Juhtide coaching

Juhtide coaching

Juhtide coaching lähtuvalt ettevõtte huvidest on eelkõige seotud organisatsiooni vajadustega.

Püstitatud eesmärgid keskenduvad nii tööalastele kui ka individuaalsetele väljakutsetele, kuid on kooskõlastatud ettevõtte osanike või juhtkonnaga.

Tulemustele suunatud coaching keskendub mõtteviisi muutmisele, mis aitab ellu viia positiivseid arenguid ja loob võimaluse juhi õpirännakuks.

Koostöös coachiga keskendutakse sellele, kus praegu ollakse ja kuidas on võimalik saavutada püstitatud eesmärke. Coaching koosneb tavaliselt 12 sessioonist ja kestab 3–6 kuud. Loen lähemalt »

Kui midagi vajab muutmist, siis muuda – eelkõige iseennast või oma suhtumist!

Individuaalne coaching

Coaching on tegevusele suunatud koostöö, mis keskendub sellele, kus Sa praegu oled ja kuidas Sul on võimalik saavutada oma eesmärke. See on teekond koos coachiga positiivsete arengute suunas mõtteviisi muutmise kaudu.

Coach aitab püsida valitud rajal, tuues koostöösse objektiivsuse ja aususe, kindla struktuuriga tegevused ja vastutavuse, avatud mõtlemise ja toetuse. Sinult ootab coach pühendumist koostööle, avatust uutele ideedele ja kokkulepitud tegevuste täitmist.

Soovitame coachingut, kui soovid saada selgust oma karjääri ja isikliku elu valikutest, seada endale mõõdetavaid eesmärke, koostada endale plaan seatud eesmärkide täitmiseks ja võtta vastu selleks vajalikke väljakutseid. Coachingu hind on 90 eurot, kestvus 1 tund.

Aega broneerima
“See ei ole see, et ma ei tea, mida teen vaid see, et ma ei tee seda, mida tean.” (T. Gallwey, “The Inner Game of Tennis”)