toomas Proovel

Toomas Proovel

Manuaalterapeut Spetsialistist lähemalt »
Maris Perendi

Maris Perendi

Füsioterapeut
Spetsialistist lähemalt »

Füsioterapeudi konsultatsioon ja teraapia

Füsioteraapia on terviseprobleemide ennetamine, valu leevendamine, liigeste liikuvusulatuse ning lihaste jõu ja vastupidavuse säilitamine, parandamine ning taastamine.

Füsioterapeudi abi saamiseks on vaja kõigepealt pöörduda esmakonsultatsioonile, mille käigus tehakse põhjalik üldise terviseseisundi hindamine ning testimine, et leida kõige tõhusamad ravimeetodid, anda personaalseid soovitusi võttes arvesse Sinu isiklikud soovid ja eesmärgid.

Ühtlasi lepitakse füsioterapeudiga kokku sobivaim raviplaan ja selle tulemusliku elluviimise kava. Esmakonsultatsioon sisaldab lisaks konsultatsioonile ka füsioterapeutilist ravi (nt harjutused, manuaalteraapia, massaaž vmt personaalselt vajalikud meetodid. Lähemalt »

Füsioterapeudi esmakonsultatsiooni ja teraapia hind on 45 eurot, kestus 40 minutit. Korduva teraapia hind on 35 eurot, kestus 30 minutit.

Füsioterapeudi vastuvõtule pöördu ka siis, kui perearst on andnud suunamise ja tasumise kompenseerib osaliselt sind suunanud perearst haigekassa kaudu. Sina ise tasud teenuse eest omaosalustasu. Perearsti suunamisega on esmakonsultatsiooni omaosalus 35 eurot, korduv teraapia omaosalus 25 eurot.

Aega broneerima
Kui inimene jälgib oma tervist, siis on raske leida arsti, kes teaks temast paremini, mis on ta tervisele kasulik.

Naiste füsioterapeudi konsultatsioon ja teraapia

Naiste tervise füsioterapeut tegeleb rasedusest, sünnitusest, günekoloogilistest operatsioonidest või menopausist tingitud vaagnapõhjalihaste nõrkuse, lõtvuse ja lihastoonuse probleemidega, samuti lahkliha rebenditest tuleneva valu ja liikumispiiratuse probleemidega.

Esmakonsultatsioonil hindab füsioterapeut korsetilihaseid, vaagnapõhjalihaseid elektromüograafia ja ultraheliga ning probleemi tervikuna. Selle põhjal annab füsioterapeut juhised edasiseks tegevus- ja teraapiakavaks.

Püsivate tulemuste saavutamiseks on vaja kodus teha õigeid harjutusi. Kui oled hiljuti sünnitanud, pöördu füsioterapeudi poole pärast sünnitusjärgset günekoloogilist kontrolli. Loen lähemalt »

 • Teraapia hind koos konsultatsiooni ja ultraheli uuringuga on 70 eurot. Kestus on 60 minutit.
 • Naiste füsioterapeudi korduva teraapia hind on 35 eurot ja kestus 30 minutit.

Aega broneerima
Uriinilekked naerdes, aevastades, köhides või sportides ei ole normaalne paratamatus. Sellest saab edukalt vabaneda.
Helle Nurmsalu

Helle Nurmsalu

Naiste tervise füsioterapeut
(lapsehoolduspuhkusel) Spetsialistist lähemalt »
Maris Perendi

Maris Perendi

Füsioterapeut
Spetsialistist lähemalt »

Naiste füsioterapeudi konsultatsioon ja teraapia

Naiste tervise füsioterapeut tegeleb rasedusest, sünnitusest, günekoloogilistest operatsioonidest või menopausist tingitud vaagnapõhjalihaste nõrkuse, lõtvuse ja lihastoonuse probleemidega, samuti lahkliha rebenditest tuleneva valu ja liikumispiiratuse probleemidega.

Esmakonsultatsioonil hindab füsioterapeut korsetilihaseid, vaagnapõhjalihaseid elektromüograafia ja ultraheliga ning probleemi tervikuna. Selle põhjal annab füsioterapeut juhised edasiseks tegevus- ja teraapiakavaks.

Püsivate tulemuste saavutamiseks on vaja kodus teha õigeid harjutusi. Kui oled hiljuti sünnitanud, pöördu füsioterapeudi poole pärast sünnitusjärgset günekoloogilist kontrolli. Loen lähemalt »

 • Teraapia hind koos konsultatsiooni ja ultraheli uuringuga on 70 eurot. Kestus on 60 minutit.
 • Naiste füsioterapeudi korduv teraapia hind on 35 eurot ja kestus 30 minutit.

Aega broneerima

Logopeedi konsultatsioon

Logopeed tegeleb kommunikatsioonipuuetega, st suulise ja kirjaliku kõne loomisel ja mõistmisel tekkinud probleemide väljaselgitamise, kõrvaldamise või leevendamisega. Logopeedi abi võib vaja minna alles kõnelema hakkaval või juba koolis käival lapsel, aga ka täiskasvanud inimesel. Levinumad mured, millega logopeedi poole pöördutakse, on erinevad häälduspuuded, kõnehäired, kirjutamis- ja lugemisoskuse omandamisega seotud probleemid.

Soovitame meie logopeedi konsultatsioonile pöörduda laste ja täiskasvanute kõnehäirete, lugemis- ja kirjutamisraskustega. Mida varem abivajajad logopeedi juurde jõuavad, seda kiiremini paraneb nende kõne või toimetulek lugemis- või kirjutamisraskustega. See omakorda võimaldab neil igapäeva- ja koolieluga järjest paremini hakkama saada.

Kui märkad, et Sinu lähedasel (olenemata vanusest) on suhtlemisel mõningaid puudujääke, tule ja konsulteeri meie logopeediga. Kunagi ei saa pöörduda liiga vara ja pahatihti ei lahene probleemid iseenesest, vaid vajavad spetsialisti abistavat sekkumist. Konsultatsiooni hind on 50 eurot. Perearsti suunamisega tasud Sina omaosalustasu 30 eurot.

Aega broneerima
Ainult inimesele on antud võime rääkida, kasutada keelt mõtete ja tunnete väljendamiseks, saada keele kaudu tagasisidet ümbritsevast.
 • Jane MerilooJane Meriloo
 • Anu VaherAnu Vaher

Jane Meriloo

Logopeed
Spetsialistist lähemalt »

Anu Vaher

Logopeed
Spetsialistist lähemalt »
Liina Selgis

Liina Selgis

Eripedagoog-nõustaja Spetsialistist lähemalt »

Eripedagoogi konsultatsioon

Eripedagoog-nõustaja keskendub erivajadustega inimeste toetamisele ja arendamisele. Eripedagoog-nõustaja töötab laste ja noortega, kes vajavad personaalset toetust nii sotsiaalsete oskuste õppimisel, akadeemilises õppetegevuses kui kommunikatsioonis. Eripedagoog-nõustaja hindab kliendi üldist kognitiivset võimekust, arengutaset erinevates valdkondades (taju, mälu, tähelepanu ja keskendumine, õpioskused ning mõtlemisprotsessid). Samuti hindab eripedagoog-nõustaja kliendi sotsiaalseid ja kommunikatiivseid oskuseid.

Eripedagoog-nõustaja vastuvõtule tuleks pöörduda, kui on kahtlus, et laps on eakohasest arengust maha jäänud, esineb probleeme õppimises, sotsiaalsetes oskutes ning suhtlemises.

Eripedagoog annab hinnangu ka kliendi õppekavadele, õppemeetoditele ning õppe- ja elukeskonna sobivusele. Koostöös lapse tugivõrgustikuga (nt lapsevanematega) aitab eripedagoog-nõustaja leida viisi, kuidas lapse eripäradega efektiivsemalt toime tulla ning milliseid abivahendeid vajadusel kasutada.

Konsultatsioon kestab kuni 45 minutit ning maksab 35 eurot.

Aega broneerima

Toitumisterapeudi konsultatsioon

Toitumisterapeut tegeleb terviseprobleemide põhjustega, korrigeerib toitumise ja toidulisandite abil ainevahetuslikke muutusi kehas. Toitumisterapeut määrab ka haiguspuhuseid dieete.

Esmakonsultatsioonil keskendutakse eeskätt probleemide ja eesmärkide selgitamisele, elustiili- ja toitumisharjumuste kaardistamisele ning edasiste teraapia- ja toitumisplaanide koostamisele. Vajadusel soovitab toitumisterapeut analüüse, mille alusel saab koostada tervist toetava toitumiskava.

Teisel konsultatsioonil tutvustab toitumisterapeut personaalset toitumis- ja elustiilikava koos lihtsalt arusaadavate juhiste ja selgitustega, kuidas igapäevaselt dieedimuutusi ja toitumissoovitusi edukalt rakendada. Toitumiskavaga koos lepitakse kokku toitumispäeviku pidamine.

Edasised korduvad konsultatsioonid keskenduvad toitumise ja elustiili jälgimisele, muutuste analüüsimisele ning edasiste soovituste andmisele. Toitumisterapeut võib soovitada ja läbi viia ka personaalseid treeninguid toitumiskava toetamiseks.

Millal soovitame toitumisterapeuti?

 • Ravidieetide jaoks seedeorganite, südame-veresoonkonna, neerude, endokrinoloogiliste (suhkruhaigus, kilpnääre), ainevahetushäirete (podagra, rasvumine), liigeste, hingamisteede ning neuroloogiliste haiguste korral
 • Raseduseelsete, -aegsete ja -järgsete kaaluprobleemide korral
 • Rinnaga toitmise ajal
 • Taimetoitlastele
 • Eapõhiste toitumissoovituste saamiseks
 • Söömishäirete korral
 • Enne ja peale maovähendusoperatsiooni

Toitumisterapeut Artur Minenko konsultatsioon kestab 45-60 minutit, korduv konsultatsioon toitumiskavas püsimise jälgimisega 30 minutit. Konsultatsiooni hind on 50 eurot. Personaaltreening kestab 30 minutit ja maksab 20 eurot.

Aega broneerima
Artur Minenko

Artur Minenko

Toitumisterapeut
Spetsialistist lähemalt »
Anneli Kõiv

Anneli Kõiv

Toitumis- ja kaalunõustaja Spetsialistist lähemalt »

Toitumis- ja kaalunõustaja konsultatsioon

Toitumis-ja kaalunõustaja annab praktilist nõu igapäevase toiduvaliku tervislikumaks ja mitmekülgsemaks muutmiseks ning tasakaalustatud menüü koostamiseks. 

Lähtudes Sinu menüü analüüsist, leitakse koos toitumisnõustajaga lahendus, kuidas saad muuta oma toitumisharjumused tervislikuks nii, et need sobivad Sinu elustiili ja vajadustega. Lisaks saad näpunäiteid toiduainete ostmiseks ja nippe toidu valmistamiseks. Toitumisnõustaja on vajadusel abiks ka menüü koostamisel ning annab nõu Sinu füüsilise aktiivsuse korrigeerimiseks.

Diagnoositud haiguste korral nõustab toitumisnõustaja Sind tervisliku toitumise osas, kuid ei määra spetsiifilist diagnoosipõhist dieeti.

Soovitame kindlasti konsultatsioonile pöörduda, kui soovid kehakaalu langetada või tõsta, kui Sulle teevad muret seede- või nahaprobleemid, unehäired, pidev väsimus või kõikuv meeleolu või kui oled lapseootel ja soovid oma toidulauda tervislikumaks muuta, põed diabeeti või mõnd muud kroonilist haigust ja soovid toitumise abil enesetunnet parandada.

Konsultatsioonile on oodatud ka lapsed koos vanematega ning eakad, kelle toiduvalik ja igapäevamenüü vajab korrastamist. Konsultatsiooni hind 50 eurot. Lisakonsultatsioon e-posti või telefoni teel 30 eurot.

Aega broneerima
Tervislike toiduvalikute tegemine on imelihtne, kui lähed üle söömiselt toitmisele – enne kui midagi suhu pistad, mõtle alati, mida Su keha sellest kasulikku saab ehk kas selles asjas on toitu!

Massaažid kehale ja vaimule

Sinu maailm muutub paremaks, kui oled terve ja rahulolev. Massaažid aitavad Sul parandada elukvaliteeti ja tugevdada oma füüsilist ning emotsionaalset tervist.

Teostame mitmeid erinevaid massaaže, mis mõjuvad tasakaalustavalt psüühikale, lõõgastavalt lihaskonnale, aktiveerivalt lümfi- ja vereringele ning immuunsüsteemile tõstes keha vastupanuvõimet haigustele. Mitmed massaažid toniseerivad nahka ja aitavad võidelda vanadusilmingute vastu.


Aega broneerima
 • Lily HindreaLily Hindrea
 • Sergei PetškurovSergei Petškurov

Lily Hindrea

Massaažiterapeut, tase 6
Spetsialistist lähemalt »

Sergei Petškurov

Massöör-terapeut

Merike Villard

Merike Villard

Jaapani terapeut-massöör
Spetsialistist lähemalt »

Shindo massaaž

Shindo massaaž on idamaine tervendusmeetod, mis põhineb Jaapani vanadel traditsioonidel. Shindo käsitlus inimesest on terviklik. Teraapia käigus mõjutatakse inimese keha läbivat 12 energiameridiaani, mis on seotud erinevate organitega. Igal elundil ja energiakanalil on täita konkreetne ülesanne. Massaažiga aidatakse liikuma meridiaanide energia, et siseorganeid mõjutades toetada kogu keha heaolu. Massaaživõtetes kasutatakse sõrmi, käsi ja jalgu.

Loen teraapiast lähemalt »

Massaaži hind 50/65 € Kestus 60/90 minutit.

Aega broneerima

Shindo venitusteraapia

Shindo individuaalteraapias tehakse koostöös terapeudiga lihtsaid ja tõhusaid venitusharjutusi, mis aitavad lõdvestuda ning tasakaalustada keha ja vaimu sinna kogunenud pingest. Terapeut aitab läbi toetava puudutuse muuta harjutuste mõju tõhusamaks.

Jaapanist pärit Shindos lähtutakse sarnaselt teistele idamaistele traditsioonidele sellest, et eluenergia liigub energiakanalites ehk meridiaanides. Venitusharjutusete süsteem aitab avada meridiaane ning ühtlasi hoida neid avatuna. Kui energia liigub kehas takistusteta, oleme terved ja teovõimelised, täis elujõudu, rõõmu ja armastust.

Loen teraapiast lähemalt »

Teraapia hind 50 €

Aega broneerima

Merike Villard

Merike Villard

Jaapani terapeut-massöör
Spetsialistist lähemalt »

Merike Villard

Merike Villard

Jaapani terapeut-massöör
Spetsialistist lähemalt »

Shiki teraapia

Shiki tähendab jaapani keeles, – neli aastaaega, st 4 erinevat qi-energiat. Shiki toetab inimest lähtudes tema individuaalsusest. Teraapia ajal saavad mõjutatud kõik keha meridiaanid. Inimene lõdvestub ja keha vabaneb pingetest. Shiki meetod lähtub keha tasakaalustamisel ning tervendamisel inimese konkreetsest energiatüübist, mis arvutatakse välja terapeudi poolt esmakohtumisel.

Shiki eesmärk on aidata ja toetada inimesi, tasakaalustades nende kesktelge, et nad tunneksid end paremini nii füüsiliselt kui vaimselt. Shiki meetod koosneb nii massaaži võtetest kui ka keha tasakaalustavatest harjutustest. Massaaživõtetes kasutatakse sõrmi ja käsi.

Loen teraapiast lähemalt »

Teraapia hind 50/65 € Kestus 60/90 minutit

Aega broneerima

TRE-lõdvestusteraapia

TRE on lõdvestustehnika (Tension and Trauma Releasing Exercises), mis koosneb stressi ja pingete vabastamise harjutustest. TRE harjutuste süsteem tekitab kehas õrna vibratsiooniprotsessi, mis pikkamööda vabastab kõik kehasse kinnijäänud minevikublokeeringud. Peale TRE seanssi võid tunda mõttevoo rahunemist, rammestust, unekvaliteedi ja söögiisu paranemist, ärevusseisundi rahunemist kehas. TRE taastab organismi varusid ja tasakaalu.

TREd tehakse mugavates riietes, paljajalu või libisemiskindlates sokkides.

TRE on soovitatav igas eas inimestele, kel on:

 • Emotsionaalne närvilisus
 • Depressiivsus, stress, energiapuudus
 • Ülitundlikkus kriitika suhtes
 • Ärevus, südamepekslemine
 • Hirmuhood ja unetus
 • Kõrgenenud vererõhk
 • Minevikupinged
 • Ebamäärased valud kehas jne

Teatud keha seisundite ja haiguste puhul on TRE vastunäidustatud või lubatud vaid koos juhendajaga. TRE vastunäidustused: rasedus, südame-veresoonkonna haigused, kõrgenenud silmarõhk, tugev astma, epilepsia. Soovitame enne TRE-ga alustamist pidada juhendajaga oma tervise osa nõu.

Treeningu kestus on 90 minutit ning hind 15 eurot.

Ene Hindpere

Ene Hindpere

TRE-terapeut