Vaimse tervise õe konsultatsioon

Vaimse tervise õe konsultatsioon

Vaimse tervise õde on erioskuste ja teadmistega spetsialist, kelle pädevuses on terviseseisundi hindamine ja terviseriskide analüüsimine, patsiendi ja tema lähedaste nõustamine ning nende igapäevaelu toimetuleku edendamine psüühikahäire põhiselt.

Vaimse tervise õde teeb tihedat koostööd raviarstiga, sh psühhiaatrite, psühholoogide ja teiste erialade spetsialistidega, kus rakendades erinevaid teadmisi leitakse inimese terviseprobleemile sobivaim ja tulemuslikem lahendus.

Soovitame vaimse tervise õe konsultatsiooni esmasel pöördumisel, et täpsustada terviseseisundit ja saada soovitusi edasipöördumiseks.

Mida teeb vaimse tervise õde?

  • Erinevate teraapiate tutvustamine ja edasisuunamise soovitused
  • Patsiendi ja tema lähedaste tervisealane nõustamine psüühikahäire põhiselt, eneseabivõtete tutvustamine (nt lõdvestustehnikad, elustiilinõustamine, hingamisharjutused jmt)
  • Nõustamine igapäevase toimetuleku osas (nt dementsuse korral)
  • Ravimiinfo jagamine, raviskeemi järgimise õpetamine, verepildi jälgimine, ravi jätkamise vajalikkuse hindamine.

Konsultatsiooni hind on 35 eurot, kestus 30 minutit.

Aega broneerima