vaimne tervis psühholoog psühhiaater vaimse tervise õde ärevus depressioon stress vaimne pinge psüühika käitumishäired ADHD dementsus rahustid neuropsühholoog suhtekriis kurnatus halb meeleolu

Psühhiaatria ja kliiniline psühholoogia (vaimne tervis)

Kliiniline psühholoog tegeleb psüühika- ja psüühikahäirete seaduspärasuste ning häiret säilitavate tegurit uurimise, hindamise ja raviga, kasutades erinevaid testimis- ja psühhoteraapia meetodeid.

Psühhiaater tegeleb inimeste vaimse tervise probleemidega keskendudes psüühika- ja käitumishäirete diagnoosimisele, hindamisele, ravimisele ja ennetamisele.

Peamised probleemid ja põhjused, miks pöördutakse kliinilise psühholoogi või psühhiaatri vastuvõtule: meeleoluhäire, ärevushäire, unehäire, isiksusehäire, keskendumisraskused, mäluhäire. Kui ei tea, kelle juurest alustada, soovitame vaimse tervise õe konsultatsiooni, et saada esmane hinnang ning soovitused selle kohta, kelle juures jätkata.

Lisaks on Confido Vaimse Tervise Keskuses vaimse tervise õde, neuropsühholoog, vaimse tervise coach ning tegevusterapeut.

Vaimse tervise spetsialisti vastuvõtule saab pöörduda saatekirjata.

Vaata lisaks:

Valige allolevast rippmenüüst sobiv teenus

  Tegevusterapeudi vastuvõtt ja teraapia

  Näita vabasid aegasid

  Tegevusterapeut on spetsialist, kes tegeleb tervise ja heaolu säilitamise ja edendamisega eesmärgipäraselt valitud tegevuste kaudu. 

  Tegevusteraapia protsess algab hindamisest, milleks kasutatakse standardiseeritud vahendeid, intervjuusid ja vaatlusi. Tegevusterapeut hindab kognitiivseid, motoorseid, sensoorseid, sotsiaalseid võimeid ja keskkondi. Hindamisel saab kaardistada, mis tegevused ja rollid on inimese jaoks olulised, kui rahul on inimene hetkelise seisuga ning mis võiks olla parem.

  Seejärel seatakse lühi- ja pikaajalised eesmärgid. Sageli on eesmärgid seotud tegevusliku tasakaalu ja identiteediga. Näiteks võib olla fookuseks harjumuste parandamine, tegevuste kohandamine, elurollide arendamine või vaimse tervise murest tulevnevate sümptomitega toimetulek erinevates keskkondades, näiteks läbi lõdvestustehnikate õppimise. 

  Lisaks praktiliste tehnikate rakendamisele on läbi tegevusteraapia võimalik kohandada keskkondi ja võtta kasutusele abivahendeid. Näiteks muuta kodukeskkonda, et parandada unehügieeni või luua võimalusi vaba aja tähenduslikumaks veetmiseks. Samuti saab tegevusterapeut näiteks soovitada abivahendeid, mis toetavad eneseregulatsiooni, ning telelahendusi, mis aitavad mäluraskuste puhul.

  Tegevusteraapia esmahindamine toimub kabinetis ning teatud juhtudel on seda võimalik pakkuda videokonsultatsioonina. Pärast esmahindamist ja vastavalt kokkuleppele saab tegevusteraapia hindamine ning sekkumine toimuda patsiendi kodus.

  Tegevusterapeudi poole võib pöörduda, kui esinevad näiteks:

  • Ärevushäired
  • Meeleoluhäired
  • Isiksushäired
  • Psühhootilised häired
  • Aktiivsus- ja tähelepanuhäire
  • Autismispektrihäired
  • Sensoorse töötlemise häired

  Tegevusterapeudi poole võib pöörduda kõigi vaimse tervise muredega, mis mõjutavad igapäevast toimetulekut nii enese eest hoolitsemise, vaba aja veetmise kui ka töö või kooli kontekstis. Tegevusteraapiale on rakendust terve elukaare vältel.

  Teenust osutatakse eesti ja inglise keeles.

  Artiklid sellel teemal:

  Tegevusterapeudi konsultatsioon ja teraapia (võimalik ka videokonsultatsioon)
  70 €
  50 minutit

  Seda teenust osutame

  Confido Meditsiinikeskus
  Veerenni 51, Tallinn
  Kaugvastuvõtt
  Internetis või telefonitsi

  Broneeri aeg online’is

  Teenus: Tegevusterapeudi vastuvõtt ja teraapia

  Otsi vabasid aegasid