Sõltuvused

Raviprogrammid

Kutsume liituma Minnesota mudelil põhineva maailmas aina enam praktiseeritava 12 sammu sõltuvusraviprogrammiga, mis on tõenduspõhise meditsiini poolt tunnistatud kõige efektiivsemaks sõltuvusest taastumise meetodiks.

Programmis õpitakse praktilise meetodi abil saavutama ja säilitama sõltuvusainevaba elu. Programmi juhtivatel töötajatel on isiklik taastumiskogemus – nad on ise olnud alkoholisõltlased või kannatanud alkohoolikust pereliikme tõttu.

Programm koosneb kahest osast:

 • 3 kuuline intensiivne põhiprogramm
 • 9 kuuline iseseisev jätkuprogramm

Veebipõhine raviprogramm alkoholisõltuvusest taastumiseks

Meie veebipõhine lähenemisviis toetab sõltuvusest taastumist, et saavutada positiivne muutus, mida sa väärid. Võimaldab mugavalt uurida oma sõltuvuse põhjuseid igal ajal ja igas kohas.

Raviprogrammi läbimisel on keskne koht sõltuvuskäitumise lõpetamisel, sõltuvuse mõistmisel ja harjumuste muutmisel. Igapäevaselt on teie toetajaks sõltuvusnõustaja, kes on teie teejuht kaine eluviisi poole. Vajadusel kaasame psühhiaatri, psühholoogi ja pereterapeudi.

Programmi nõustamised viiakse läbi Skype teel ja koostatakse raviplaan, mis toetab teie taastumist iga päev, et saavutada kaine eluviis.

Individuaalne nõustamine 50 €
Kestus 60minutid
Grupi nõustamine 40 €
Kestus 120minutid

Püsiva muutuse saavutamiseks soovitame osaleda programmis 1-3 kuud.

Täpsem info telefonil 53 225170 või e posti aadressil kaja.heinsalu@confido.ee

Kodu

Kaja Heinsalu

Sõltuvusnõustaja Spetsialistist lähemalt »
Feet

Kaine elu programm

„Kaine elu“ programmi eesmärk on aidata inimestel mõista, kuidas sõltuvusainete tarvitamine on mõjutanud nende elu ning käivitada taastumise protsess ja elukvaliteedi parandamine, mida toetab karske eluviis ning pidev 12 sammu programmi tugi.

Mis programmis sisaldub?

 • Grupitöö
 • Loengud
 • Stressiga toimetuleku oskuste parandamine ja tegevus võrdlusrühmas
 • Iseseisvad ülesanded ja „12 sammu“ programmi kirjanduse lugemine
 • „12 sammu“ programmi kasutamine praktikas ja vastastikune toetus
 • Võimalus osaleda “12 sammu” põhiprogrammi grupi kohtumisel ja Shindo ja TRE-teraapias

Hea teada

 • „Kaine elu“ programm sobib ka alkoholist ja/või narkootilistest ainetest tingitud riskikäitumise all kannatavatele inimestele.
 • Programm on pälvinud prokuratuuri heakskiidu. Kriminaalmenetluse seadustiku § 202 lõike 7 alusel võib prokuratuur kriminaalmenetluse lõpetada määrates kahtlustatavale tema nõusolekul kohustuse, milleks võib teiste seas olla ka kohustus läbida “Kaine elu” programm. Karistusseadustiku § 75 järgi võib kohus määrata programmi läbimise nii menetluse lõpetamisel kui ka käitumiskontrolli lisatingimusena.

Programm kestab 2,5 kuud, kokku toimub 10 grupi kohtumist 1 x nädalas.

Programmi maksumus 480 €
Programmi kestus 2,5 kuud

12 sammu programm sõltuvushäirest taastumiseks

Minnesota mudel ehk 12 sammu programm on maailmas aina enam praktiseeritav edukas sõltuvusraviprogramm, mis kestab 12 kuud: kolm kuud on intensiivne baasprogramm, millele järgneb üheksakuuline jätkuprogramm.

Programm hõlmab probleemi mõtestamist ja individuaalset raviplaani, mida toetavad individuaal- ja grupiteraapiad, loengud, füüsilised treeningud ja samal ajal tihe koostöö sõltuvusnõustajaga, selleks et valmistada inimene ette iseseisvaks sõltuvusaineteta eluks. Sellele järgneb järelravi ning iseseisvam periood, mille ajal toetutakse tugirühmale.

Taastumisprogrammi eesmärk on aidata inimesel mõista, kuidas sõltuvusainete tarvitamine on mõjutanud kogu tema elu. Programmis õpitakse praktilise meetodi abil saavutama ja säilitama sõltuvusainevaba elu.

Programmi juhivad isiklike positiivsete taastumiskogemustega nõustajad, kes mõistavad suurepäraselt taastumisprotsessi erinevaid staadiume, võõrutusega kaasnevaid emotsioone ja keerulisi võtmetähtsusega olukordi, õpetades ja julgustades nendega toime tulema.

Põhiprogrammi maksumus 1120 €
Põhiprogrammi kestus 3 kuud

Jätkuprogrammi kestus 9 kuud. Põhiprogrammi läbijale osalemine tasuta (1 kord nädalas).

Mida programm sisaldab ja miks sellega liituda?

 • Probleemi mõtestamine ja raviplaan
  Programmiga liitumise eelduseks on sõltuvushäire hindamine, mille põhjal kaardistatakse inimese tervisepilt ning töötatakse sõltuvusnõustaja ja psühhiaatri koostöös välja individuaalne raviplaan. Raviplaan sisaldab nädalakava järgnevaks kolmeks kuuks. Ravimite tuge kasutatakse ainult vajadusel. Programmi edu tagab kokkulepitud raviplaani täitmine, kuid eelkõige peab klient vabatahtlikult otsustama raviplaani järgida.
 • Individuaalne tugi
  Individuaalsed kohtumised sõltuvusnõustajaga toimuvad esialgu vähemalt kord nädalas, hiljem vastavalt vajadusele. Individuaalsetel seanssidel tegeletakse kindlate teemadega struktureeritud kava alusel. See on oma olemuselt teraapia, mille raames hinnatakse ühiselt tervenemise teekonda, arutatakse, kuidas on õnnestunud kokkulepitud kava järgida ja tehakse ühiselt edasised plaanid järgmiseks nädalaks.
 • Grupiteraapia
  Sõltuvusest vabanemisel mängib olulist rolli kogemuste ja emotsioonide jagamine nii sõltuvusnõustajaga kui ka teiste inimestega, kellel on sarnane kogemus. Programmiga liituja saab osaleda rühmateraapiates ja loengutel, kus õpetatakse iseennast avama, teisi toetama ja ise toetust vastu võtma.
 • Eesmärgile suunatud eneseareng
  Programmis on oluline roll iseseisval tööl, lugemisel ja kirjalikel ülesannetel, mis aitavad paremini mõista 12 sammu filosoofiat ja töötada läbi eluliste probleemidega seotud teemad.
 • Keha ja vaimu turgutamine
  Igal nädalal on võimalus osaleda vähemalt ühes treeningus (jooga, Pilates, Qi gong, TRE-harjutused), selleks et vabastada keha pingetest ja aidata meelel rahuneda. Programmiga liitudes on oluline osata sisustada vaba aega erinevate kasulike tegevustega ning püüda sammhaaval juurutada uusi harjumusi.
 • Ettevalmistus ja tugi liitumisel tugigrupiga
  Programmis osalemise ajal on sõltuvusnõustaja abiks sobivaima tugigrupi leidmisel ja toeks sellega liitumisel. Tugigrupp aitab hoida sõltuvusainevaba eluviisi ka pärast teraapia lõppu, et vältida tagasilangusi.
 • Tugivõrgustiku kujunemine
  Programmis osalemine aitab kaasa uute sõprade ja tugivõrgustiku tekkimisele., Neile saab hilisemate raskuste tekkimisel toetuda, et mitte vanasse tarvitamismustrisse tagasi langeda.
 • Lähedaste ja perekonnaliikmete toetamine
  Sõltuvushaige lähedased ja perekond kannatavad haiguse all samavõrd kui sõltuvushaige ise. Selleks, et sõltuvusest püsivalt terveneda, tuleb tervendada perekonnas toimivaid käitumismustreid ja omavahelist suhtlemist. Seetõttu nõustatakse ka programmis osaleja lähedasi, kellel on enamasti välja kujunenud kaassõltuvus.

  Kaassõltuvus on samuti sõltuvushäire, millest vabanemine eeldab teadlikku tööd iseendaga. Kaassõltuvuse nõustamisel järgitakse suhete tervendamise programmi, milles vaadeldakse lapsepõlvemustrite mõju hilisematele suhetele elus, teadvustatakse isiklikke vajadusi ja piire, tervendatakse suhet esmalt iseenda ja seejärel teiste inimestega. Kaassõltlased saavad osaleda rühmateraapias, kus sarnase elukogemusega inimestel on võimalus üksteist toetada. Kaassõltuvuse olemusest antakse ülevaade ka programmis osalejatele.
 • Eluviisimuutuste kinnistamine
  Sõltuvushäirest vabanemisel on oluline roll asendada senine sõltuvusega seotud eluviis ja ka inimesed uute ja sõltuvusvaba elu toetavate inimeste ja tegevustega. Paraku ei muutu me üleöö uuteks inimesteks. Eluviisimuutused on vaja kinnistada teadlike ja järjepidevate tegevuste kaudu. Programmis õpetame sobivaid tegevusi ja harjumusi eristama ning kinnistama.
Feet

Kaja Heinsalu

Sõltuvusnõustaja Spetsialistist lähemalt »

Oksana Kozlova

Sõltuvusnõustaja Spetsialistist lähemalt »

Dr Mari-Liis Laanetu

Psühhiaater Doktorist lähemalt »
Feet

Tagasilanguse ennetuse programm

Tagasilanguse ennetuse programmi on oodatud inimesed, kes on läbinud põhiprogrammi või muu sõltuvusravi ja soovivad kainet eluviisi säilitada.

Enamik võõrutusel käinutest lõpetab raviprogrammi lootuses, et ei tarbi enam kunagi alkoholi. Uuringud näitavad siiski, et üle 50 protsendi raviprogrammi läbinutest kasutab aasta jooksul meelemürki uuesti. Seda tehes tuntakse suurt häbi, süütunnet ja läbikukkumist.

Tagasilanguse ennetuse programmi kandev eesmärk on tugivõrgustiku loomine ja arendamine. Oluline roll on grupitööl, kus osalemine toetab tervenemist, aitab hoida ja mõista 12 sammu põhimõtete rakendamist igapäevases elus.

Selles programmis õpitakse, kuidas tagasilangust ennetada ja kuidas muuta tagasilangusest väljumine (kui sellesse siiski satutakse) positiivseks kogemuseks, millest õppida.

Programm kestab 3-4 kuud ja grupi kohtumised toimuvad 2-3x kuus.

„Terve pere“ programm

„Terve pere“ programm on suunatud sõltuvushäirega inimeste lähedastele. Programmi eesmärk on aidata sõltuvushäirega peredel muuta vanu käitumismustreid ning taastada eluterveid suhteid. Kui peres on sõltuvushäirega inimene, mõjutab see kogu pere toimimist. Sõltuvushäire kahjustab nii usaldust paarisuhtes kui ka peres kasvavate laste turvatunnet. Programmi juhendab kaassõltuvuse ja perenõustaja Katrin Hallik.

Programmi põhiteemad:

 • Käitumismustrid peres
 • Valikud ja nende puudumine
 • Eluterved piirid
 • Pereliikmete tegelikud vajadused
 • Vastutuse jagamine
 • Elulised väärtused
 • Tasakaalus suhete loomine

Programm sisaldab:

 • kaassõltuvuse ja peretoetuse grupiteraapiat (12x2h, teisipäeviti kl 18)
 • perenõustamist (4 korda)
 • individuaalnõustamist (2 korda)

Esimene kohtumine on paari- või perekohtumine terapeudiga. Täiendav info ja broneerimine: katrin.hallik@confido.ee või +372 58119688

Programmi maksumus 780 €
Programmi kestus 3-6 kuud
Family
Couple

Kaassõltuvuse ja peretoetuse grupiteraapia

Grupiteraapia on mõeldud sõltuvushäirega inimeste lähedastele, kes soovivad vabaneda kaassõltuvuse nõiaringist ja luua tasakaalus suhteid lähedastega. Sõltuvus on pereprobleem ja muutust vajavad kõik pereliikmed. Sõltuvushäire kahjustab nii paarisuhet kui ka peres kasvavaid lapsi. Grupiteraapia eesmärk on aidata muuta vanu käitumismustreid, mõtestada oma kogemusi ning õppida taas iseennast väärtustama. Grupiteraapiat juhendab kaassõltuvuse ja perenõustaja Katrin Hallik.

Grupiteraapia põhiteemad:

 • Päritolupere käitumismustrite teadvustamine
 • Eluterved piirid (ülepingutusest ja liigvastutusest vabanemine)
 • Süü ja süüdistamine
 • Aitaja vari
 • Kontrollivajadus
 • Minu tegelikud vajadused
 • Elutervemad valikud
 • Enda väärtustamine ja suhe iseendaga
 • Tasakaalus suhted
 • Andestus teistele ja endale

Grupiteraapia sisaldab 12x2h pühendumist iseendale toetava grupi keskel, arutlusi ja jagamisi olulistel teemadel ning uute lahenduste avastamist.

Programmi maksumus 400 €