vaimne tervis psühholoog psühhiaater vaimse tervise õde ärevus depressioon stress vaimne pinge psüühika käitumishäired ADHD dementsus rahustid neuropsühholoog suhtekriis kurnatus halb meeleolu

Psühhiaatria ja kliiniline psühholoogia (vaimne tervis)

Kliiniline psühholoog tegeleb psüühika- ja psüühikahäirete seaduspärasuste ning häiret säilitavate tegurit uurimise, hindamise ja raviga, kasutades erinevaid testimis- ja psühhoteraapia meetodeid.

Psühhiaater tegeleb inimeste vaimse tervise probleemidega keskendudes psüühika- ja käitumishäirete diagnoosimisele, hindamisele, ravimisele ja ennetamisele.

Peamised probleemid ja põhjused, miks pöördutakse kliinilise psühholoogi või psühhiaatri vastuvõtule: meeleoluhäire, ärevushäire, unehäire, isiksusehäire, keskendumisraskused, mäluhäire. Kui ei tea, kelle juurest alustada, soovitame vaimse tervise õe konsultatsiooni, et saada esmane hinnang ning soovitused selle kohta, kelle juures jätkata.

Lisaks on Confido Vaimse Tervise Keskuses vaimse tervise õde, neuropsühholoog, vaimse tervise coach ning tegevusterapeut.

Vaimse tervise spetsialisti vastuvõtule saab pöörduda saatekirjata.

Vaata lisaks:

Valige allolevast rippmenüüst sobiv teenus

  Laste neuropsühholoogi vastuvõtt

  Neuropsühholoogia keskendub aju ja käitumise vaheliste seoste mõistmisele ja uurimisele. Näiteks püüab kliiniline neuropsühholoogia täpsustada, kuidas aju töötamine ja aju tervis mõjutavad inimese emotsioone, käitumist ja kognitiivseid võimeid (nt õppimist, mälu, tähelepanu, probleemi lahendamise oskust).Seega on laste neuropsühholoog on vaimse tervise spetsialist, kes omab süvendatud teadmised neuropsühholoogiast, kliinilisest psühholoogiast, neuroloogiast, arengupsühholoogiast ning sobivatest sekkumis- ja rehabilitatsiooni võimalustest.

  Laste neuropsühholoog konsulteerib lapsi, lapsevanemaid ja vajadusel ka lasteaedade-koolide õpetajaid ja tugispetsialiste enamlevinud neuropsühhiaatriliste häirete ja probleemidega (nt ATH, autismispektri häired, epilepsia, ajutrauma, sotsiaal-emotsionaalsed ja käitumishäired) seotud toimetulekuraskuste korral.

  Vajadusel hindab laste neuropsühholoog kliinilise intervjuu, vaatluse, küsimustike ja standardiseeritud testide abil lapse kognitiivset ja sotsiaal-emotsionaalset arengut ja toimetulekut ning kaardistab lapse tugevused ja arendamist ning toetamist vajavad valdkonnad (uuringute hinnad lisanduvad konsultatsioonile ja uuringuteks lepitakse kokku eraldi ajad).

  Koostöös lapse, lapsevanema(te) ning vajadusel ja lapsevanema soovil ka lasteaedade-koolide õpetajate ning tugispetsialistidega koostatakse lapse jaoks individuaalne toetus- ja sekkumisplaan. Vajadusel võidakse protsessi kaasata ka lastepsühhiaater, eripedagoog, logopeed.

  Soovitame laste neuropsühholoogi konsultatsioonile pöörduda, kui lapsel ilmnevad:

  • tähelepanu ja/või keskendumisprobleemid
  • enesekontrolliraskused
  • mälu ja õppimisega seotud probleemid
  • kohanemise ja/või sotsiaalse suhtlemisega seotud eripärad

  Samuti võib laste neuropsühholoogi konsultatsioonile pöörduda, kui lapsevanem on mures oma lapse üldise kognitiivse arengu ja/või sotsiaal-emotsionaalse arengu pärast ning tunneb, et vajab nõustamist ja suunamist, kuidas lapse arengut paremini toetada.

  Broneeri aeg

  Laste neuropsühholoogi konsultatsioon (võimalik ka videokonsultatsioon)
  110 €
  kuni 50 minutit

  Seda teenust osutame

  Confido Meditsiinikeskus
  Veerenni 51, Tallinn
  Kaugvastuvõtt
  Internetis või telefonitsi