Juhtide coaching

Juhtide coaching

Juhtide coaching lähtuvalt ettevõtte huvidest on eelkõige seotud organisatsiooni vajadustega.

Püstitatud eesmärgid keskenduvad nii tööalastele kui ka individuaalsetele väljakutsetele, kuid on kooskõlastatud ettevõtte osanike või juhtkonnaga.

Tulemustele suunatud coaching keskendub mõtteviisi muutmisele, mis aitab ellu viia positiivseid arenguid ja loob võimaluse juhi õpirännakuks.

Koostöös coachiga keskendutakse sellele, kus praegu ollakse ja kuidas on võimalik saavutada püstitatud eesmärke. Coaching koosneb tavaliselt 12 sessioonist ja kestab 3–6 kuud. Loen lähemalt »

Kui midagi vajab muutmist, siis muuda – eelkõige iseennast või oma suhtumist!

Individuaalne coaching

Coaching on tegevusele suunatud koostöö, mis keskendub sellele, kus Sa praegu oled ja kuidas Sul on võimalik saavutada oma eesmärke. See on teekond koos coachiga positiivsete arengute suunas mõtteviisi muutmise kaudu.

Coach aitab püsida valitud rajal, tuues koostöösse objektiivsuse ja aususe, kindla struktuuriga tegevused ja vastutavuse, avatud mõtlemise ja toetuse. Sinult ootab coach pühendumist koostööle, avatust uutele ideedele ja kokkulepitud tegevuste täitmist.

Soovitame coachingut, kui soovid saada selgust oma karjääri ja isikliku elu valikutest, seada endale mõõdetavaid eesmärke, koostada endale plaan seatud eesmärkide täitmiseks ja võtta vastu selleks vajalikke väljakutseid. Coachingu hind on 90 eurot, kestvus 1 tund.

Aega broneerima
“See ei ole see, et ma ei tea, mida teen vaid see, et ma ei tee seda, mida tean.” (T. Gallwey, “The Inner Game of Tennis”)

Heaolu coaching

Heaolu coach aitab inimestel muuta murettegevaid elustiili harjumusi. Coach aitab aru saada kliendi muredest ja pakub personaalseid lahendusi ning käitumismustri sekkumisi, et jõuda soovitud tulemuseni. Koos coachiga pannakse paika teemad, mis on problemaatilised ja tekitavad ebakindlust ning millele klient tahab keskenduda.

Nendele teemadele aitab coach leida lahendused, mis aitavad end paremini tunda ja ennetada tervise probleeme tulevikus. Ühtlasi õpetab coach vältima vanasse rutiini tagasi vajumist. Konsultatsiooni hind on 50 eurot.

Pöördu heaolu coachi poole, kui:

  • soovid vältida elustiilihaiguste teket, näiteks kõrgvererõhutõbi või 2. tüüpi diabeeti
  • Su uni on lünklik või ööd lühikesed
  • soovid vähendada või loobuda suitsetamisest või ülesöömisest
  • soovid ennetada või vähendada ülekaalu ja sellega seotud probleeme
  • soovid tuge, mis aitab sind jõuda soovitud muutusteni
  • soovid kõrgemat elukvaliteeti
Aega broneerima
Usun, et kõik inimesed tahavad enda tervise eest hoolt kanda ja tunda end oma kehas hästi, aga sageli ei teata, kuidas iseseisvalt jõuda soovitud tulemuseni.