Confido avas tasulise nõuandeliini 1500

Confido avas tasulise nõuandeliini 1500

Confido viis kiirkliinikud üle distantsnõustamisele, avas tasulise nõuandeliini 1500

Confido kiirkliinikud nõustavad tervisemurega inimesi uue tasulise nõuandeliini 1500 kaudu, kus patsiente teenindatakse ka inglise keeles. Lasnamäe Centrumis ja Nautica keskuses asuvate kliinikute uksed on ajutiselt suletud ja kohapeal vastuvõttu ei toimu.

Confido Healthcare Groupi juhatuse esimehe Tarmo Kärsna sõnul oli kiirkliinikute tegevuse ajutiseks ümberkorraldamiseks kolm olulist põhjust. „Nakkuse leviku piiramine füüsiliste kontaktide vähendamise kaudu, nõustamisvõimekuse mahu tõstmine ja, mis samuti väga oluline, telemeditsiini teenus ei piira meie tegevust vaid kahe Tallinna kaubanduskeskusega ehk saame nõustada paljusid inimesi kõikjal üle Eesti,“ selgitas Kärsna ning kinnitas, et numbril 1500 osutatakse teenust ka inglise keeles.

„Mõeldes eesootavatele nädalatele on eriti oluline, et maksimaalne arv arste ja õdesid püsiksid terved ning oleksid valmis inimestele nõu andma ja abi osutama,“ rõhutas Confido juhatuse liige Kadi Lambot ning lisas, et peamine eesmärk on tagada võimalikult suuremale arvule inimestele ligipääs terviseteenusele praegusel kriitilisel perioodil, mil riigi ressursid on suunatud võitlusele pandeemiaga.

Kadi Lamboti sõnul saab kiirkliiniku uuelt tasuliselt nõuandeliinilt 1500 põhjalikku ja professionaalset terviseabi iga päev ajavahemikul 9-21. Nõuandeliini numbrile 1500 vastavad arstid ja õed ning võimalik on läbi viia ka isikustatud nõustamist, mis annab muuhulgas võimaluse olemasolevate retseptide pikendamiseks ja arsti poolt haiguslehe avamiseks.

Teenusel on minutipõhine hind 2,50€ minut, mis on Lamboti sõnul sama, mille järgi siiani oli hinnastatud töö kiirkliinikutes. „Telefoni teel on nõustamist võimalik arvestada minutitäpsusega, mis teeb patsiendile teenuse maksumuse kokkuvõttes reeglina soodsamaks,“ kinnitas Lambot.

Detsembris kahes Tallinna kaubanduskeskuses avatud Confido kiirkliinikud kogusid kiiresti populaarsust ja neid külastas esimese paari kuuga üle 2500 patsiendi.

Confido Healthcare Groupi kuuluvad erinevate kaubamärkide all teenuseid pakkuvad kliinikud: pere-, üld- ja eriarstiabi pakkuv Confido Meditsiinikeskus, kaubanduskeskustes asuvad Confido Kiirkliinikud, Confido Vaimse Tervise Keskus, Confido Sõltuvusravikeskus, töötervishoiule keskenduv Confido Töötervishoid, radioloogiateenuseid osutav Confido Radioloogiakeskus ja laserravikeskus Vitaclinika. Lisaks kuulub gruppi OÜ Arstlik Perenõuandla, mis haldab populaarset perearsti nõuandetelefoni 1220. Kokku koondavad grupi ettevõtted rohkem kui kahtesadat erinevat terviseteenuse pakkujat.

Vibroakustilisest teraapiast ja oksütotsiinist

Rahvusvaheline valdkondadevaheline teadusajakiri Music and Medicine avaldas 2017. a. suvel erinumbri vibroakustilisest teraapiast (edaspidi: VAT), milles teiste seas oli artikkel selle teraapiameetodi toimest 10 aastasele traumatiseeritud poisile. Selles artiklis tsiteeris Punkanen koos kaasautoritega Soome lastepsühhiaater Jukka Mäkelät, kes on arutlenud puudutuse tähtsuse üle lapse arengus ja on toonud esile suuna kasutada puudutust lapse psühhiaatrilises ravis: puudutus suurendab oksütotsiini taset ja uitnärvi toonust, misläbi see võib parandada ebaturvalisest kiindumuse st põhjustatud aju arengulisi defekte (1). Punkanen, jt, jätkasid: aju plastilise arengu printsiibi kohaselt korduv puudutus, ja käesoleval juhul VAT, võib alaealisele kliendile anda kompensatoorse kogemuse. Oluline on see, et laps saab teadlikuks, et on võimalik kogeda seesmist turvalisust (1).

Kui 2017. a. sügisel Praha loomaaias orangutangide majas nägin kestvas kallistuses viibivat orangutangi ema ja last, tuli meelde toodud tekstilõik ehk puudutuse olulisus turvatunde loomisel. Fotol olevad ema ja laps viibisid selles asendis umbes kümme minutit, et seejärel ainult natuke oma jäsemeid kohendada ja samamoodi edasi olla. Ringi vaadates leidsin neist mõne meetri kaugusel teise tegelase (teisel fotol), kes nähtavasti tukkus, samas hoides ise enda ümbert kinni.

Tagasi tulles VAT kui oksütotsiinitaseme suurendaja juurde: see näib kehtivat mitte ainult laste, vaid ka täiskasvanute puhul. Minu praktikas on olnud üks naissoost klient, kes töötab juba pea 20 aastat Eestist väljaspool. VATsse jõudis ta depressiooni ja generaliseerunud valuga. 10 intensiivse tihedusega seansi järel kirjeldas ta oma depressiooni sümptomaatika tugevat vähenemist konstanteeringuga “Ma olen jälle mina ise”, ja kui alguses iseloomustas ta oma valuprobleemi lausega “Kõik kohad valutavad, ainult hambad mitte”, siis VAT protsessi lõpus ütles ta selle vaevuse leevenemise kohta: ” Säilinud on tavalisest suurem tundlikkus.” Kuna ta töötab meedikuna ja teda huvitas, miks VAT toimib, siis tõin välja ka eelkirjeldatud VAT ja oksütotsiini taseme suurenemise vahelise seose. Ta kinnitas oksütotsiinitaseme suurendamise vajalikkust vaimse tervise probleemide puhul tõdemusega, et tema töökohariigi tegevusterapeut soovitas tal oma oksütotsiini taseme suurendamiseks isegi ennast ise kallistada, tema mentor soovitas lisaks sellele näiteks paitada ise enda põski.

Hiljem käesolevas kontekstis teaduskirjandusest lisa otsides olen leidnud järgmist: oksütotsiin vabaneb muuhulgas naha madala intensiivsusega stimuleerimisel, nt vastusena puudutamisele, silitamisele, soojale temperatuurile jne. Sellist tüüpi interaktiivsete käitumiste tagajärjeks oleva sensoorse stimulatsiooni vastusena ajus vabanev oksütotsiin aitab kaasa igapäevasele heaolule ja võimele hallata stressi. Oksütotsiini stressivastased efektid on eriti tugevad kui oksütotsiin vabaneb vastusena naha madala intensiivsusega stimuleerimisele (2). Just selline, madala intensiivsusega puutetundlikkuse stimuleerimine puhta madalheli impulsside abil VAT-s toimubki, lisaks lõdvestav muusika või loodushelid kuulmismeele jaoks. Peale VAT mõjutust on nii mõnigi inimene (ka näites mainitu) öelnud, et siin on nii mõnus, turvaline, siia tahaks jääda pikemaks. Confido Vaimse Tervise Keskuse VAT täpsem info ja aja broneerimine: https://www.confido.ee/vaimne tervis/teraapiad/

Allikad:

(1) Punkanen, M., Nyberg, M., Savela, T. (2017). Vibroacoustic Therapy in the Treatment of Developmental Trauma: Developing Safety through Vibrations. Music and Medicine, 9 (3), 198-201.

(2) Uvnäs Moberg, K., Handlin, L., Petersson, M. (2015). Self soothing Behaviors with Particular Reference to Oxytocin Release Induced by Non noxious Sensory Stimulation. Frontiers in Psychology , 5 (1529).

Confido omandas OÜ Arstlik Perenõuandla, mille tuntuim teenus on perearsti nõuandetelefon 1220

Confido Healthcare Groupi juhatuse liige Kadi Lambot ütles, et tehing on üheks lüliks Confido laiapõhjalise teenusvõrgustiku arendamisel. „Meie missiooniks professionaalsete terviseteenuste pakkumise kõrval on aidata inimesi ja tööandjaid Eesti meditsiinisüsteemis paremini orienteeruda, aidata neil leida vajalikku infot, teostada broneeringuid ja saada head meditsiinilist nõu,“ ütles Lambot.

„Perearsti nõuandetelefoniga soovime edasi arendada kõigile Eesti inimestele pakutavaid teenuseid ja üheks järgmiseks sammuks on isikustatud nõustamise käivitamine,“ lisas Lambot ja kinnitas, et perearsti nõuandetelefon jätkab oma senist tegevust sama meeskonna baasil ja suuremasse meditsiinigruppi kuuludes tekivad loodetavasti ka paremad võimalused tehnoloogiliseks edenemiseks, meeskonna arenguks ja uue tööjõu leidmiseks.

Kadi Lamboti sõnul on OÜ Arstlik Perenõuandla omandamine osa Confido suuremast laienemisplaanist, mille eelmiste sammudena omandati esimesel poolaastal laserravikeskus Vitaclinika ja sõltuvusravikliinik TSF Kliinik. “Meie eesmärk on olla inimese jaoks kindel valik erinevates tervist puudutavates küsimustes,” rõhutas Confido juht ning viitas ühtlasi, et laienemist jätkava Confido ettevõtted on ka Veerenni terviselinnakus rajamisel oleva Eesti suurima erameditsiinikeskuse ankurrentnikeks.

OÜ Arstlik Perenõuandla on osutanud meditsiiniteenuseid alates 1993. aastast, pakkudes lisaks perearsti ja lasteabi nõuandeliinide opereerimisele psühhiaatri ja seksuoloogi teenuseid ning abi pere- ja suhteprobleemide lahendamisel. “Täna sõlmitud kokkulepe annab meile võimaluse liituda Eesti kõige kiiremini areneva tervishoiuettevõtte ja meeskonnaga ning sellest võidab eelkõige just patsient,” kiitis perenõuandla asutaja ja senine omanik Imre Rammul, kes asub seksuoloogi ja psühhiaatrina patsiente nõustama ka Confido Vaimse Tervise Keskuses.

Lamboti hinnangul haakuvad Arstliku Perenõuandla poolt seni pakutud psühhiaatri ja seksuoloogi teenused hästi Confido Vaimse Tervise Keskuse pakutavaga. „Vaimse tervise valdkonnas näeme üha kasvavat nõudlust nii uute ja professionaalsete teenuste vastu kui patsientide ootust teenuse kõrgele kvaliteedile ja kiirele kättesaadavusele,“ lisas Lambot.

Perearsti nõuandetelefoni 1220 teenust on Arstlik Perenõuandla pakkunud alates 2005. aastast. 2018. aastal oli teenindatud ja kvalifitseerunud kõnede arv 257 456, olles aastaga kasvanud kolm protsenti.

Confido Healthcare Groupi kuuluvad erinevate kaubamärkide all teenuseid pakkuvad kliinikud: pere-, üld- ja eriarstiabi pakkuv Confido Meditsiinikeskus, Confido Vaimse Tervise Keskus, Confido Sõltuvusravikeskus, töötervishoiule keskenduv Confido Töötervishoid, radioloogiateenuseid osutav Confido Radioloogiakeskus ja laserravikeskus Vitaclinika. Kokku koondavad grupi ettevõtted rohkem kui sadat erinevat terviseteenuse pakkujat.

Lisateave:
Kadi Lambot
Confido Meditsiinikeskuse juhataja
Tel 510 3120
e-post: kadi.lambot@confido.ee

Otsime valdkonna tippudest koosnevasse tiimi uusi professionaalseid kolleege

Confido Meditsiinikeskus kasvab ja areneb.

Otsime valdkonna tippudest koosnevasse tiimi uusi professionaalseid kolleege:

 • Üld- ja perearsti
 • Üldõde
 • Kliinilist psühholoogi
 • Raamatupidajat
 • Vaimse tervise õde

Tule meie sekka, ükskõik, kas osalise või täiskoormusega!

Confidos on Sul rohkem aega aidata, sest vastuvõtuajad on pikemad, Sind ümbritsevad professionaalid, toetav tagatuba ja arstikeskus ei ole ainult tänapäevane, vaid ka hubane.

Hindame kõrgelt, kui lisaks professionaalsetele oskustele räägid inglise ja vene keeles, ning oled hea ja avatud suhtleja.

Confido väärtuspakkumised oma töötajatele:

Ettevõte:

 • Kiiresti arenev ja kasvav. Pakume uusi teenuseid, avatud on uued innovaatilised Kiirkliinikud
 • Meie otsustamisprotsessid on kiired ja otsustajad lähedal
 • Hubased ja kaasaegsed arstikeskuse ja Kiirkliiniku ruumid,mis on mugavad nii töötajale ja kliendile
 • Kaasame töötajaid valdkonna ja teenuse arendusse

Meeskond ja areng:

 • Oleme professionaalide meeskond, kus väärtustatakse kõrgelt kolleegi nõu ja kaasamõtlemist
 • Korraldame põhjaliku väljaõppe ja planeerime koolitusi personaalse arengukava alusel
 • Võimalus kirjutada artikleid, esineda ja teha koolitusi
 • Erinevad meeskonnaüritused

Tugi professionaalidele:

 • Professionaalne ja toetav assistentide meeskond ja toimivad tugisüsteemid

Küsi julgelt lisa: kadi.lambot@confido.ee

Kandideerimiseks saada oma CV aadressil kaisa.parna@confido.ee

Suurtehing erameditsiinis: Confido omandab laserravikeskuse Vitaclinika

Confido Healthcare Group sõlmis täna lepingu 92,5%-lise osaluse ostuks Eesti juhtivas laserravikeskuses Vitaclinika, mille tulemusel hakkab ettevõte pakkuma ligikaudu sadat laserravi teenust kaheksal meditsiinierialal.

Confido Meditsiinikeskuse juhataja Kadi Lamboti sõnul on Vitaclinika ost oluline samm ettevõtte teenuseportfelli laiendamisel, et pakkuda oma patsientidele aina laiapõhjalisemat arstiabi ja nõustamist. „Suure kogemusega Vitaclinika on Eestis omal alal tipptegija ning täiendab hästi Confido senist teenusevalikut meie jaoks uue valdkonnaga,“ sõnas Lambot.

Vitaclinika juhataja Alexander Uskov-Kell kinnitas, et tehingu sõlmimisega saab Eesti vanim laserravikeskus osaks kaasaegsemast ja suurejoonelisemast erameditsiini projektist. „Kahe kliiniku ühinemisest võidavad eelkõige patsiendid, kes saavad Confidos nüüd tänu laserraviekspertide ja eriarstide tihedamale koostööle veelgi terviklikumat diagnostikat ja ravi,“ sõnas Uskov-Kell. Ta lisas, et üsna pea tullakse moodsaima tehnoloogiaga varustatud kliinikus turule ka täiesti uute teenuste ja võimalustega, mida seni pole Eestis laserravi valdkonnas pakutud.

Algselt jätkatakse laserravi pakkumist Vitaclinika senistes ruumides Tallinna linna südames, kuid 2020. aasta suvel laienetakse Veerenni meditsiinilinnaku valmivasse peahoonesse, kus ligi 3000 ruutmeetrisel pinnal avatakse uus Confido Meditsiinikeskus.

Confido ühe omaniku Tarmo Laanetu sõnul on tehingu sõlmimine osa ettevõtte kolmeaastasest 15-miljoni euro suurusest investeerimisprogrammist. „Oleme viimase kahe aastaga mitmekordistanud oma käibe ning jätkame jõulise laienemisstrateegiaga, mille eesmärk on kasvada Eesti suurimaks eraarstiabi pakkujaks,“ lisas Laanetu. 2019. aasta alguses ostis Confido sõltuvusravi pakkuva TSF Kliiniku.

2002. aastal tegevust alustanud Vitaclinika on Eesti vanim laserravikeskus, mis pakub rohkem kui sadat laser- ja veresoontekirurgia, dermatoloogia, günekoloogia, proktoloogia, oftalmoloogia, veneroloogia ja esteetilise meditsiini teenust. Vitaclinika käive 2018. aastal ulatus 932 000 euroni ning aastas teenindatakse ligikaudu 12 000 patsienti.

Tallinnas Veerenni tervisekeskuses tegutsevasse Confido Healthcare Groupi kuulub pere-, üld- ja eriarstiabi pakkuv Confido meditsiinikeskus, töötervishoiukeskus, radioloogiakeskus ning vaimse tervise keskus koos sõltuvusravikeskusega. Kokku pakub Confidos pea sada Eesti tipparsti ja spetsialisti ligikaudu 300 tervise- ja heaoluteenust.

Lisateave:
Kadi Lambot
Confido Meditsiinikeskuse juhataja
Tel 510 3120
e-post: kadi.lambot@confido.ee

Confido hakkas Ida-Virumaal sõltuvusravi pakkuma

Confido avas Sillamäel alkoholisõltlaste ravikeskuse, mis on ettevõtte esimene nõustamiskeskus väljaspool pealinna ning osa plaanist laieneda üle Eesti.

Confido Sõltuvusravikeskuse juhataja Kaja Heinsalu sõnul napib täna Ida-Virumaal võimalusi alkoholisõltuvusega toimetulekuks ning piirkonnas ei ole asutusi, mis pakuks sõltlastele tõenduspõhist ja süstemaatilist ravi. „Sõltuvus on krooniline haigus, millest vabanemine on pikaajaline protsess ja ilma asjatundliku abita väga keeruline. Loodan väga, et idavirulased julgevad tulla abi küsima, ning teavad, et saavad meie juures oma murele lahenduse,“ sõnas Heinsalu.

Confido Sõltuvusravikeskus on viimase aasta jooksul teinud tihedat koostööd Põhja Ringkonnaprokuratuuriga kriminaalses joobes juhtidele alkoholiravi osutades. Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitikaosakonna nõuniku Krister Tüllineni sõnul panevad alkoholijoobes inimesed Eestis aastas toime ligikaudu 7200 vägivalla ja joobes juhtimise kuritegu. „Paljud neist vajavad uue ja korduva õigusrikkumise võimaluse vähendamiseks alkoholi kuritarvitamise häire ravi. Seetõttu on iga täiendav raviteenuse pakkumine, seda eriti alkoholi raviteenusega halvasti kaetud Virumaal, inimeste tervisekäitumise ja kogukonna turvalisuse parendamiseks igati oodatud,“ sõnas Tüllinen.

Confidos hakkab kord nädalas pühapäeviti alkoholi- ja narkosõltlasi nõustama hinnatud nõustaja Oksana Kozlova. „Sõltlased tihtipeale ei tunnista, et alkoholism ja narkosõltuvus on haigused ning hakkavad abi otsima liiga hilja, kui nende elu on peaaegu hävitatud. Nad on kaotanud töö, pere ja tervise,“ innustab Kozlova kõiki sõltuvusega kimpus olevaid inimesi või nende lähedasi esimesel võimalusel pöörduma abi saamiseks professionaalide poole. „Mida varem raviga alustatakse, seda kiirem ja kergem on sõltuvusest tervenemine,“ lisas ta. Sillamäe sõltuvuskabineti töö kõrvalt jätkab Kozlova sõltlaste nõustamist Tallinnas Confido Erameditsiinikeskuses.

Confido hakkab Sillamäel sõltlastele pakkuma tõenduspõhiselt efektiivseimaks sõltuvusest taastumise meetodiks tunnistatud ravi, mis põhineb 12 sammu nõustamisprogrammil. Nõustamisele saavad pöörduda kõik mittesüstivad narkosõltlased ja alkoholi liigtarvitajad, olenemata sõltuvuse staadiumist. Arsti saatekirja abi saamiseks vaja ei ole. Ravikuuri pikkuseks on 2,5-3 kuud ning nõustamist pakutakse vene keeles. Esialgu toimub nõustamine grupiteraapiana, kuid koostöös kohaliku omavalitsusega loodetakse peagi alustada ka individuaalse raviga. Confido sõltuvusravikabinet asub Sillamäel aadressil Kalda 14.

Tallinnas Veerenni tervisekeskuses tegutsevasse Confido Healthcare Groupi kuulub pere-, üld- ja eriarstiabi pakkuv Confido erameditsiinikeskus, töötervishoiu keskus, radioloogiakeskus ning vaimse tervise keskus koos sõltuvusravikeskusega. Kokku pakub Confidos üle poolesaja Eesti tipparsti ja spetsialisti ligikaudu 300 tervise- ja heaoluteenust.

Lisateave:

Oksana Kozlova
Confido Sõltuvusravikliiniku nõustaja
Tel 5678 0936
e-post: oksana.kozlova@confido.ee

Tervisetõend autojuhile, relvaloa taotlemiseks, õppima- ja tööle asumiseks

Tervisetõendeid on tarvis näiteks autojuhilubade tegemiseks, relvaloa taotlemiseks, tihti ka õppima või rööle asumiseks. Kuidas tervisetõendeid väljastatakse ja milliseid tervisekontrolle selleks läbida tuleb, räägib lähemalt Confido keskuse õde Hille Alamaa.

Tervisetõendi ja sellele eelneva tervisekontrolli mõte on veenduda, et inimesel puuduvad tervisest tulenevad probleemid selleks tegevuseks, mille tarvis ta tõendit taotleb. Confidos on võimalus taotleda erinevaid tervisetõendeid: mootorsõiduki juhtimiseks, relvaloa saamiseks ning nakkushaiguste suhtes enne teatud tööle või erialale õppima asumist, samuti lapsendamiseks ja psüühilise seisundi hindamiseks.

Mootorsõidukijuhi tervisetõend

Enne arsti poole pöördumist tuleb täita elektrooniline tervisedeklaratsioon.

Juhiloa tervisetõendi taotlemiseks tuleb patsiendil enne arsti poole pöördumist täita patsiendiportaalis www.digilugu.ee elektrooniliselt tervisedeklaratsioon oma terviseseisundi hindamiseks. Nii tekib eeltäidetud ehk taotlemisel olev tervisetõend ja patsient näeb, mida tal on vaja tõendi saamiseks teha, sh kas tal on diagnoose, mis võivad takistada tervisetõendi saamist soovitud kasutusalal.

See, kas diagnoos on tõendi väljastamisel takistuseks või mitte, otsustab igal konkreetsel juhul tervisekontrolli tegev arst, kes näeb samuti eeltäidetud tõendit.

Autojuhi tervisetõendi taotlemiseks tuleb läbida tervisekontroll

Järgmiseks on vaja broneerida tervisekontrolli aeg. Confidos saab selle tihtilugu isegi samaks päevaks.

Vastuvõtule tulles peab võtma kaasa isikut tõendava dokumendi, alaliselt või sõiduki juhtimise ajal ajutiselt kasutatavad abivahendid (prillid, kontaktläätsed, kuulmisaparaat, proteesid jms) ja uneapnoe sündroomi olemasolul ravis kasutatava meditsiiniseadme kasutamist tõendava eriarsti kinnituse.

Tervisekontrolli tulemuste alusel koostab ja väljastab arst tervisetõendi.

Tervisekontrolli tegija teeb terviseseisundi tervisenõuetele vastavuse hindamiseks vajalikud terviseuuringud: mõõdab arteriaalset vererõhku, kontrollib nägemisteravust ja vaatevälja, arvutab kehamassiindeksi, mõõdab kaelaümbermõõtu ning teeb veresuhkru analüüsi.

Tervisekontrolli tulemuste alusel koostab ja väljastab arst tervisetõendi. Arstile jääb õigus soovida lisauuringuid ja tõendit mitte väljastada, kui patsiendi terviseseisund ei vasta nõuetele.

Tervisetõend tööle võ õppima asumiseks

Nakkushaiguste uuringud teatud kutse- ja tegevusalale tööle või õppima asumiseks on kohustuslikud. Tervisekontrolli eesmärk on ennetada nakkushaiguste levikut klientidele, tarbijatele või patsientidele nakkusohtlike töötajate poolt tööprotsesside kaudu. Tööandjal on õigus saata töötaja ka töötamise ajal tehtud riskihindamise põhjal täiendavale tervisekontrollile.

Tervisetõendi taotleja broneerib aja õe vastuvõtule, kus määratakse või suunatakse taotleja kutse- või tegevusalast lähtuvatele uuringutele. Vastuvõtu käigus täidab tervisetõendi taotleja deklaratsiooni, millel kajastuvaid andmeid kinnitab oma nime ja allkirjaga.

Uuringute tulemused tulevad 3–5 tööpäeva jooksul, pärast seda teeb arst tervisedeklaratsiooni, tervisekaardi andmete ning määratud uuringute tulemuste põhjal otsuse kontrollitava terviseseisundi kohta.

Tervisetõend relvaloa taotlemiseks

Relvaloa taotlemiseks on vajalik psühhiaatri hinnang vaimsele tervisele (psüühilise seisundi hindamine) ja perearsti tervisekontroll. Confidos on võimalik külastada mõlemat arsti mugavalt ühes kohas, tihti on võimalik vastuvõtud leppida kokku samaks päevaks.

Relvaloa taotlemiseks on vajalik külastada nii perearsti kui psühhiaatrit.

Ka relvaloa saamiseks vajaliku tervisetõendi taotlemiseks on vaja täita tervisedeklaratsioon riiklikus patsiendiportaalis www.digilugu.ee. Kui puudub võimalus tõendit elektrooniliselt täita, võib seda täita ka tervisekontrolli tegija juures paberkandjal.

Tervisekontrollile tulles peab kaasas olema isikut tõendav dokument ning alaliselt või ajutiselt kasutatavad abivahendid (prillid, kontaktläätsed, kuulmisaparaat, proteesid jms).

Relvaloa taotleja tervisekontrolli teeb arst, kaasates psühhiaatri ja vajadusel teised eriarstid.

Psühhiaater hindab kõigepealt taotleja psüühilist seisundit, kinnitades oma tõendiga relvaloa väljastamist välistavad psüühika- ja käitumishäired. Sellele järgneva tervisenäitajate kontrolli raames mõõdetakse arteriaalset vererõhku ning kontrollitakse nägemisteravust ja vaatevälja ning hinnatakse relvaloa taotleja üldist terviseseisundit.

Psüühilise seisundi hindamine

Psüühilise seisundi hindamise tervisetõend on kohustuslik relvaloa taotlejatele, aga sageli vajalik ka muudel juhtudel.

Psüühilise seisundi hindamine on psühhiaatri hinnang inimese psüühilise seisundi kohta. Psühhiaatri arvamuse vajalikkus tuleneb sellest, et teatud ülesannete sooritamisel ei tohi inimesel esineda psüühikahäiret, millest tuleneva käitumisega võiks ta ohustada enda või teiste elu, tervist ja/või julgeolekut.

Psühhiaatri peamiseks uurimismeetodiks on psühhiaatriline intervjuu, kasutatakse ka sõelteste, vajadusel täpsustatakse seisundit põhjalikumate psühholoogiliste testidega ning toetutakse ka digiloos olevatele terviseandmetele.

Oluline on teada, et kui inimesel esineb mõni tõendi väljastamist välistav terviserike, siis arst tõendit välja ei kirjuta.
Tervisetõend tööle ja õppima asumiseks ning autojuhiloa taotlemiseks

Tervisetõend relva soetamiseks ja relvaloa taotlemiseks

Broneerin aja Broneerin aja

Kadi Lambot: „Kui sul ikka midagi valutab, ei saa ravi kaugele edasi lükata!“

Peagi riigi moodsaima erameditsiinikeskuse avav Kadi Lambot räägib Eesti Ekspressi veergudel eestlaste tervisest, ajakirjandusest, Evelin Ilvesest, uuest keskusest ja poliitikast.

Teisipäeval, 2. mail avab Tallinnas uksed erameditsiinikeskuse Confido. See hakkab paiknema uues seitsmekorruselises hoones Veerenni tänava endise raudteeülesõidu juures.

Samale korrusele kolib ka Anneli Talviku perearstikeskus Sinu Arst.

Hoone üheks suuremaks rentnikuks on Põhjamaade moodsamaid meditsiinilaboreid Synlab. Lisaks paiknevad majas Südameapteek, tervisekohvik Mamo ja kontorid.

Kui Ekspress Kadi Lambotiga poolteist nädalat tagasi uues keskuses kohtus, olid mõnel korrusel ruumid veel tühjad ning siin-seal sagisid ehitajad.

Täispikka intervjuud Kadi Lambotiga loe Eesti Ekspressist.

Asume uues tervisekeskuses

2. mail avas Confido Erameditsiinikeskus uksed uues moodsas Veerenni Tervisekeskuses, mis asub Veerenni 53a IV korrusel. Tallinna südalinnast on uus keskus viieminutilise autosõidu kaugusel, ent sinna saab mugavalt sõita ka Estonia juurest väljuva bussiga nr 16. Varre bussipeatusest viib keskusesse mõnesammune tervislik jalutuskäik. Autoga tulijatele on parkimine majaesises parklas tasuta.

Veerenni Tervisekeskus on Eestis ainulaadne ravi-, tervise- ja heaolukeskus, kuhu on koondunud kõik vajalikud teenused tervise hoidmiseks ning tervisega seotud probleemide lahendamiseks.

Lisaks Confido Erameditsiinikeskusele tegutseb samas ka dr Rene Bürklandi Hiina meditsiini keskuse Tervise Alkeemia filiaal, haigekassaga lepingulises suhtes olev perearstikeskus Sinu Arst ja lastekeskus, röntgen, Muusikateraapia keskus, Südameapteek, Mamo kohvik ning meditsiinilabor SYNLAB. Viimane on üks paremini varustatud laboritest Põhjamaades.

Keskuses teevad omavahel tihedat koostööd üld-, pere- ja eriarstid, tervisenõustajad, terapeudid ja treenerid, apteekrid ja laboriarstid. Confido Erameditsiinikeskus on avatud tööpäevadel 8.30–19.

Külastuseks on vaja eelnevalt broneerida aeg. See aitab säästa aega ning teenindus on tänu sellele kiirem ning mugavam. Konsultatsioonile tulekuks, uuringuteks, vaktsineerimiseks või tõendi väljastamiseks broneeri aeg kodulehelt, helistades telefonil 1330 või saates e-kirja info@confido.ee.

Palju uusi tervise- ja heaoluteenuseid

Lisaks laiale üld- ja eriarstide konsultatsioonide valikule pakub Confido Erameditsinikeskus uues asukohas mitmeid uusi tervise säilitamiseks ja taastamiseks vajalikke teenuseid.

Inimese aitamiseks kaasame meeskonda vaid oma erialade tipud.

Meie keskus on ainulaadne selle poolest, et inimese aitamiseks kaasame meeskonda vaid oma erialade tipud, valime erinevaid parimaid praktikaid ning arvestame ka inimese eelistuste ja tõekspidamistega. Lisaks kombineerime klassikalist meditsiinilist abi Hiina meditsiiniga, erinevate Jaapanist pärinevate teraapiatega, muusika- ja psühhoteraapiaga, meditatsiooni ning treeningutega.

Veerenni Tervisekeskuses on meie klientide ja töötajate päralt avarad ruumid, tänu millele on võimalus kasvatada meeskonda ja pakkuda mitmesuguseid erinevaid teenuseid. Uues keskuses hakkame teostama ka radioloogilisi uuringuid ning meiega liituvad Hiina meditsiini arstid, kiropraktik, füsioterapeudid, muusikaterapeudid ja mitmed teised spetsialistid.

 • Üld- pere- ja eriarstid
  Lisaks üld- ja perearstidele kuuluvad meie meeskonda suurte kogemustega eriarstid: kardioloogid, neuroloog, uroloog, veresoontekirurg, silmaarst, nefroloog, kopsuarst, unearst, günekoloog, neurokirurg, hematoloog, endokrinoloog, kirurg ja kõrva-nina-kurguarst. Loen lähemalt »
 • Hiina meditsiin
  Confido heaolukeskuses avab uksed Tervise Alkeemia filiaal, kus alustavad vastuvõtte Hiina meditsiini arst dr Rene Bürkland ja dr Tiia Liivalaid. Esimesena Eestis ühendame läänemaailma klassikalise meditsiini ja Hiina meditsiini parimad praktikad ja praktikud. Loen lähemalt »
 • Kiropraktika
  Kiropraktik dr Gerly Truuväärt on aidanud tuhandeid eestimaalasi oma Kiropraktika Stuudios. Lisaks seljaprobleemide lahendamisele on tema meditsiiniline erihuvi raseduse ja sünnitusega seotud ema ja lapse tervisemured, samuti sünnitraumaga vastsündinud ja kasvueas noored. Loen lähemalt »
 • Naiste tervise füsioteraapia
  Naiste tervise füsioterapeut Helle Nurmsalu on Kõhukliiniku rajaja ning tegeleb naistega, kel on rasedusest, sünnitusest, günekoloogilistest operatsioonidest või menopausist tingitud kõhu- või vaagnapõhjalihaste nõrkus, lõtvus ja lihastoonuse probleemid, lahkliha rebendid või liikumispiiratus. Loen lähemalt »
 • Coaching
  ACC Coach Tiina Keskküla pakub individuaalseid ja ettevõtete juhtidele suunatud coachinguid. Tegemist on inimese ja coachi vahelise koostöömudeliga, mis annab võimaluse ennast avastada ja arendada, liikuda oma eesmärkide ja unistuste suunas, teha teadlikke otsuseid ja õppida olemaks oma elu peremees. Loen lähemalt »
 • Füsioteraapia
  Füsioterapeut Maris Perendi peamine eesmärk on aidata välja selgitada probleemi olemus, anda nõu tulemusliku ravi saavutamiseks, vigastuste ennetamiseks ning aidata inimesel õigesti, efektiivselt ja kiirelt taastuda, et naasta kvaliteetse igapäevelu juurde. Loen lähemalt »
 • Psühhiaater
  Psüühikahäirete ravimine on olulise tähtsusega elurõõmu ja elukvaliteedi säilitamisel ning parandamisel. Meie psühhiaater dr Mari-Liis Laanetu tegeleb psüühikahäirete äratundmise ja ravimisega tehes vajadusel koostööd teiste erialaspetsialistidega: psühholoogide ja eriarstidega.
 • Tervise psühholoog
  Tervise- ja heaolucoach Triinu Tamsar aitab inimestel muuta murettegevaid elustiili harjumusi, loobuda sõltuvustest või murda käitumismustreid. Tervise psühholoogina on ta ka abiks krooniliste haiguste korral ja haigusest või õnnetusest paranevatele inimestele. Ta saab pakkuda abi ka haigete lähedastele, et toime tulla elumuutustega. Loen lähemalt »
 • Optometrist ja silmaarst
  Optometrist Riina Jädal kontrollib nägemist, määrab prille, uuendab prilliretsepte ja nõustab nägemisprobleemide korral. Silmaarst dr Margarita Rebrov tegeleb silmahaiguste diagnostika ja raviga.
 • Treeningud ja terviseloengud
  Heaolukeskuses saavad inimesed osaleda tervist edendavatel treeningutel ja terviseloengutel. Tuntud pilatese treenerid Britt Kalbus ja Eve Paju ootavad rühmatreeningutele või individuaaltundidesse masinatel. Füsioterapeut Maris Perendi viib läbi treeninguid selja probleemide leevendamiseks. Jooga maailmas ootab teid rahvusvahelise kogemusega treener Piret Aunapuu. Hiina meditsiini võimlemisharjutuste kompleksi qi gong ehk “kuldse kella harjutusi” viib läbi tunnustatud treener Virge Naeris.
 • Muusikateraapia
  Heaolukeskuses avab uksed ka Muusikateraapia keskus. Muusikaterapeut Alice Pehk ja tema meeskond aitavad maailmas laialt levinud teraapiaga, mis on muuhulgas abiks stressi juhtimisel ja emotsionaalsete kriisiseisundite lahendamisel.